ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entgegennehmen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entgegennehmen-, *entgegennehmen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entgegennehmen; annehmen; einsehen | entgegennehmend; annehmend | entgegengenommen; angenommen | er/sie nimmt entgegen; er/sie nimmt an | ich/er/sie nahm entgegen; ich/er/sie nahm an | er/sie hat/hatte entgegengenommen; er/sie hat/hatte angenommento accept | accepting | accepted | he/she accepts | I/he/she accepted | he/she has/had accepted [Add to Longdo]
entgegennehmendcepting [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there are any calls, I'll take them downstairs.Ich werde alle Anrufe unten entgegennehmen. What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
I can no longer receive tactical alterations by voice.Ich darf keine Taktik-Änderungen per Funk entgegennehmen. Fail-Safe (1964)
Of course, I will accept it.Selbstverständlich werde ich sie entgegennehmen. Killer Kid (1967)
Stalag 13. I'm sorry, he's still in a staff meeting, General.Stalag 13. Es tut mir leid, er ist immer noch in der Besprechung, er kann keine Anrufe entgegennehmen. D-Day at Stalag 13 (1967)
If he wants to receive a medal without clothes on, what business is it of yours?Wenn er einen Orden ohne Kleider entgegennehmen will, was geht Sie das an? Catch-22 (1970)
I will take the document Give it to me!Ich werde das Dokument entgegennehmen. Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of Demons (1973)
I'm sure she'll accept the news calmly and peacefully.Sie wird diese Nachricht ganz gewiss gefasst entgegennehmen. Female Prisoner Scorpion: #701's Grudge Song (1973)
Are you going to take the call tonight?Werden Sie den Anruf entgegennehmen? The Black Windmill (1974)
Excuse me, Mona, could you take any calls for me, please?Mona, könntest du Anrufe für mich entgegennehmen? All the President's Men (1976)
In this unprofessional capacity, Aptesia received dedications of thanks.So sollte Aptesia zahlreiche Danksagungen entgegennehmen. The Falls (1980)
Telephone call, sir. Take it right here.Sie können ihn hier entgegennehmen. Scanners (1981)
But we will receive them.Vielmehr werden wir ihre Schläge entgegennehmen. Gandhi (1982)
I'm unable to take your call just now.Ich kann Ihren Anruf gerade nicht entgegennehmen. The Hunger (1983)
Are you trying to tell me there is a pilot in that plane? One of the very best of the West German Luftwaffe.So, meine Herren, wenn Sie mit dem Bieten beginnen möchten, wird Mr. Minter nur zu gerne Ihre Gebote entgegennehmen. Fight Like a Dove (1984)
You will come with me to my palace, and I will take your gift with great happiness.Kommen Sie mit. In meinen Palast. Ich werde es mit großer Freude entgegennehmen. Bolero (1984)
- We're not here to answer your call.Wir können den Anruf nicht entgegennehmen. Runaway (1984)
Mayor Peter Bellgoode will now take questions from the ladies and gentlemen of the press.Bürgermeister Peter Belgoody wird jetzt die Fragen der Damen und Herren entgegennehmen. The Toxic Avenger (1984)
Calls may be answered only by conforming to a continuously changing code.Anrufe nur gemäß ständig wechselnden Codes entgegennehmen. The Holcroft Covenant (1985)
We can't come to the phone right now.Wir können keine Gespräche entgegennehmen. Ferris Bueller's Day Off (1986)
We are deeply sorry we are unable to come to the phone right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you as soon as is humanly possible.Leider können wir momentan keine Gespräche entgegennehmen, aber wenn Sie Namen und Nummer hinterlassen, rufen wir Sie schnellstmöglich zurück. Ferris Bueller's Day Off (1986)
Guerrero never drives himself, and there was only one man in the car in the pictures. Case closed. Wait a minute.Es kommt morgen, aber Sie müssen die Lieferung in Miami entgegennehmen. Baseballs of Death (1988)
You are invited to go Odrin to get them.Du sollst nach Odrin kommen und alles entgegennehmen. Time of Violence (1988)
Your call will be handled in the order received.Der nächste freie Mitarbeiter wird Ihren Anruf entgegennehmen. Gremlins 2: The New Batch (1990)
I want her to take orders and kill who I tell her to kill.Sie soll Befehle entgegennehmen und diejenigen töten, die ich ihr nenne. Alpha (1991)
Attention to orders.Befehle entgegennehmen. Patriot Games (1992)
John cannot unfortunately accept it himself because he is in Hollywood. staring in his first major film role... with Meryl Streep.John kann ihn leider nicht selbst entgegennehmen, da er in Hollywood ist, wo er seine erste Hauptrolle bekam, neben Meryl Streep. Rowan Atkinson: Not Just a Pretty Face (1992)
Oh, members of the Service are not allowed to accept gifts, donations, premiums or favors, Article 35, section B.Steuerbeamte dürfen keine Geschenke entgegennehmen, Paragraph 35B. For Love or Money (1993)
Move out of the cage. Pick up your clothes and Bible.Raus aus dem Käfig, nach hinten treten und Kleider entgegennehmen! The Shawshank Redemption (1994)
They broke the door down before I could take requests.Ich konnte leider keine Wünsche mehr entgegennehmen. The Shawshank Redemption (1994)
No, according to the book we're not allowed to take any kind of compensation.Nein, laut Vorschrift... dürfen wir keinerlei Entgelt entgegennehmen. Dial 'B' for Virgin (1994)
- Walter! - Yeah? I think you'd better take this.Walter, Sie sollten das entgegennehmen. Die Hard: With a Vengeance (1995)
Will you take the call, sir?Wollen Sie den Anruf entgegennehmen, Sir? Evil Ed (1995)
I'll handle the call if you want, Jerry.Ich werde den Anruf entgegennehmen. Fargo (1996)
You think that if you accept this trifle of me, I shall presume on it hereafter.Sie glauben, ich nutze es später aus, wenn Sie diese Kleinigkeit von mir entgegennehmen. Episode #1.1 (1996)
I mean, this Casey should be taking down my messages, you know?Dieser Casey sollte viel eher meine Anrufe entgegennehmen. The One with the Prom Video (1996)
Let's go to calls.Lassen Sie uns Anrufe entgegennehmen. Mad City (1997)
Your call is important to us.Wir werden Ihren Anruf entgegennehmen. The One with the Screamer (1997)
You're the next caller.Wir werden Ihren Anruf entgegennehmen. The One with the Screamer (1997)
Your call is very important to us.Wir werden Ihren Anruf entgegennehmen. The One with the Screamer (1997)
Just mention me in passing when you're accepting your next Kerth Award.Erwähnen Sie mich nur, wenn Sie den nächsten Kerth Award entgegennehmen. Shadow of a Doubt (1997)
I do? - Should I take a call? I...Soll ich den Anruf entgegennehmen? Holy Man (1998)
Now just receive.Und jetzt... einfach entgegennehmen. It's My Party (1998)
And don't take anything from 'em, all right?Und nichts von ihnen entgegennehmen. Instinct (1999)
May I take it in reception, please?Kann ich's an der Rezeption entgegennehmen? The Ninth Gate (1999)
I just gotta take this call.Ich muss den Anruf entgegennehmen. Charlie's Angels (2000)
When he won the prize, Fabio Bret said, "A Spanish minister will accept it."Als wir den Preis gewannen, sagte Fabio Bret, dass ein spanischer Minister ihn entgegennehmen wird. Regarding Buñuel (2000)
Some first job, taking orders from that snot-nosed kid of yours! Okay, Mr. Tepper--Ja, Befehle entgegennehmen von deinen rotznasigen Kindern! Surprise Artie (2000)
Just a second! I've someone on the other line.Entschuldige, ich muss einen anderen Anruf entgegennehmen. A Hell of a Day (2001)
Stay there, I've a call, I'll be right back.Warte kurz, ich muss einen Anruf entgegennehmen. A Hell of a Day (2001)
If you want, you can get rid of Prince - then you don't have to take orders from him again.Wenn Du willst, kannst Du Prince loswerden - dann musst Du keine Anweisungen mehr von ihm entgegennehmen. Stan Down (2001)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top