ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remplir

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remplir-, *remplir*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
กบ[kop] (v) EN: fill full ; full of ; overfill ; fill almost to overflowing   FR: remplir à ras bord
กรอก[krøk] (v) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up  FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
กรอกแบบฟอร์ม[krøk baēpføm] (v, exp) EN: fill in a form ; fill out a form ; complete a form  FR: remplir un formulaire ; compléter un formulaire
ปฏิบัติหน้าที่[patibat nāthī] (v, exp) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty  FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
ไส้[sai] (v) EN: stuff ; fill  FR: fourrer ; farcir ; remplir
สูบลม[sūp lom] (v) EN: pump the air into ; inflate ; pump air  FR: gonfler ; remplir d'air
ทำให้เต็ม[tham hai tem] (v) EN: fill  FR: compléter ; remplir
ทำหน้าที่[thamnāthī] (v) EN: perform ; do duty ; do nes's duty  FR: faire son devoir ; remplir sa fonction ; jouer son rôle

French-Thai: Longdo Dictionary
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  remplir /ʀɑ̃pliʀ/ 
   complete; fill; fill in; fill up; accomplish; achieve; keep; observe; perform

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top