Search result for

ด้านหลัง

(58 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้านหลัง-, *ด้านหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านหลัง[N] backside, See also: rear, behind, Syn. ข้างหลัง, ตอนหลัง, ข้างท้าย, แถวหลัง, Ant. ด้านหน้า, Example: พ่อยืนอยู่ด้านหลังประตูเพื่อดักตีหนู, Count unit: ด้าน, Thai definition: ส่วนหลังของคน สิ่งของ หรือฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dorsalด้านหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Backwardด้านหลัง [การแพทย์]
Costo-Vertebral Angleด้านหลังตรงตำแหน่งไต [การแพทย์]
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsomedial Aspectด้านหลังเยื้องมาตรงกลาง [การแพทย์]
Dorsumด้านหลัง [การแพทย์]
Foot, Dorsa ofด้านหลังของขา [การแพทย์]
Malleolus, Medianด้านหลังต่อตาตุ่มของข้อเท้าด้านใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Try to get you on your back and have you open your mouth.พยายามทำด้านหลังคุณ และให้คุณอ้าปาก The Itch (2008)
Back window's unlocked.หน้าต่างด้านหลังไม่ได้ล็อก Last Resort (2008)
In the back.ทางด้านหลัง Pilot (2008)
Two in the back of the head. Quick and painless.สองนัดตรงด้านหลังของศรีษะ รวดเร็วและไม่เจ็บปวด Pilot (2008)
Check the electric panel in the back.เช็คแผงไฟฟ้าด้านหลัง Pilot (2008)
Those two wetbacks see that busted back door, they'll call for backup.เห็นพวกเม็กซิโกเข้าเมืองผิดกฏหมายสองคน คุมอยู่ประตูด้านหลัง พวกมันเรียกว่ากองกำลังเสริม Pilot (2008)
Go check the back. Make sure that's all of'em.กลับไปเช็คด้านหลัง ให้แน่ใจว่าพวกมันมีแค่นี้ Pilot (2008)
What if they attack us from behind?แล้วถ้าพวกมันโจมตีเราทางด้านหลังล่ะครับ? Downfall of a Droid (2008)
Until I realized the chip was on the back of the tooth.จนฉันคิดได้ว่ารอยบิ่นนั่นเป็นด้านหลังของฟัน And How Does That Make You Kill? (2008)
Nah, jumped over the fence round the back.ไม่อ่ะ แค่โดดข้ามรั้วด้านหลังมา Episode #1.5 (2008)
The number three backlight.ไฟด้านหลังสามอันน่ะ Scandal Makers (2008)
New suit, two buttons, 9 inch pump flaps.สูทใหม่ กระดุม 2 เม็ด ชายเสื้อ 9 นิ้วด้านหลัง The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ด้านหลัง[adv.] (dān lang) FR: côté pile [m] ; côté inférieur [m] ; bas [m] ; verso [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[N] ส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย, Syn. rear, Ant. front, fore
backside[N] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, ส่วนหลัง, Syn. behind, Ant. front
dorsal[ADJ] เกี่ยวกับส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ข้างหลัง, Syn. spinal, lumbar, posterior, back
hind[ADJ] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, Syn. hinder, posterior, rear
nape[N] ต้นคอ, See also: ด้านหลังของคอ
post[PRF] ด้านหลัง, See also: ภายหลัง
posterior[ADJ] ด้านหลัง, Syn. dorsal, in back of, at the rear
upstage[N] หลังเวที, See also: ด้านหลังเวที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward ###A. forward)
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ <ความหมาย>หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser
flip sideด้านหลัง (ต้องพลิกกลับ) ,ด้านหลังของแผ่นเสียง
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
rearward(adj,adv) ทางด้านหลัง,ถอยหลัง
reverse(n) ด้านหลัง,สิ่งตรงข้าม,ความล้มเหลว,ความเคราะห์ร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Backplane {f} [comp.] (n ) ด้านหลัง
overleafด้านหลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うら, ura] ด้านหลัง เบื้องหลัง ก้อย(ด้านหลังของเหรียญ) ซับใน

German-Thai: Longdo Dictionary
Rückseite(n) |die, pl. Rückseiten| ด้านหลัง, ข้างหลัง เช่น Auf der Rückseite findet man das Ablaufdatum.

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top