ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mp

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mp-, *mp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
swamp(vi, slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, See also: chamber orchestra, Syn. philharmonic orchestra
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
MP(abbr) คำย่อของ Member of Paliament, military police, , Syn. M.P.
mp(abbr) คำย่อของ melting point และ mezzo piano, Syn. m.p.
mpg(abbr) คำย่อของ miles per gallon
MPV(abbr) คำย่อของ multi-purpose vehicle, See also: รถตู้ขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mpabbr. Military Police, Mounted Police
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
abampere(แอ๊บแอ็ม' แพร์) n. 10 แอมป์
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม, ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ , ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist

English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน, การไปด้วยกัน, สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน, ไปกับ, ไปด้วยกัน
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด, ผู้สมคบ, ผู้มีส่วนร่วม
accomplish(vt) บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ, ที่เสร็จสิ้น, ที่บรรลุผล, คล่องแคล่ว, ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ, การบรรลุผล
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท, นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MP 3 (Audio coding standard)เอ็มพี 3 (มาตรฐานรหัสเสียง) [TU Subject Heading]
MP 3 playersเอ็มพี 3 เพลย์เยอร์ [TU Subject Heading]
MP3 playerเครื่องเล่นเอ็มพี 3 [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mp3(name, uniq) เป็นเทคนิคระบบการบีบอัดไฟล์เพลงดิจิตอลที่นิยมมากที่สุด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I suppose the MPs have been in here asking questions about what happened in that field.-ผมว่าพวกสืบสวนมาที่นี่... ...ถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดที่ทุ่งนั่น In the Valley of Elah (2007)
Tell your MP friends they should be looking for a blue car, not a green one.บอกพวกของคุณว่าให้หารถสีฟ้า ไม่ใช่สีเขียว In the Valley of Elah (2007)
Former MP Alan Peters will begin his three-year sentence for fraud, today.อลัน ปีเตอร์ เริ่มใช้โทษสามปี Harry Brown (2009)
By the time the MPs got wind of it, Brodic was long gone.แต่กว่าสารวัตรทหารจะรู้ โบรดิคก็หายไปนานแล้ว Mea Makamae (2011)
Security? Get me a detachment of MPs here this instant!รปภ ตามสารวัตทหารมาตรงนี้ ฝูงนึง ด่วน Source Code (2011)
John Garvie MP has been arrested today on charges of corruption.สส.จอห์น การ์วี่โดนจับวันนี้ ในข้อหาคอร์รับชั่น His Last Vow (2014)
You can let the MPS know when you're ready to talk to me.แจ้งสารวัตรทหารก็แล้วกัน เมื่อคุณพร้อมจะพูดกับผม 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
All units. Suspects traveling. Mp vehicle l67.ทุกหน่วยทราบ ผู้ต้องสงสัยขโมยรถ สห. Jack Reacher: Never Go Back (2016)
How about the local MPs then?- ไปกอง สห.ท้องถิ่นไหม Jack Reacher: Never Go Back (2016)
The Major Turner who's wanted by the MPs for espionage?ผู้พันเทอร์เนอร์ที่ถูก ส.ห. สั่งจับข้อหาจารกรรม Jack Reacher: Never Go Back (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mpBy the way, I wonder how much of a hand Hiragawa MP plays in this matter?
mpIs it true that the iTunes' MP3 encoder has poor sound quality?
mpI want an MP3 player!
mpMPEC-4 AVC recording practical test: It was always easy to use, now the picture and sound quality is high too.
mpMP(magic):Ability score needed to use magic. As you use magic it drops, but with time it recovers.
mpPeople who don't have a computer can't make full use of this MP3 player function.
mpThe speedometer is recording 100 mph now.
mpThe speedometer was indicating 95 mph.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาชิกสภา(n) Member of Parliament, See also: MP, Representative, Example: ประมาณ 25% ของสมาชิกสภา ที่สังกัดพรรคเดโมแครต, Count Unit: คน, ท่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
แอมป์[aēm] (n) EN: ampere  FR: ampère [ m ]
แอมป์[aēm] (n) EN: amp ; ampli  FR: ampli [ m ] (abrév. - fam.)
แอมพลิจูด[aēmphlijūt] (n) EN: amplitude  FR: amplitude [ f ]
อาหารและที่พัก[āhān lae thīphak] (n, exp) EN: accommodation ; food and lodging  FR: repas et logement [ mpl ]
อาหารสองมื้อ[āhān søngmeū] (n, exp) EN: two meals  FR: deux repas [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MPG EH1 M P IY1 JH IY1
MPG M AY1 L Z P ER0 G AE1 L AH0 N
MPH EH1 M P IY1 EY1 CH
MPH M AY1 L Z P ER0 AW1 ER0
MPEG EH1 M P EH2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
MP (n) ˌɛmpˈiː (e2 m p ii1)
mpg (n) ˌɛmpˌiːʤˈiː (e2 m p ii2 jh ii1)
mph (n) ˌɛmpˌiːˈɛɪtʃ (e2 m p ii2 ei1 ch)
MP's (n) ˌɛmpˈiːz (e2 m p ii1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| การต่อสู้
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
in Empfang nehmen(phrase) ต้อนรับ รับ, See also: empfangen, annehmen, entgegennehmen
stumpf(adj) ทู่
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| ความขัดแย้ง, See also: der Konflikt
kompakt(adj, adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น
Kumpel(n) |der, pl. Kumpel| เพื่อนสนิท, คู่ซี้ (ความหมายคล้ายกับคำ buddy ในภาษาอังกฤษ)
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน
stumpf(adj) Bleistift(ดินสอทู่), Messer(มีดไม่คม), See also: A. spitzig, scharf

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
MP, MPi : Maschinenpistolesubmachine gun [Add to Longdo]
Unterhausabgeordnete { m, f }MP : Member of Parliament [ Br. ] [Add to Longdo]
Militärpolizei { f }MP : military police [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: prendre
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี
temporaire(adj) ชั่วคราว เช่น Travail temporaireว L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées au sein d’un logement-foyer pour une durée limitée.

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) { comp } decade [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) { comp } decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) { comp } decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) { comp } decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) { comp } decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) { comp } decimal fraction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 MP
   n 1: a member of the military police who polices soldiers and
      guards prisoners [syn: {military policeman}, {MP}]
   2: a military corps that enforces discipline and guards
     prisoners [syn: {military police}, {MP}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MP
     [PPP] Multilink Protocol (MPPP, RFC 1990)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MP
     Management Pack (MS, MOM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MP
     MegaPIXEL (PIXEL, photo)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MP
     Multi Processor
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MP
     MultiProtocol
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top