ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsympathisch

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsympathisch-, *unsympathisch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unsympathisch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unsympathisch*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I must say, I find you less repellant than most people your age.Ich finde dich gar nicht so unsympathischThe Sundowners (1960)
Quite handsome.Er ist gar nicht unsympathischShoot the Piano Player (1960)
In place of the main bout...Anstelle des Hauptkampfes... Du unsympathischer Lump. Carry on Regardless (1961)
Raymond, whom do you dislike the least in your group here today?Raymond, wer aus dieser Gruppe ist Ihnen am wenigsten unsympathisch? Am wenigsten? The Manchurian Candidate (1962)
It isn't as if Raymond's hard to like.Er ist nämlich eine sehr unsympathische Figur. The Manchurian Candidate (1962)
Don't I appeal to you?Wirke ich unsympathischThe Notorious Landlady (1962)
Rossella, cut the big sister tone. It puts me off right away.Spiel nicht die ältere Schwester, das macht dich unsympathisch8½ (1963)
Of all the generals, he was the least disagreeable.Von all den Generälen war er der unsympathischste. The Night of the Generals (1967)
I refuse, you are a cruel, two-faced schemer, that's what you are.Kommt nicht in Frage! Du bist ein Schuft! Und unsympathischAsterix & Cleopatra (1968)
Look, Chalmers, let's understand each other. I don't like you.Sie sind mir unsympathisch, Chalmers. Bullitt (1968)
I rescued you from those guys because I found them unfriendly.Ich hab dich von diesen Kerlen befreit, weil sie mir unsympathisch waren. The Longest Hunt (1968)
I think you are not such a charmless person, all in all.Sie san mir nämlich goar net so unsympathisch, alles in allem. Die Engel von St. Pauli (1969)
He's rather unpleasant.Viel eher ist er unsympathischThis Man Must Die (1969)
Yeah, well, that won't hurt her in certain circles, will it?Tja, das macht doch Ihre Tochter nicht unsympathisch, oder? Support Your Local Sheriff! (1969)
Quite frankly, I'm against people who commit suicide.Selbstmörder sind mir unsympathischIntermission (1970)
- Didn't you have a dislike for him?- War er dir nicht unsympathischDead Men Ride (1971)
It's a shame, I never really disliked you.Schade, in Grunde warst du mir gar nicht unsympathischDead Men Ride (1971)
What a rotten bunch...Eine unsympathische Gesellschaft. Trinity Is Still My Name (1971)
- I don't care for your choice of words.- Ihre Ausdrucksweise ist mir unsympathischAvanti! (1972)
I don't fucking know why but he didn't like me right from the start.Weiß der Teufel warum, aber von Anfang an war ich ihm unsympathischBloody Friday (1972)
Some are likeable and some are curmudgeons.Sympathische und Unsympathische. Felix si Otilia (1972)
There's no way this guy's gonna score with me, right?Ich bin wohl unsympathisch, was? Act of Duty (1973)
- What would I know? Stefano is envious, the only bad Cardinal Sin.- Stefanos wunder Punkt ist die einzige unsympathische Todsünde: Conversation Piece (1974)
That's what'll make them unsympathetic.- Sicher. Das wird sie unsympathisch machen. The Clockmaker of St. Paul (1974)
- He is so ugly!- Schau mal, wie unsympathisch er ist. Ironiya sudby, ili S legkim parom! (1975)
Be careful, because that guy's not very nice.Pass auf, weil... Er ist unsympathischPardon Mon Affaire (1976)
You know, umm when I met you on the boat, I didn't like you very much.Wissen Sie, auf dem Boot waren Sie mir sehr unsympathischEmpire of the Ants (1977)
Yes, she looks... sympathetic.Ja. Sie sieht nicht... unsympathisch aus. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
If you can not stand that guy. Course.Er ist dir doch unsympathischThe Purple Taxi (1977)
Besides, I don't like you.Außerdem sind Sie mir unsympathischBuffet Froid (1979)
That's a terrible clown. Yes.- Was für ein unsympathischer Clown. All of Me (1984)
- Yeah, but now I don't like your face.- Ja, aber du bist mir unsympathischStreets of Fire (1984)
Wonderful!Unsympathisches Ding! Tangos, the Exile of Gardel (1985)
It's a good thing you're cute, or you'd really be obnoxious.Gut, dass du so nett bist, sonst wärst du mir unsympathischComing of Age (1988)
I can put up with your friend less and less.Dein Kumpel wird mir immer unsympathischer. Damnation (1988)
I usually don't follow people I don't like for 10 miles... into the middle of the woods.Normal folge ich unsympathischen Leuten nicht 16 km durch den Wald. Running on Empty (1988)
Your Honors, you may not like Claus von Bulow.Euer Ehren, Sie mögen Claus von Bülow unsympathisch finden. Reversal of Fortune (1990)
He strikes me as a kind of unfriendly fellow.Der macht einen unsympathischen Eindruck. MacGyver's Women (1990)
You'd find the extremely expensive police department quite unsympathetic.Du wirst die extrem teure Polizeibehörde sehr unsympathisch finden. Darkman (1990)
- Perhaps you don't like me?- Bin ich Ihnen denn unsympathischDelicatessen (1991)
Anyone who spends a significant amount of time with me finds me disagreeable.Jeder, der eine gewisse Zeit mit mir verbringt, findet mich unsympathischSe7en (1995)
It's ten to one. File a complaint.Ist der unsympathischLife Is Beautiful (1997)
From now on, we'll write it too. - Is there anybody you don't like?Wer ist dir unsympathischLife Is Beautiful (1997)
I met Cruella de Ville's less-nice sister this morning.Ich bin heute Morgen Cruella de Villes unsympathischer Schwester begegnet. Sliding Doors (1998)
The idea doesn't seem... polite."Nett"? Die ganze Idee ist doch unsympathischThe Idiots (1998)
I violently dislike you.Ich finde dich extrem unsympathischLovers Walk (1998)
I was sort of sending out negative vibes.Irgendwie wollte ich unsympathisch auf Sie wirken. From Fear to Eternity (1999)
Also, whenever I do somethingwhere I might be unlikable, I ... I don't know, I embrace being a total bitch.Immer, wenn ich etwas tun muss... wo ich unsympathisch erscheine... ich... verhalte ich mich extra mies. Boy Next Door (2000)
You're amazingly unpleasant, I'd even say.Du bist unsympathischThe Closet (2001)
- Tiny bit obnoxious.- Und ein bisschen unsympathischChicken or Beef? (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsympathischunsympathetic [Add to Longdo]
unsympathisch {adj} | unsympathischer | am unsympathischstenunappealing | more unappealing | most unappealing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  unsympathisch /unzɵmpaːtiʃ/
   unappealing; unsympathetic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top