ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัน

   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัน-, *หัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัน[V] turn around, See also: face about, move around, reverse, revolt, rotate, Syn. หมุน, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้าผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหันไปเสียทางอื่น, Thai definition: ผิน, หมุน, กลับจากที่ตั้งหรือที่ยืนอยู่เดิม
หัน[V] redirect, See also: change, direct, Example: ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชาวยุโรปได้หันมาสนใจด้านวัตถุธรรมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ด้วยการติดต่อกับโลกตะวันออก, Thai definition: กลับจากที่ตั้งหรือที่ยืนอยู่เดิม
หันมา[V] turn to, Syn. หันไป, Example: ทุกคนหันมาดูเด็กที่กำลังเปิดแผ่นเสียงเพลงอันเร้าใจ, Thai definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม
หันเห[V] divert, See also: veer, swerve, deviate, be deflected, Syn. เหหัน, เบน, Example: แนวโน้มตลาดหนังสือคอมพิวเตอร์ในบ้านเรา หันเหไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เบนจากที่ตั้งเดิม
หันไป[V] change one's mind, Syn. เปลี่ยนใจ, Example: เพลโตไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากนัก แต่ได้หันไปหาเรื่องตรรกวิทยามากกว่า
หันไป[V] return to, Syn. หันมา, Example: ทันทีที่ผมหันไป หล่อนก็รีบหลบไป, Thai definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม
หันกลับ[V] turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai definition: กลับมายังทิศทางเดิม
หันขวับ[V] turn around suddenly, See also: turn abruptly, Syn. หันวับ, Example: พอประตูเปิดออกทุกคนก็หันขวับไปทางเดียวกัน, Thai definition: หันไปอย่างเร็วหรือทันทีทันใด
หันขวับ[V] turn around suddenly, See also: turn around simultaneously, turn around immediately, Syn. หันวับ, Example: พอประตูเปิดออกทุกคนก็หันขวับไปทางเดียวกัน
หันหน้า[V] turn one's head, See also: turn to face, Syn. หัน, ผินหน้า, เบือนหน้า, Example: หล่อนหันหน้ามาสบสายตากับผม เพื่อขอความเห็นใจ, Thai definition: ทำให้หน้าอยู่ตรงทิศทางหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หันก. เปลี่ยนจากทิศทางหนึ่งไปอีกทิศทางหนึ่ง เช่น หันซ้าย หันขวา หันโต๊ะไปทางหน้าต่าง, อยู่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น หันหลังให้ประตู, ผัน ก็ว่า
หันหมุน เช่น หมูหัน
หันเปลี่ยนจากฝ่ายเดิม เช่น หันไปเข้าข้างศัตรู หันไปพึ่งญาติทางฝ่ายสามี.
หันก. เห็น.
หันกลับก. เปลี่ยนไปสู่สภาพเดิม เช่น เขาทั้งสองหันกลับไปคืนดีกัน.
หันข้างก. ผินด้านข้างให้เพราะงอนหรือไม่พอใจเป็นต้น.
หันตรา(-ตฺรา) น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำคล้ายขนมเม็ดขนุน แต่มีไข่ทำเป็นฝอยหุ้มนอก.
หันตาน. ผู้ฆ่า.
หันรีหันขวางก. อาการที่หันเหไปมา เก้ ๆ กัง ๆ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างใด.
หันหน้าก. ทำให้หน้าอยู่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น เขานั่งหันหน้าออกทางประตู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
averseหันกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dextrorseหันขวา, พันขวา, เวียนขวา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antrorseหันขึ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sinistrorseหันซ้าย, พันซ้าย, เวียนซ้าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
retrorseหันลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
extrorseหันออก [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
introrseหันเข้า [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Everseหันฝ่าเท้าออกนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you see anyone, don't look right or left.ถ้าคุณเห็นใคร อย่าหันซ้ายหันขวา ให้มีพิรุธ The Great Dictator (1940)
Now turn around... and let me look you over.ตอนนี้หันไปรอบ ๆ และแจ้ง ให้เรามองคุณมากกว่า Pinocchio (1940)
I apologize for depriving you of your companion in this abrupt way.ผมต้องขออภัยที่พรากเอาเพื่อนของคุณ มาแบบกะทันหันอย่างนี้ Rebecca (1940)
They turn their thoughts to God.พวกเขาหันไปพึ่งพระเจ้า Night and Fog (1956)
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.เขาก็จับเท้าข้างหนึ่งค่อยๆ และถือมันไว้จนเด็กตื่น และหันมองไปที่เขา The Old Man and the Sea (1958)
And he felt himself going when he turned the fish.และเขารู้สึกว่าตัวเองไป เมื่อเขาหันปลา The Old Man and the Sea (1958)
I am steady. Now a turn to the right and it locks.ตอนนี้หันไปทางขวาและล็อค Help! (1965)
I am turning it to the right.ฉันกำลังหันไปทางขวา มันถูกล็อค Help! (1965)
A serious crime.ผิดมหันต์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All right, lads, time to stow the gab and turn to.โอเคเด็กเวลาที่จะ เก็บพูดเรื่องไม่มีสาระและหันไป Yellow Submarine (1968)
I've got to frisk you, so turn around. On your knees, facing me.ผมได้มีการกระโดดโลดเต้นคุณจึงหันไปรอบ ๆ ที่หัวเข่าของคุณหันหน้าไปทางฉัน The Godfather (1972)
Well, if we're going to stay, and I think it's a big mistake we're going to need a new sheriff.ถ้าเราจะอยู่ พ่อว่าเราทำผิดมหันต์... เราต้องมีนายอำเภอใหม่ ใครจะเป็น Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around   FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
หันตัว[v. exp.] (han tūa) FR: se tourner
หันศีรษะ[v. exp.] (han sīsa) FR: tourner la tête
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face   FR: tourner le visage
หันหลัง[v. exp.] (han lang) EN: turn one's back towards   FR: tourner le dos
หันอากาศ[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั(a)   FR: symbole vocalique –ั(a)
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected   FR: dévier ; détourner
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: change one's mind   FR: changer d'avis
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: return to   

English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advert[VT] เรียกความสนใจ, See also: หันความสนใจ
back[VT] หันหลังพิงกัน, See also: หันหลังชิด
back[ADV] หันไปข้างหลัง
barbecue[VT] ย่างเนื้อ, See also: หัน
bend[VT] หันเห, See also: เปลี่ยนเส้นทาง
back onto[PHRV] หันหลังให้กับ
cast back[PHRV] หันกลับไปยัง, See also: กลับไปสู่, Syn. throw back
deflect from[PHRV] หันเหจาก, See also: เบนออกจาก, เบี่ยงออกจาก
distract from[PHRV] หันเหความสนใจจาก, Syn. deflect from, divert from
ease round[PHRV] หันกลับเป็นวงกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop

English-Thai: Nontri Dictionary
bend(vi,vt) โค้งคำนับ,งอ,ดัด,เลี้ยว,เบน,บ่าย,หัน
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
broadside(adv) หันด้านข้าง
brusque(adj) ผลุนผลัน,รีบ,หุนหัน
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
dart(vi,vt) ถลา,โผ,พุ่ง,ซัด,เผ่น,หัน,โถม
dead(adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
deflect(vt) ทำให้แบน,บ่ายเบน,ทำให้หันเห

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
resort toหันหาเครื่องช่วย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
向かう[むかう, mukau] Thai: หันหน้าสู่
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
向く[むく, muku] Thai: หัน English: to face
向ける[むける, mukeru] Thai: หันเข้าหา
振り向く[ふりむく, furimuku] Thai: หันหน้า English: to turn one's face

German-Thai: Longdo Dictionary
erschrecken(vt) |erschreckte, hat erschreckt, jmdn.| ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกใจหรือกลัว เช่น Der plötzliche Tsunami hat mich furchtbar erschreckt. สึนามิที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้ฉันตกใจมาก

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top