ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วุ่นวายใจ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วุ่นวายใจ-, *วุ่นวายใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุ่นวายใจ[V] be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ, Ant. สบายใจ, Example: ก่อนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่เป็นต้องวุ่นวายใจหาที่เรียนให้บุตรหลานด้วยความยากลำบาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bee in your bonnet, Potter?วุ่นวายใจหรือ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It's a problem.มันทำให้ฉันวุ่นวายใจ Sex and Violence (2009)
He was rambling, a little chaotic.เขาดูสับสน วุ่นวายใจ Demonology (2009)
It seems like you have a lot of worries these days.มีเรื่องวุ่นวายใจอยู่ งั้นเหรอ Episode #1.9 (2009)
So he's definitely disturbed.ดังนั้นเขาต้องวุ่นวายใจแน่นอน The Eyes Have It (2009)
You must have a million of 'em.คุณอาจจะยังมีเรื่องวุ่นวายใจอีกเยอะสิ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
You know, with all that inside jittery stuff.จากเรื่องที่วุ่นวายใจ Rose (2010)
I knew you'd be upset.ฉันรู้ว่าคุณวุ่นวายใจ There Will Be Blood (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วุ่นวายใจ[v.] (wunwāijai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top