ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

気に病む

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -気に病む-, *気に病む*
Japanese-English: EDICT Dictionary
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please, my dearest. Do not be upset.[JA] お願いだ、気に病む Tale of Tales (2015)
Stop worrying about this and walk up and do what you got to do.[JA] 気に病むな 考えたようにやればいい Battleship (2012)
Well, you always worried too much, Jim. The past is the past, my friend.[JA] 君は気に病むたちだからな もう忘れろ The Gunman (2015)
It's not for you to worry about, lamb.[JA] 貴女が気に病むことはないわ Beauty and the Beast (2017)
So don't sweat it.[JA] だから気に病む事は無い John May (2010)
I wouldn't bother, laddie.[JA] 気に病む事はない The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
For the record, I figured out that you were broke on my own. So you don't have to feel bad about...[JA] オレの人生のが無惨 気に病むなよ Colossal (2016)
Don't worry about how I know.[JA] なぜ分かるかなど気に病む The Way Way Back (2013)
Don't feel bad. Jane could sell cats to mice.[JA] 気に病む事は無い ジェーンは ネズミにさえ 猫を売りつける男です Blue Bird (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top