ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in empfang nehmen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in empfang nehmen-, *in empfang nehmen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
in Empfang nehmen(phrase) ต้อนรับ รับ, See also: empfangen, annehmen, entgegennehmen

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A mother should be there to welcome her baby.Sie muss doch ihr Baby in Empfang nehmen! Premier mai (1958)
Before accepting this trophy, is there anything you'd like to say?Möchten Sie noch etwas sagen, bevor Sie diese Trophäe in Empfang nehmen? Bronco Bustin' Munster (1965)
He'll accept the tapes from you, in person.Er wird die Bänder von Ihnen in Empfang nehmen, persönlich. The Conversation (1974)
Where's the parcel to be collected from?Wo soll ich das Paket in Empfang nehmen? Emergency Squad (1974)
However, it is the Shaolin Master who has the final say in these matters.Aber unsere Gesetze schreiben nun leider Gottes einmal vor, dass Ihr es nur im Shaolin-Tempel in Empfang nehmen dürft. Spiritual Kung Fu (1978)
With us tonight to accept the award on behalf of her mother is Miss Crawford's daughter, Christina.Im Namen ihrer Mutter wird heute Miss Crawfords Tochter Christina die Auszeichnung in Empfang nehmen. Mommie Dearest (1981)
Lo's boat will dock at West Pier.Ich soll es dort in Empfang nehmen. Project A (1983)
Well, she started to cry.Da sollte die Kleine ihr Erfolgshonorar in Empfang nehmen. Go for It (1983)
An entire legion of my best troops awaits them.Eine ganze Legion meiner besten Truppen wird sie in Empfang nehmen. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Dollars would be nicer. Comrade Colonel Medvachian, you will accompany him to London to receive the dossier.Boris, Sie werden ihn nach London begleiten, das Dossier in Empfang nehmen, und sobald Sie es haben, geben Sie das Geld durch ein Codewort, das ich der Bank telegrafiere, für ihn frei. The Jigsaw Man (1983)
You grab one. I'll pick you up downstairs.Ich werde Sie unten in Empfang nehmen. Sky Knight (1985)
But the real reason we're here tonight... is to honor our Dr. George Maitlin... and to accept the award... a man who's only been with us for four days...Aber wir sind heute hier, um unseren Dr. George Maitlin zu ehren. Unser neustes Mitglied wird die Auszeichnung in Empfang nehmen... The Couch Trip (1988)
So you just go tell the press that the big Enzo Molinari... overwhelmed by his inspiring descent of 324 feet... will not be able to receive his trinket because he is... - Hmm? - He is...Sagen Sie den Presseleuten, der große Enzo Molinari sei nach seiner großartigen Leistung von 99 Metern zutiefst erschöpft und könne die Trophäe nicht in Empfang nehmen, weil er. .. The Big Blue (1988)
One this afternoon, a JAL flight will go from Middle East from Manila it will stop over in HK there's some weapons belonging to Rightist ArmyHeute Nachmittag landet eine Maschine aus Manila hier auf dem Hong Kong Airport. In der Fracht befindet sich eine Waffenlieferung. Die der Captain in Empfang nehmen möchte. Fatal Termination (1990)
Someone will be here to receive those storage tanks.Jemand wird die Tanks in Empfang nehmen. Unification I (1991)
We've got to clear the car before you can collect it.Wir müssen den Wagen deklarieren, bevor Sie ihn in Empfang nehmen können. Devil's Island (1996)
Someone from SG- 7 should have been here to greet us.Jemand von SG-7 müsste uns in Empfang nehmen. Singularity (1997)
Thanks to me you've lived to become sergeant, right?Dank mir konntest noch lebend deine Beförderung zum Sergant in Empfang nehmen! Joint Security Area (2000)
And look for your bride walking down the aisle.Gleich darfst du deine Braut in Empfang nehmen. Marry-Go-Round (2002)
The Rambaldi device being traded to The Covenant is actually going to Sloane.Sloane wird das Rambaldi-Gerät in Empfang nehmen. Remnants (2003)
- It wasn't labor I was speaking of. It was, rather, my final remittance that I was interested in.- Mich interessiert, wann ich meine kleine Zuwendung in Empfang nehmen kann. V for Vendetta (2005)
San'ko will be taking possession of the bomb shortly.Er wird die Bombe bald in Empfang nehmen. A Man of His Word (2005)
I suppose I should be heading down to the field to accept my World Series trophy.Ich sollte wohl lieber mal aufs Feld gehen und meine Trophäe in Empfang nehmen. Everyone's Hero (2006)
Washington will receive in this matchup of two powerhouses.Washington wird den Ball in Empfang nehmen. Time Bomb (2006)
Tomorrow, I plan to go out and receive food offerings myself.Morgen werde ich selber Essensgaben in Empfang nehmen. FB: Fighting Beat (2007)
And to put all the equipment there, using the freight elevator, saying, "Delivery for 82nd floor. " And Barry will be there to receive, OK.Und die Ausrüstung sollte mit dem Lastenaufzug in die 82. Etage, und Barry sollte sie in Empfang nehmen. Man on Wire (2008)
There you are. It's your obligation to let kids into school!Sie müssen doch die Kinder in Empfang nehmen, dazu sind Sie verpflichtet. De l'autre côté du lit (2008)
You must go and collect the trophy.Du musst gehen und die Trophäe in Empfang nehmen. The Once and Future Queen (2009)
We'll take care of all the logistics, you'll just be there for the delivery.Wir kümmern uns um die Logistik, ihr müsst sie nur in Empfang nehmen. Easy Money (2010)
The arms of mercy are so wide they will accept any man, but they will not accept any man wearing pants.Die Arme der Gnade sind weit offen. Sie nehmen jeden Mann in Empfang. Aber sie werden keinen Mann in Empfang nehmen, der Hosen trägt. The Paperboy (2012)
- Can you greet them?- Kannst du sie in Empfang nehmen? Live from Damascus (2012)
When Daniel inevitably falters as the head of Grayson Global, the board is sure to welcome you back with open arms.Wenn Daniel als Chef von Grayson Global unausweichlich ins Schwanken gerät, wird der Vorstand dich sicherlich mit offenen Armen in Empfang nehmen. Power (2013)
By the time we captured HAN at the scene, the perp had already escaped the dragnet.Als wir Han dann festnehmen, will er hinter dem Tor das Lösegeld in Empfang nehmen. Montage (2013)
Once you cross, our people in Juárez, they're gonna direct you to the final stop.Sobald du über die Grenze bist, werden dich unsere Leute... - ...in Juarez in Empfang nehmen. Snitch (2013)
Senator, do forgive us for not being able to receive yöu at the harbor.Senator, verzeiht, dass wir Euch nicht am Hafen in Empfang nehmen konnten. Pompeii (2014)
If a convict was receiving contraband out here, like a cell phone, he'd definitely want to play right field, because nobody pays attention to the right fielder.Will ein Häftling etwa ein Handy in Empfang nehmen, wird er die Position wählen, weil ihn so niemand beachtet. Father's Day (2014)
- Thank you for receiving us on such short notice.Danke, dass Sie uns so kurzfristig in Empfang nehmen konnten. The King's Choice (2016)
Who are you taking them to?Wer sollte sie in Akureyri in Empfang nehmen? Episode #1.2 (2016)
[ Al-Hamati ] As soon as we arrived at the place where we were supposed to receive Yolande, I put on the foundation T-shirt, which had the flag of South Africa on it.Bei unserer Ankunft an dem Ort, an dem wir Yolande in Empfang nehmen sollten, zog ich das T-Shirt der Stiftung mit der südafrikanischen Flagge an. Al Qaeda Hostages, Yemen (2016)
She has a date at the Bettborn train station with the bag, so we're going to caution against them coming together.Sie soll die Tasche am Bahnhof Bettborn in Empfang nehmen. Und genau das müssen wir verhindern. Dead Serious Rick (2017)
Then I've got to go down to meet the boat.Dann muss ich das Boot in Empfang nehmen. Tarzan and His Mate (1934)
You can't meet a sergeant from Scotland Yard.Sie können keinen Polizeimeister vom Scotland Yard in Empfang nehmen. Dracula's Daughter (1936)
Wait for me.Neue Befehle in Empfang nehmen. The Damned (1947)
After Mass, on this beautiful morning God gave to us I will be by the door to accept offerings until the ones who give nothing do before everyone.Nach der Messe erfreuen wir uns noch einen Moment dieses schönen Morgens. Ich werde vor dem Pfarrhaus eure Gaben in Empfang nehmen. Jene, die nichts geben wollen, sollen es vor aller Augen tun. The Return of Don Camillo (1953)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
empfangen; erhalten; in Empfang nehmen | empfangend | empfangen | empfängt | empfingto receive | receiving | received | receives | received [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top