ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backwardness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backwardness-, *backwardness*, backwardnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backwardness(n) การกลับไปกลับมา, See also: การเดินทางกลับไปกลับมา

English-Thai: Nontri Dictionary
backwardness(n) การย้อนกลับ, ความล้าหลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backwardnessชักแม่น้ำทั้ง5 [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความล้าหลัง(n) backwardness, See also: behindhand, underdevelopment, Ant. ความทันสมัย, ความก้าวหน้า, Example: ประเทศกัมพูชากำลังก้าวให้หลุดพ้นจากความล้าหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความล้าหลัง[khwām lālang] (n) EN: backwardness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
backwardness

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backwardness \back"ward*ness\, n.
   The state of being backward.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backwardness
   n 1: lack of normal development of intellectual capacities [syn:
      {retardation}, {mental retardation}, {backwardness},
      {slowness}, {subnormality}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top