ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนป่า

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนป่า-, *คนป่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนป่า[N] barbarian, Syn. คนเถื่อน, คนดง, คนดอย, Count unit: คน
คนป่าเถื่อน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, Example: จิตใจของเขายังเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่จึงโหดเหี้ยมขนาดนี้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ยังไม่เจริญ, คนไร้อารยธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were assigned to an isolated tribe, the Molombos.เราถูกส่งไปทำงาน กับเผ่าคนป่า โมลอมบอส Airplane! (1980)
However, with the right connections, even in this part of the world, we are not entirely uncivilised.อย่างไรก็ตาม, ด้วยการติดต่อที่ถูกต้อง, แม้แต่ในส่วนนี้ของโลก, เราก็ไม่ใช่ คนป่าเถื่อนเสียทั้งหมด Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Savage, you are not in the position to ask for anything.คนป่าเถื่อน, แกไม่สามารถต่อรองกับเรา หรือว่า ขออะไร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
If we bear their blows, they are the vandals.ถ้าเรายอมรับการทำร้าย พวกเขาจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
You've got a lot to learn, jungle man.คุณได้มีจำนวนมากที่จะเรียนรู้คนป่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You ungrateful, purgerous, barbarous man.ไอ้คนเนรคุณ ไอ้คนหาเรื่อง ไอ้คนป่าเถื่อน Don Juan DeMarco (1994)
Like a civilized gentleman, not some savage.ก็พูดแบบคนมีอารยธรรมเขาพูดกัน ไม่ใช่แบบคนป่าเยี่ยงนี้ Snow White: A Tale of Terror (1997)
the wild ones are mere beasts.โดยพระเจ้าโบราณที่คนป่ามีสัตว์เพียง Princess Mononoke (1997)
Two cannibals were eating a clown.คนป่า 2 คนกินตัวตลก Bicentennial Man (1999)
- You made us look like savages.- คุณทำให้เรามีลักษณะเหมือนคนป่า Showtime (2002)
I used some tribal flutes once in a recording session.ผมเคยใช้ขลุ่ยคนป่าครั้งนึง ตอนอัดอัลบั้ม Tabula Rasa (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนป่า[n. exp.] (khon pā) EN: savage ; wild man   FR: sauvage [m]
คนป่า[n. exp.] (khon pā) EN: forest dweller   
คนป่าเถื่อน[n.] (khon pā theūoen) EN: savage   FR: sauvage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarian[N] คนป่าเถื่อน, See also: คนป่า, คนเถื่อน, อนารยชน, Syn. boor, Ant. sophisticate
trumpeter[N] คนป่าวประกาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
blackfellown. คนป่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
bushman(บ?ช'เมิน) n. คนที่ชอบอาศัยอยู่ในป่า,คนป่า
groundling(เกราดฺ'ลิง) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน,ปลาที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ,คนที่หยาบคาย,คนป่า,คนชั้นต่ำ
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั

English-Thai: Nontri Dictionary
backwoodsman(n) คนป่า
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
crier(n) คนป่าวประกาศ,ผู้ประกาศ
groundling(n) ไม้เลื้อย,พืชชั้นต่ำ,คนชั้นต่ำ,คนป่า
heathen(n) คนนอกศาสนา,คนป่าเถื่อน,คนนอกรีต,คนไม่มีศาสนา
pagan(n) คนป่าเถื่อน,คนนอกศาสนา
savage(n) คนป่าเถื่อน,คนเถื่อน,คนโหดเหี้ยม,คนอำมหิต
trumpeter(n) คนเป่าแตร,คนป่าวประกาศ
vandal(n) คนป่าเถื่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top