ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be worried about

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be worried about-, *be worried about*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(GRUNTING) when you're fighting half a dozen people than when you only have to be worried about one.เวลาที่เจ้าสู้กับคนครึ่งโหล... กับเวลาที่เจ้าสู้กับแค่... คนเพียงคนเดียว The Princess Bride (1987)
I'm not the one you should be worried about.ผมไม่ใช่คนที่คุณต้องมากังวล The Key and the Clock (2006)
A mother can't be worried about her son on the most important day of his life?เขาบอกว่าถ้าคุณจะไม่ปกป้องโลก, เขาจะทำเอง Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Should I be worried about pascal?ผมควรกังวลเรื่องปาสคาลไหม An Inconvenient Lie (2007)
Should i be worried about pascal?ผมควรเป็นห่วงปาสคาลมั้ย See-Through (2007)
She is the last person that you should be worried about now.เธอเป็นคนสุดท้ายที่คุณควรจะกังวลในตอนนี้ American Duos (2007)
Now there isn't an "us" for you to be worried about.ทีนี้ก็ไม่มี "เรา" ให้เธอต้องห่วงแล้ว Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
There's nothing to be worried about.ไม่มีอะร ที่จะต้องกังวลนิ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Should I be worried about him?ฉันควรกังวลเรื่องเขามั้ย? Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
There's nothin' to be worried about.ไม่ต้องกังวลน่า The Ghost Network (2008)
Should I be worried about eyes on us?มีอะไรที่ฉันต้องเป็นกังวลไหม กับการถูกจับตามอง The Sleep of Babies (2008)
{\We got }Anything to be worried about with the doc?เรามีอะไรจะน่าเป็นกังวล เกี่ยวกับหมอไหม Better Half (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be worried aboutHe seems to be worried about something.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนักอกหนักใจ[V] be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ
วิตกจริต[V] be worried about, See also: be uneasy, be anxious, be apprehensive, be fearful, Example: บิ๊กกรมศุลฯ วิตกจริตหวั่นโดนลอบยิง, Thai definition: คิดหวาดระแวงไปในทางร้ายทางเสีย
หวาดวิตก[V] be apprehensive, See also: be worried about, be uneasy, be fearful, Syn. วิตก, กลัว, หวาดกลัว, วิตกกังวล, Example: พรรคการเมืองต่างหวาดวิตกในการเลือกตั้งครั้งนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิตกจริต[v.] (witokjarit) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful   

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚊の食う程[かのくうほど, kanokuuhodo] (n) not be worried about anything [Add to Longdo]
気に掛かる;気にかかる[きにかかる, kinikakaru] (v5r,vi,exp) (See 気になる) to weigh on one's mind; to be worried about (something) [Add to Longdo]
思い乱れる[おもいみだれる, omoimidareru] (v1,vi) to be worried about [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top