ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีทุกข์

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีทุกข์-, *มีทุกข์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"There was no hint of misery.♪ ผู้คนอยู่ดีไม่มีทุกข์ตรม ♪ Blazing Saddles (1974)
Even were I not a priest, I could see that your heart... carries a secret weight... and that it is hurting you to bear it alone.ถึงไม่ได้เป็นพระ ข้าก็ดูออกว่าท่านมีทุกข์ ทุกข์หนักเพราะท่านแบกมันไว้คนเดียว The Man in the Iron Mask (1998)
I'll slap you to kingdom come!กำลังชมอย่างมีความสุข แต่ดันมีทุกข์เพราะถูกบัง Kung Fu Hustle (2004)
I love her.อยู่อย่างไม่มีทุกข์ Alone (2007)
I'm in trouble, here...ฉันกำลังมีทุกข์ Slumdog Millionaire (2008)
I stick with my pals and my pals stick with me.เรามีสุขก็ร่วมเสพมีทุกข์ก็ร่วมต้าน Public Enemies (2009)
Asking a chief mourner to change programe is also not good.การขอให้คนที่มีทุกข์อย่างหนักเปลี่ยนรายการก็คงไม่ค่อยดี Dae Mul (2010)
Good to see you darkening the door of the good shepherd.ดีใจที่เห็นคุณมีทุกข์ ประตูนี่โบสถ์ต้อนรับเสมอ A Tale of Two Audreys (2011)
They say misery loves company, but sometimes it's the company that makes you miserable.เขาว่ากันว่า คนมีทุกข์มักจะต้องการเพื่อนร่วมทาง แต่บางครั้งเพื่อนร่วมทางนี่แหละ นำพามาซึ่งความทุกข์ Beauty and the Feast (2011)
There is suffering in this world.โลกนี้มีทุกข์ Journey to the West (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top