ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท้าย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้าย-, *ท้าย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าย(n) rear, See also: backward, end, Syn. หาง, ชาย, ปลาย, ด้านหลัง, ตอนหลัง, Ant. หัว, ต้น, ด้านหน้า, Example: รูปร่างของเขาเล็กและเตี้ย จึงต้องอยู่ท้ายแถวเป็นประจำ
ท้าย(n) last, See also: final, ultimateness, Syn. ตอนจบ, ปลาย, สุดท้าย, ท้ายสุด, หลังสุด, ในที่สุด, Ant. ตอนต้น, ตอนแรก, Example: นิทานเรื่องนี้ ท้ายเรื่องได้ให้คติสอนใจไว้ด้วย
ท้ายฝน(n) end of rainy season, Syn. ปลายฤดูฝน, Ant. ต้นฝน, Example: ช่วงออกพรรษาถือเป็นช่วงท้ายฝน
ท้ายทอย(n) occipital bone, See also: the back part of the skull, occiput, nape of the neck, Syn. กำดัน, Example: การตีที่ท้ายทอยอย่างแรงอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้, Thai Definition: ส่วนสุดของกระโหลกศีรษะข้างหลัง
ท้ายน้ำ(n) last stages of a current or tide, Syn. ท้ายเขื่อน, Example: แหล่งต้นทุนน้ำมีไว้เพื่อให้ชาวบ้านบริเวณท้ายน้ำ มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกข้าว, Thai Definition: บริเวณตอนปลายของทางระบายน้ำ ที่ไหลออกทางด้านล่างของตัวเขื่อน
ท้ายน้ำ(n) lowest reaches, Ant. ต้นน้ำ, Example: น้ำในเขื่อนเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง และทำนาปรังของราษฎรซึ่งอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำด้านท้ายน้ำ, Thai Definition: ระยะปลายของกระแสน้ำ
ท้ายสุด(adv) finally, See also: at last, ultimately, Syn. ในที่สุด, Example: ทนายจำเลยมีความพยายามดึงเรื่องเอาไว้จนท้ายสุดไม่สามารถเจรจากันได้
ท้ายสุด(adj) last, See also: rearmost, hindmost, at the end, Syn. หลังสุด, Example: เขาอยู่ตอนท้ายสุดของขบวนแห่
ท้ายแถว(n) last in a row, See also: person at the end of a queue, Syn. ปลายแถว, Ant. หน้าแถว, Example: รูปร่างร่างกายของเขาทั้งสองเล็กและเตี้ยจึงต้องอยู่ท้ายแถวเป็นประจำเวลาฝึกทหารตอนเช้า, Thai Definition: ส่วนที่อยู่สุดด้านหนึ่ง, ตรงข้ามกับ ด้านหัวหรือด้านหาง
ท้ายครัว(n) adultery with somebody's wife, Example: เขาทำผิดศีลโดยการตีท้ายครัวคนอื่น, Thai Definition: ทางภรรยา, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้ายน. ส่วนที่อยู่สุดด้านหนึ่ง, ตรงข้ามกับ ด้านหัว เช่น ท้ายเรือ, ตรงข้ามกับ ด้านหน้า เช่น ท้ายวัง, ตรงข้ามกับ ต้น เช่น ท้ายฤดู.
ท้ายครัวว. ทางภรรยา เช่น เข้าท้ายครัว หมายความว่า เข้าทางภรรยา.
ท้ายทอยน. ส่วนสุดของกะโหลกศีรษะด้านหลัง, กำด้น.
ท้ายน้ำน. บริเวณที่ระบายนํ้าออกทางด้านล่างของตัวเขื่อน, ท้ายเขื่อน ก็เรียก.
ท้ายฝนน. ปลายฤดูฝน.
ท้ายสังข์น. ท้ายสุดของปืนใหญ่แบบไทย มีลักษณะงอนคล้ายก้นของหอยสังข์.
ท้ายเขื่อนน. ท้ายนํ้า.
ท้ายโต่งน. ท้ายที่สูงโด่งขึ้นไป (ใช้แก่เรือ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occiputท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masculine endingท้ายบาทเน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
weak endingท้ายบาทเบา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
feminine endingท้ายบาทไม่เน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bump-steerท้ายรถปัดส่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Kamm back; Kamm tailท้ายรถแบบคัมม์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Last.สุดท้าย Survival of the Fittest (2012)
A pickaxe. A stocking, too!อีเต้อ ถุงเท้ายาวเกินไป! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว The Great Dictator (1940)
But this is the last time I can help you.แต่นี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉัน สามารถช่วยคุณ Pinocchio (1940)
Looks like the last of them.ดูเหมือนว่าคนสุดท้ายของมัน Pinocchio (1940)
But this will be your last, so make the most of it.แต่นี่ก็ครั้งสุดท้ายแล้ว งั้นก็ตามสบายเถอะ Rebecca (1940)
Nothing has been altered since that last night.ไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงเลย นับตั้งแต่คืนสุดท้ายนั่น Rebecca (1940)
She was beaten in the end, but it wasn't a man, it wasn't a woman.สุดท้ายท่านก็ถูกเอาชนะได้ เเต่ไม่ใช่โดยฝีมือมนุษย์หน้าไหน Rebecca (1940)
I shall always love you, but I've known all along that Rebecca would win in the end.แต่ผมก็รู้มาตลอด ว่าท้ายที่สุดรีเบคคาจะเป็นฝ่ายชนะ Rebecca (1940)
Now we want you to tell us whether you were on the shore - that last night she went sailing.เราอยากทราบว่าคุณอยู่บนฝั่งรึไม่ ในคืนสุดท้ายที่หล่อนออกไปแล่นเรือ Rebecca (1940)
Come, come. Did you see Mrs. De Winter get into her boat that last night?อีกทีนะ คุณเห็นคุณนายเดอ วินเทอร์ ขึ้นไปบนเรือในคืนสุดท้ายมั้ย Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้าย[thāi] (n) EN: end ; back ; rear ; tail ; stern  FR: bout [ m ] ; extrémité [ f ]
ท้ายทอย[thāithøi] (n) EN: occipital bone ; back part of the skull ; occiput ; nake of the neck ; hindneck  FR: os occipital [ m ]
ท้ายที่สุด[thāi thīsut] (adv) EN: at last; lastly; finally
ท้ายที่สุดแล้ว[thāi thīsut laēo] (adv) EN: finally  FR: enfin
ท้ายรถ[thāi rot] (n, exp) EN: boot ; trunk
ท้ายสุด[thāisut] (adj) EN: last ; rearmost ; hindmost ; at the end  FR: final ; ultime
ท้ายสุด[thāisut] (adv) EN: finally ; at last ; ultimately
ท่ายืน[thāyeūn] (n) FR: station [ f ] ; position [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, Syn. Fat Tuesday
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
taillight(n) ไฟท้ายรถ เช่น I'm building an improved taillight for my motorcycle. Instead of an incandescent bulb and reflector, I'm using 80 high-brightness red LEDs.
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.
last will(n) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., See also: testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftermost(adj) ท้ายสุด
bottom(n) ท้าย, Syn. end
endmost(adj) ไกลที่สุด, See also: ท้ายที่สุด, Syn. farthest, last
last but not least(idm) ท้ายสุดแต่ไม่ใช่สุดท้าย
in the end(adv) ในที่สุด, See also: ท้ายที่สุด, สุดท้าย, Syn. finally, lastly
last(adv) สุดท้าย, See also: ท้ายสุด, หลังสุด, Syn. finally
lastly(adv) สุดท้าย, See also: ท้ายนี้, Syn. finally, in conclusion
occiput(n) ส่วนหลังของศีรษะ, See also: ท้ายทอย
poop(n) ท้ายเรือ, Syn. stern
rear(adj) หลัง, See also: ท้าย, Syn. back, hindmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep., adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach, Ant. split
aft(แอฟทฺ, อาฟทฺ) adj., adv. ทางท้ายเรือ, ไปทางท้ายเรือ, อยู่ทางท้ายเรือ (at the stern)
afterword(อาฟ' เทอเวิร์ด, แอฟ-) n. คำแถลงท้ายเล่ม., Syn. afterwords
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป icon อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
anchormanหัวเรืยวหัวแรง, หลักสำคัญ, นักกีฬาหลักคนสุดท้าย (เช่นในการวิ่งผลัด)
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
apocopate(อะพอด'คะเพท) vt. ทำให้สั้นโดยการขาดอักษรหรือพยางค์ท้ายของคำ (shorten)
apocope(อะพอค'โคพี) n. อักษรหรือพยางค์ตัวสุดท้ายขาดหายไป. -apocopic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก, บทเสริม, บทต่อท้าย
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย
aft(adv) ไปทางท้ายเรือ, ข้างท้ายเรือ
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
annex(vt) เพิ่ม, ผนวก, แนบท้าย, ยึด
annexation(n) การเพิ่ม, การผนวก, สิ่งที่แนบท้าย
append(vt) ผนวก, เพิ่มเติม, ต่อท้าย, แนบท้าย
appendix(n) ภาคผนวก, ไส้ติ่ง, ส่วนต่อท้าย
astern(adv) ท้ายเรือ, ไปทางข้างหลัง
buttocks(n) สะโพก, ก้น, ส่วนท้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まつ, matsu] ท้าย, ปลาย (เช่น 3月末 ปลายเดือน3)
語尾[ごび, gobi] (n) ท้ายเสียง (เสียงลงท้าย)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
schließlichสุดท้ายนี้
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, Syn. schließlich
indem(konj) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง
letzteสุดท้าย
zuletzt(adv) ท้ายที่สุด, สุดท้าย เช่น Wann haben Sie zuletzt Experimente gemacht?
siegen(vi) |siegte, hat gesiegt| ชนะ เช่น Pete Sampras siegt im Finale. พีท แซมพรัส ชนะในรอบสุดท้าย, See also: gewinnen
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

French-Thai: Longdo Dictionary
fin, -s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, Ant. au début, dès le début

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top