ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนักอก

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนักอก-, *หนักอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนักอก[V] worry, See also: brood, Syn. หนักใจ, วิตก, ลำบากใจ, หนักอกหนักใจ, Ant. โล่งอก, Example: เมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหา ทำให้ครูอาจารย์หนักอกในการให้การศึกษาอบรม
หนักอกหนักใจ[V] be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนักอกก. วิตก เช่น อย่าประพฤติตัวเหลวไหลทำให้พ่อแม่หนักอก, หนักใจ ก็ว่า.
หนักอกว. ลำบากใจ เพราะต้องแบกภาระไว้มาก เช่น ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเป็นปัญหาหนักอกของรัฐบาล, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ หนักใจ เป็น หนักอกหนักใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The terrible wrath of Jeff, followed, I'm sure, by the even more frightening whining of Amy.ปัญหาหนักอกเลยล่ะ! แน่ใจได้เลยว่ามีปากเสียงกันแน่ๆ The Ruins (2008)
Because I had is huge thing to shareเพราะฉันมีปัญหาหนักอกจะระบาย Connect! Connect! (2009)
- You guys got any Stones?มีอะไรหนักอกรึ? Gimme Some Truth (2009)
- Anything by the Rolling Stones?- ไม่มีอะไรหนักอก หนักใจเลยรึ Gimme Some Truth (2009)
wow. must be hard thinking everyone's a terrorist.ว้าว ต้องเป็นเรื่อง หนักอกหนักใจแน่ๆ ที่คิดว่าทุกคนคือผู้ก่อการร้าย A Bright New Day (2009)
We've learned many things, and carry more burdens.มีแต่ภาระหนักอกให้คิด Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
If you've got a problem, you can talk to me about it. Problem shared...ถ้ามีปัญหา เราก็มาคุยกัน แชร์เรื่องหนักอกไง Wild Bill (2011)
Don't hold anything back, okay?อย่าเก็บความหนักอกอะไรเอาไว้ โอเคไหม Buried (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
millstone(มิล'สโทน) n. แผ่นหินกลมและหนาของโม่หิน,ภาวะที่หนัก,เรื่องหนักอก, Syn. drag

English-Thai: Nontri Dictionary
millstone(n) สากตำข้าว,หินโม่,เรื่องหนักอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top