ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนักอกหนักใจ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนักอกหนักใจ-, *หนักอกหนักใจ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หนักอกหนักใจ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หนักอกหนักใจ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนักอกหนักใจ[V] be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกภูเขาออกจากอกก. โล่งอก, หมดวิตกกังวล, ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไป.
หนักใจว. ลำบากใจ เช่น เขารู้สึกหนักใจที่ต้องไปค้ำประกันลูกของเพื่อน, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ หนักอก เป็น หนักอกหนักใจ.
หนักอกว. ลำบากใจ เพราะต้องแบกภาระไว้มาก เช่น ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเป็นปัญหาหนักอกของรัฐบาล, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ หนักใจ เป็น หนักอกหนักใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wow. must be hard thinking everyone's a terrorist.ว้าว ต้องเป็นเรื่อง หนักอกหนักใจแน่ๆ ที่คิดว่าทุกคนคือผู้ก่อการร้าย A Bright New Day (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
millstone[N] ภาวะหนักอกหนักใจ, See also: เรื่องหนักอก, เรื่องกลุ้มใจ, Syn. impediment, load, responsibility, difficulty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top