ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accompaniment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accompaniment-, *accompaniment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accompaniment(n) สิ่งที่เพิ่มเติม, See also: สิ่งที่เสริมเข้ามา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement

English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน, การไปด้วยกัน, สิ่งเสริม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้ Airplane! (1980)
Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel, where every ship in my armada waits to accompany us on our honeymoon.พรุ่งนี้เช้าคนของเจ้าจะคุ้มกันพวกเราไปยังท่าเรือฟลอริน ที่ซึ่งเรือทุกลำในกองทัพเรือของข้า คอยอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฮันนีมูนของเรา The Princess Bride (1987)
I must ask you to accompany me.เชิญเสด็จมากับกระหม่อม The Man in the Iron Mask (1998)
Prince Mannsfeld is leaving for Prussia... and seeks a prodigy to accompany him.ให้กับ เจ้าชาย แมนเฟลด์ ซึ่งกำลังเสด็จไปยัง ปรัสเซีย และกำลังเฟ้นหาอัจฉริยะ เพื่อตามเสด็จไปเล่นให้พระองค์ฟัง The Red Violin (1998)
A real friend would put his life on the line for them accompany them to hell if need beเพื่อนที่แท้จริงจะต้อง ใส่ใจชีวิตของพวกเขา ต่อให้พวกเขาต้องตกนรกก็ต้องช่วย GTO (1999)
Perhaps I could accompany. Me on the piano, you on the cello.บางทีผมอาจได้เล่นคู่คุณ ผมเล่นเปียโน คุณเล่นเชลโล The Pianist (2002)
I is the most difficult time I accompanied him I know the past, like a fool, I always love the peopleI is the most difficult time I accompanied him I always love the people How can Sex Is Zero (2002)
I am sorry not to accompany you foreverI am sorry not to accompany you forever Sex Is Zero (2002)
That, my dear brother, is a cheese fondue... accompanied by a compote of broccoli and prunes.คุณน้องขา นั้นคือ ชีสฟองดู ไงคะ แต่งหน้าด้วย บร็อคโคลี่ และพรุน The Dreamers (2003)
Her husband was on a business trip so she asked me to accompany her.สามีเธออยู่ระหว่างเดินทางไปติดต่อธุรกิจ... เธอเลยขอให้ไปเป็นเพื่อน Uninvited (2003)
You start with a group of people who wanna invest their money in accompany.เริ่มต้นโดยรวบรวมกลุ่มคน ที่อยากลงทุนในบริษัท The Corporation (2003)
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accompanimentDisease in an accompaniment of famine.
accompanimentFame is not always an accompaniment of success.
accompanimentHe sang to guitar accompaniment.
accompanimentHigh fever is a frequent accompaniment of influenza.
accompanimentI want to sing to his piano accompaniment.
accompanimentShe played the piano accompaniment for a violin solo.
accompanimentThe accompaniments of the war are misery and sorrow.
accompanimentTofu is a good accompaniment for sake.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accompaniment
accompaniment
accompaniments
accompaniments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accompaniment
accompaniments

WordNet (3.0)
accompaniment(n) an event or situation that happens at the same time as or in connection with another, Syn. concomitant, co-occurrence, attendant
accompaniment(n) a musical part (vocal or instrumental) that supports or provides background for other musical parts, Syn. musical accompaniment, backup, support
complement(n) something added to complete or embellish or make perfect, Syn. accompaniment
escort(n) the act of accompanying someone or something in order to protect them, Syn. accompaniment

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Accompaniment

n. [ F. accompagnement. ] That which accompanies; something that attends as a circumstance, or which is added to give greater completeness to the principal thing, or by way of ornament, or for the sake of symmetry. Specifically: (Mus.) A part performed by instruments, accompanying another part or parts performed by voices; the subordinate part, or parts, accompanying the voice or a principal instrument; also, the harmony of a figured bass. P. Cyc. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
伴い[ともない, tomonai] (n, adj-f) companion; accompaniment #1,286 [Add to Longdo]
伴奏[ばんそう, bansou] (n, vs) (musical) accompaniment; (P) #11,642 [Add to Longdo]
囃子[はやし, hayashi] (n) Japanese orchestra; band; accompaniment #12,874 [Add to Longdo]
弾き語り[ひきがたり, hikigatari] (n) singing to one's own accompaniment #16,342 [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
アカムパニメント[akamupanimento] (n) accompaniment [Add to Longdo]
アカンパニメント[akanpanimento] (n) accompaniment [Add to Longdo]
アコンパニメント[akonpanimento] (n) accompaniment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top