ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด้านหลัง

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้านหลัง-, *ด้านหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านหลัง[N] backside, See also: rear, behind, Syn. ข้างหลัง, ตอนหลัง, ข้างท้าย, แถวหลัง, Ant. ด้านหน้า, Example: พ่อยืนอยู่ด้านหลังประตูเพื่อดักตีหนู, Count unit: ด้าน, Thai definition: ส่วนหลังของคน สิ่งของ หรือฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dorsalด้านหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Backwardด้านหลัง [การแพทย์]
Costo-Vertebral Angleด้านหลังตรงตำแหน่งไต [การแพทย์]
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsomedial Aspectด้านหลังเยื้องมาตรงกลาง [การแพทย์]
Dorsumด้านหลัง [การแพทย์]
Foot, Dorsa ofด้านหลังของขา [การแพทย์]
Malleolus, Medianด้านหลังต่อตาตุ่มของข้อเท้าด้านใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes! Right behind ya.ใช่ ด้านหลังยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา Rebecca (1940)
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ The Old Man and the Sea (1958)
It was cold after the sun went down... ... and the old man's sweat dried cold on his back and his arms and his old legs.มันหนาวหลังจากดวงอาทิตย์ ตก และเหงื่อของชายชราแห้งเย็น ที่ด้านหลังและแขนของเขาและ ขาเก่าของเขา The Old Man and the Sea (1958)
# So come on back and seeดังนั้นมาที่ด้านหลังและดู Help! (1965)
# So come on back and seeดังนั้นมาที่ด้านหลังและดู Help! (1965)
There's one on the back, but it's not the right one.ก็มีหนึ่งด้านหลัง แค่มันไม่ถูกต้อง Help! (1965)
You back there. Come on let's go!แกไปด้านหลัง ส่วนเราไปกันเถอะ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Personal?ให้ด้านหลังของ คุณลง How I Won the War (1967)
Can you hear me at the back?คุณสามารถได้ยินฉันที่ด้านหลัง มี? How I Won the War (1967)
They will put a bullet through your neck for what you've made them do.ผ่านด้านหลังของลำคอของคุณ สำหรับสิ่งที่คุณได้ทำให้พวก เขาทำ ฉันไม่คิดว่าเจอร์รี่ How I Won the War (1967)
- I am driving.ฉันกำลังขับรถ ฉันจะไปในด้านหลัง แล้ว Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ด้านหลัง[adv.] (dān lang) FR: côté pile [m] ; côté inférieur [m] ; bas [m] ; verso [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[N] ส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย, Syn. rear, Ant. front, fore
backside[N] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, ส่วนหลัง, Syn. behind, Ant. front
dorsal[ADJ] เกี่ยวกับส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ข้างหลัง, Syn. spinal, lumbar, posterior, back
hind[ADJ] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, Syn. hinder, posterior, rear
nape[N] ต้นคอ, See also: ด้านหลังของคอ
post[PRF] ด้านหลัง, See also: ภายหลัง
posterior[ADJ] ด้านหลัง, Syn. dorsal, in back of, at the rear
upstage[N] หลังเวที, See also: ด้านหลังเวที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward ###A. forward)
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ <ความหมาย>หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser
flip sideด้านหลัง (ต้องพลิกกลับ) ,ด้านหลังของแผ่นเสียง
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
rearward(adj,adv) ทางด้านหลัง,ถอยหลัง
reverse(n) ด้านหลัง,สิ่งตรงข้าม,ความล้มเหลว,ความเคราะห์ร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Backplane {f} [comp.] (n ) ด้านหลัง
overleafด้านหลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うら, ura] ด้านหลัง เบื้องหลัง ก้อย(ด้านหลังของเหรียญ) ซับใน

German-Thai: Longdo Dictionary
Rückseite(n) |die, pl. Rückseiten| ด้านหลัง, ข้างหลัง เช่น Auf der Rückseite findet man das Ablaufdatum.

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top