ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backward

B AE1 K W ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backward-, *backward*, backwar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backward(adv) อยู่ทางข้างหลัง, See also: ไปทางข้างหลัง, Syn. rearward
backward(adv) ย้อนกลับทางเดิม, See also: กลับไปที่เดิม
backward(adj) ล่าช้า, See also: สมองช้า, สติปัญญาไม่ดี, Syn. slow
backward(adj) กลับสู่อดีต, See also: กลับสู่สิ่งที่ผ่านมา, Syn. retrograde, regressive, Ant. forward
backward(adj) ซึ่งอยู่ทางข้างหลัง, See also: ซึ่งไปทางข้างหลัง
backward(adv) ถอยกลับ, See also: ย้อนกลับ, Ant. forward
backwards(adv) ถอยหลัง
backwardness(n) การกลับไปกลับมา, See also: การเดินทางกลับไปกลับมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwardadv., adj. ไปข้างหลัง, ย้อนกลับ, สู่อดีต, ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow, Ant. forward
backwardsadv., adj. ไปข้างหลัง, ย้อนกลับ, สู่อดีต, ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow, Ant. forward

English-Thai: Nontri Dictionary
backward(adv) ย้อนกลับ, ไปข้างหลัง, ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ, ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ, ไปข้างหลัง, ล้าหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backward differenceผลต่างย้อนหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
backward forceแรงย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backward pressureความดันย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backward projectionการคาดคะเนย้อนหลัง [ ดู retrojection ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
backward recoveryการกู้ย้อนหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backward welding; backhand welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backward-curved blade fanพัดลมใบโค้งเอียงหลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
backward-inclined blade fanพัดลมใบตรงเอียงหลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backwardด้านหลัง [การแพทย์]
Backward Burpeeย่อนั่งพุ่งเท้าไปข้างหน้า [การแพทย์]
Backward Displacementลูกตาเคลื่อนกลับ [การแพทย์]
Backward Failureหัวใจวายแบบแบคเวิด [การแพทย์]
Backward Projectionการพยากรณ์ย้อนหลัง หรือวิธีการฉายภาพย้อนหลัง (retrojection), Example: เป็นการพยากรณ์กลับไปในอดีต ใช้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มักมีความแม่นยำกว่าการพยากรณ์อนาคตเพราะสามารถทดสอบกับข้อมูลจริงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Backwardnessชักแม่น้ำทั้ง5 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Backward Britain they call us on Wall Street.อังกฤษ อนหลังที่พวกเขาเรียกเราใน โวล ซทรีท ด้วยแหวนเช่นนั้น Help! (1965)
Take one tune, know it backwards and forwards.เล่นท่อนเดียว กลับหลังแล้วเดินหน้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I can sing the part, Mr. T orvald, I know it backwards and forwards.ฉันร้องท่อนนั้นได้ค่ะ คุณทอร์วัล ฉันจำได้หมดแล้ว Raise Your Voice (2004)
I only look forward not backward because the universe is amazingฉันมองแต่อนาคต ไม่ได้มองอดีต เพราะว่าจักรวาลน่ะ น่าทึ่งล่ะ Rice Rhapsody (2004)
When it finally exits on the B end... it's traveled an odd number of forward and backward trips.จนในที่สุดมันก็มาโผล่ที่ปลาย B พอนับจำนวนที่มันเคลื่อนที่ระหว่างสองจุด ก็ได้เป็นเลขคี่แน่ๆ Primer (2004)
Will the angel even give me a backward glance?วอนนางฟ้า ปรายตามอง? Nobody Knows (2004)
Right! Try it backwards nowใช้ได้ ลองเล่นย้อนดูบ้าง Swing Girls (2004)
Damn, why's it so dark? Is it on backwards againอะไรเนี่ย ทำไมมืดจัง กลับหลังอีกแล้ว Sad Movie (2005)
"the farther backward you can look, the farther forward you will see.""หากคุณมองย้อมกลับไปได้ไกลมากเท่าไหร่ คุณก็จะมองไปข้างหน้าได้มากเท่านั้น" Extreme Aggressor (2005)
I'm skating'! I'm skating'! I'm backwards skating', backwards skating'.ฉันสเก็ตอยู่ ฉันสเก็ตอยู่ ฉันสเก็ตถอยหลัง สเก็ตถอยหลัง Happily N'Ever After (2006)
I'm the world's best backwards driver!ผมขับรถไปข้างหลังที่ดีที่สุดของโลก! Cars (2006)
If you jack a Sentra, you gotta drive backwards so nobody can see your face.ถ้าขโมยนิสสัน ก็น่าจะขับถอยหลัง จะได้ไม่มีใครเห็นหน้า Gridiron Gang (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backwardHe bent over backward to please his wife.
backwardHe fell backward.
backwardHe is backward in science.
backwardHe looked backward over his shoulder.
backwardIn tennis and ping-pong backhand the hand is turned backwards in making the stroke.
backwardIt is important to maintain backward compatibility with software that was written to run on the former system.
backward(Rev. Martin Luther) King fell backwards, shot in the neck.
backwardSay the alphabet backward.
backwardShe is backward in expressing her opinion.
backwardSocial conditions are going backward rather than forward.
backwardSpring is backward this year.
backwardThe actress fell backward over the stage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่องแต่ง(adv) to and fro, See also: backwards and forwards, Syn. กระต่องกระแต่ง, Example: นกกะปูดถูกยิงมันจึงบินต่องแต่งเหนือพื้นดินไม่ถึงสิบเมตร, Thai Definition: อย่างเหมือนอาการที่ห้อยแกว่งไปมา
ถอยกลับ(v) retreat, See also: backward, move back, withdraw, recede, Syn. ล่ากลับ, Ant. เดินหน้า, Example: ความสามารถข้อนี้จะทำให้เราถอยกลับ เพื่อดูข้อมูลที่ไหลเลื่อนผ่านจอภาพไปแล้วได้, Thai Definition: เคลื่อนไปข้างหลัง
ท้าย(n) rear, See also: backward, end, Syn. หาง, ชาย, ปลาย, ด้านหลัง, ตอนหลัง, Ant. หัว, ต้น, ด้านหน้า, Example: รูปร่างของเขาเล็กและเตี้ย จึงต้องอยู่ท้ายแถวเป็นประจำ
ความล้าหลัง(n) backwardness, See also: behindhand, underdevelopment, Ant. ความทันสมัย, ความก้าวหน้า, Example: ประเทศกัมพูชากำลังก้าวให้หลุดพ้นจากความล้าหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณาการย้อนกลับ(ทางเศรษฐกิจ)[būranā kān yønklap (thāng sētthakit)] (n, exp) EN: backward integration
ความล้าหลัง[khwām lālang] (n) EN: backwardness
ถอยหลัง[thøilang] (v) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress  FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถอยหน้าถอยหลัง[thøinā-thøilang] (v) EN: move backwards and forwards
ถด[thot] (v) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back  FR: reculer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BACKWARD B AE1 K W ER0 D
BACKWARDS B AE1 K W ER0 D Z
BACKWARDNESS B AE1 K W ER0 D N AH0 S
BACKWARDATION B AE2 K W ER0 D EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backward (j) bˈækwəd (b a1 k w @ d)
backwards (j) bˈækwədz (b a1 k w @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向后[xiàng hòu, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ,   /  ] backward #10,061 [Add to Longdo]
逆向[nì xiàng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ,  ] backwards; reverse direction #20,986 [Add to Longdo]
来回来去地[lái huí lái qù de, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙,      /     ] backwards and forwards [Add to Longdo]
后翻筋斗[hòu fān jīn dòu, ㄏㄡˋ ㄈㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄡˋ,    ] backward somersault [Add to Longdo]
向后翻腾[xiàng hòu fān téng, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ ㄈㄢ ㄊㄥˊ,     /    ] backward somersault [Add to Longdo]
后掩蔽[hòu yǎn bì, ㄏㄡˋ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ,    /   ] backward masking [Add to Longdo]
朝后[cháo hòu, ㄔㄠˊ ㄏㄡˋ,   /  ] backwards; facing back [Add to Longdo]
逆向拥塞通知[nì xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ,       /      ] Backward Explicit Congestion Notification; BECN [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückschwung { m } [ sport ]backward swing [Add to Longdo]
Rückwärtsanalyse { f } (Fehler) [ math. ]backward error analysis [Add to Longdo]
Rückwärtsbewegung { f }backward movement; regression [Add to Longdo]
Rückwärtslesen { n }backward reading [Add to Longdo]
rückwärts (absteigend) sortiertbackward sorting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バック[bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) #2,456 [Add to Longdo]
後進[こうしん, koushin] (n) (1) one's junior; next generation; (n, vs) (2) reversing; going astern; going backwards; (P) #17,505 [Add to Longdo]
ダフ屋[ダフや, dafu ya] (n) (ticket) scalper ("dafu" is "fuda" backwards) [Add to Longdo]
バク転;バック転[バクてん(バク転);バックてん(バック転), baku ten ( baku ten ); bakku ten ( bakku ten )] (n, vs) (See 後転跳び) backward somersault; back handspring; backflip [Add to Longdo]
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] (n) { comp } backward recovery [Add to Longdo]
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na, n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
一歩下がる[いっぽさがる, ipposagaru] (v5r) to take a step backward [Add to Longdo]
一歩退く[いっぽひく, ippohiku] (v5k) to take a step backward; to retreat a step [Add to Longdo]
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
逆読み[ぎゃくよみ, gyakuyomi] backward reading [Add to Longdo]
逆方向LANチャネル[ぎゃくほうこうLANチャネル, gyakuhoukou LAN chaneru] backward LAN channel [Add to Longdo]
逆方向通信路[ぎゃくほうこうつうしんろ, gyakuhoukoutsuushinro] backward channel [Add to Longdo]
逆方向読取り[ぎゃくほうこうよみとり, gyakuhoukouyomitori] backward reading [Add to Longdo]
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
後退ファイル回復[こうたいファイルかいふく, koutai fairu kaifuku] backward file recovery [Add to Longdo]
後退回復[こうたいかいふく, koutaikaifuku] backward (file) recovery [Add to Longdo]
後方推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backward \Back"ward\, n.
   The state behind or past. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      In the dark backward and abysm of time. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backward \Back"ward\, v. t.
   To keep back; to hinder. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backward \Back"ward\, Backwards \Back"wards\, adv. [Back, adv. +
   -ward.]
   1. With the back in advance or foremost; as, to ride
    backward.
    [1913 Webster]
 
   2. Toward the back; toward the rear; as, to throw the arms
    backward.
    [1913 Webster]
 
   3. On the back, or with the back downward.
    [1913 Webster]
 
       Thou wilt fall backward.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Toward, or in, past time or events; ago.
    [1913 Webster]
 
       Some reigns backward.         --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. By way of reflection; reflexively. --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   6. From a better to a worse state, as from honor to shame,
    from religion to sin.
    [1913 Webster]
 
       The work went backward.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. In a contrary or reverse manner, way, or direction;
    contrarily; as, to read backwards.
    [1913 Webster]
 
       We might have . . . beat them backward home. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backward \Back"ward\, a.
   1. Directed to the back or rear; as, backward glances.
    [1913 Webster]
 
   2. Unwilling; averse; reluctant; hesitating; loath.
    [1913 Webster]
 
       For wiser brutes were backward to be slaves. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Not well advanced in learning; not quick of apprehension;
    dull; inapt; as, a backward child. "The backward learner."
    --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Late or behindhand; as, a backward season.
    [1913 Webster]
 
   5. Not advanced in civilization; undeveloped; as, the country
    or region is in a backward state.
    [1913 Webster]
 
   6. Already past or gone; bygone. [R.]
    [1913 Webster]
 
       And flies unconscious o'er each backward year.
                          --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backward
   adv 1: at or to or toward the back or rear; "he moved back";
       "tripped when he stepped backward"; "she looked rearward
       out the window of the car" [syn: {back}, {backward},
       {backwards}, {rearward}, {rearwards}] [ant: {forrad},
       {forrard}, {forward}, {forwards}, {frontward},
       {frontwards}]
   2: in a manner or order or direction the reverse of normal;
     "it's easy to get the `i' and the `e' backward in words like
     `seize' and `siege'"; "the child put her jersey on backward"
     [syn: {backward}, {backwards}]
   3: in or to or toward a past time; "set the clocks back an
     hour"; "never look back"; "lovers of the past looking fondly
     backward" [syn: {back}, {backward}] [ant: {ahead}, {forward}]
   adj 1: directed or facing toward the back or rear; "a backward
       view" [ant: {forward}]
   2: (used of temperament or behavior) marked by a retiring
     nature; "a backward lover" [ant: {forward}]
   3: retarded in intellectual development [syn: {backward}, {half-
     witted}, {slow-witted}, {feebleminded}]
   4: having made less than normal progress; "an economically
     backward country"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top