Search result for

ken

(196 entries)
(0.0434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ken-, *ken*
Possible hiragana form: けん
English-Thai: Longdo Dictionary
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ken[N] ความรู้ที่ทำให้เข้าใจได้, Syn. knowledge, understanding
ken[VI] รู้, See also: เข้าใจ, Syn. know
ken[VT] รู้, See also: เข้าใจ, Syn. know
keno[N] เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง, See also: เกมเสี่ยงโชคซึ่งดัดแปลงมาจากเกมไพ่(ล็อตโต้), Syn. betting game
kenaf[N] ปอ, See also: ปอกระเจา
kendo[N] เคนโด้, See also: เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบไม้ของญี่ปุ่น
Kenya[N] เคนยา
Kenya[N] ประเทศเคนยา
kennel[N] บ้านสุนัข, See also: กระท่อมเล็กๆของสุนัข, Syn. doghouse
Kentucky[N] ชื่อแม่น้ำในรัฐเคนตั๊กกี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ken(เคน) n. ความรู้,ความเข้าใจ,สายตา vt. รู้,เข้าใจ,ดู,เห็น
kenaf(คะแนฟ') n. ปอชวา
kendo(เคน'โด) n. การฟันดาบไม้ ที่มีกระสอบที่ป้องกันหัวและส่วนอื่นของร่างกาย, See also: kendoist n.
kennel(เคน'เนิล) n. บ้านสำหรับสุนัขอยู่,รังสุนัข,คอกผสมสุนัข. vt. ใส่ในรัง,สุนัข. vi. พักอาศัยในกุฏิสุนัข
keno(คี'โน) n. กีฬาเสี่ยงโชค
akene(เอคีน) n. = achene
alkene(แอล' คีน) n. chem. สมาชิกของ alkene series
alkene series chem.อนุกรมของ saturated aliphatic hydrocarbons, Syn. methane series. paraffin series
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
backend(แบค'เอนดฺ) n. ส่วนหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
ken(n) ขอบเขต,สายตา
kennel(n) บ้านสุนัข,คูน้ำ,ท่อน้ำ
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
bracken(n) ต้นเฟิร์น
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
chicken(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Kennedy barแผงตะขอเคนเนดี [มีความหมายเหมือนกับ continuous bar retainer; continuous clasp] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Kennedy classificationการจำแนกแบบเคนเนดี [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Kenoran orogenyการก่อเทือกเขาเคโนแรน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kenafปอแก้ว [TU Subject Heading]
Kenaf industryอุตสาหกรรมปอแก้ว [TU Subject Heading]
Kengtung (Burma : State)เชียงตุง (พม่า) [TU Subject Heading]
Kennedy, Joseph Patrick, 1868-1969เคนเนดี้, โจเซพ แพทริค, ค.ศ.1888-1969 [TU Subject Heading]
Kenyaเคนยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kent!เค้นท์! Hothead (2001)
Ken!เคน! Oneechanbara: The Movie (2008)
- Kenny.- เคนนี่ Horrible Bosses (2011)
Kenzi--เคนซี่ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
I know savile row when I see it. Joe kennedy taught me.ชั้นรู้จัก Savile Row น่า Joe Kennedy บอกชั้น Chuck in Real Life (2008)
You knew joe kennedy? Used to come here all the time.คุนรุจัก โจ เคนเนดี้เหรอ / เค้ามาที่นี่บ่อยมาก Chuck in Real Life (2008)
Clark Kent.รู้ปล่าวใครแบกฉันกลับ... ไม่ใช่โอลิเวอร์ ควีนหรอก. Committed (2008)
Clark Kent...ใครจะเชื่อหล่ะ, โลอีส, ไม่มีใครรักกันในเสี้ยววิหรอก. Committed (2008)
They're Clark Kent-free zones.ทุกที่ปราศจาก คล๊าก เคนท์ Odyssey (2008)
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
General Kenobi, did you really think I would leave the hyperdrive unguarded?นายพลเคโนบี เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อย ไฮเปอร์ไดร์ฟไว้โดยที่ไม่มีใครป้องกันอย่างนั้นรึ? Destroy Malevolence (2008)
Master Kenobi is right.อาจารย์เคโยบีพูกถูก Downfall of a Droid (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kenI met Ken yesterday.
kenKentaro is staying with his friend Kyoto.
kenIt is today that Ken gets married.
kenKen took the wrong bus by mistake.
kenKen complained of a headache.
kenKen came up to me.
kenWhat is Ken doing now?
kenKen talks as if he knew everything.
kenHow long has Ken lived in Kobe?
kenKen is an eager student.
kenKen must be home by now.
kenKen has never visited Kyoto.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอ[N] jute, See also: kenaf, fibre crops, Example: ชาวนาที่อยู่ทั้งภาคกลางและภาคอีสานเริ่มปลูกปอและมันสำปะหลัง เนื่องจากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลและเอกชน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดที่เปลือกใช้ทำปอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
บะหมี่น่องไก่[xp] (bamī nøng kai) EN: egg noodles with chicken thigh   
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk-ākāt) EN: weekend house   FR: résidence secondaire [f]
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home   
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sāraēk khāt) EN: broken family   
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter   FR: diminuer
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]
โบ๋[adj.] (bō) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken   FR: creux ; enfoncé
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer

CMU English Pronouncing Dictionary
KEN    K EH1 N
KENO    K IY1 N OW0
KENT    K EH1 N T
KENN    K EH1 N
KENJI    K EH1 N JH IY0
KENNA    K EH1 N AH0
KENZO    K EH1 N Z OW0
KENAN    K IY1 N AH0 N
KENAF    K EH1 N AE0 F
KEN'S    K EH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ken    (n) (k e1 n)
ken    (v) (k e1 n)
Kent    (n) (k e1 n t)
kens    (v) (k e1 n z)
Kenny    (n) (k e1 n ii)
Kenya    (n) (k e1 n y @)
Kennan    (n) (k ii1 n @ n)
Kendal    (n) (k e1 n d l)
Kenyan    (n) (k e1 n y @ n)
kenned    (v) (k e1 n d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
見物[けんぶつ, kenbutsu] (n) การทัศนาจร, เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
見学[けんがく, kengaku] (n) ทัศนศึกษา
研究[けんきゅう, kenkyuu] (n vt) วิจัย
研究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha] (n) นักวิจัย
憲法[けんぽう, kenpou] (n) รัฐธรรมนูญ
権利[けんり, kenri] (n) สิทธิ
権利が消失する[けんりがしょうしつする, kenrigashoushitsusuru] หมดสิทธิ์
検索[けんさく, kensaku] (vt) ค้นหาความหมาย(ในพจนานุกรม)
建設[けんせつ, kensetsu] (n) การก่อสร้าง
研修大学生[けんしゅうだいがくせい, kenshuudaigakusei] (n) นักศึกษาฝึกงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けん, ken] (n) คดี, เรื่อง หรือ หัวข้อที่เป็นปัญหา , See also: R. 事柄、問題
[けん, ken] (n ) ขอบเขต วง ข่าย
県営[けんえい, ken'ei] การบริหารโดยจังหวัด
研究室[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) ห้องทดลอง, ห้องวิจัย
研究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha, kenkyuusha , kenkyuusha] (n ) นักวิจัย, นักเรียนทุน
研究発表[けんきゅうはっぴょう, kenkyuuhappyou] (n ) การรายงานผลการวิจัย
謙虚[けんきょ, kenkyo] ความอ่อนน้อม, ความนอบน้อมถ่อมตน
検具 する[けんぐ, kengu] (n vt) การตรวจสอบงานด้วยจิ๊ก
献血[けんけつ, kenketsu] (n ) บริจาคเลือด
研削砥石[けんさくといし, kensakutoishi] (n ) ใบตัด, หินตัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[けん, ken] Thai: จังหวัด
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
検索[けんさく, kensaku] Thai: ค้นหาข้อมูล English: lookup
見地[けんち, kenchi] Thai: จุดยืน
健康[けんこう, kenkou] Thai: สุขภาพ English: health
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination
見当[けんとう, kentou] Thai: เล็ง
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ศึกษาวิจัย English: study (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
kennen(vi) |kannte, hat gekannt| รู้จัก, See also: Kenntnis, Bekannte
Kenntnis(n) |die, pl. Kenntnisse| ความรู้
Kennzeichen(n) |das| ป้ายทะเบียน(รถ), See also: Fahrzeugkennzeichen
Kennzeichen(n) |das| สัญลักษณ์
Banken(n) |pl.|, See also: die Bank
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบน
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
denken(vi) |dachte, hat gedacht| (an etw.) คิด
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kenndaten {pl}characteristics [Add to Longdo]
Kenner {m}appreciator [Add to Longdo]
Kenner {m}classicist [Add to Longdo]
Kenner {m} | Kenner {pl}fancier | fanciers [Add to Longdo]
Kenner {m}; Weinkenner {m} | Kenner {pl}connoisseur | connoisseurs [Add to Longdo]
Kennerschaft {f}connoisseurship [Add to Longdo]
Kennfaden {m}coloured tracer thread [Add to Longdo]
Kenngröße {f}feature size [Add to Longdo]
Kenngrößen {pl}; Leistungsparameter {pl}performance characteristics [Add to Longdo]
Kennkarte {f}identity card [Add to Longdo]
Kennlinie {f}characteristic; characteristic curve; characteristic line [Add to Longdo]
Kennlinienanpassung {f}characteristic adjustment [Add to Longdo]
Kennmarke {f}identification mark [Add to Longdo]
Kennmelodie {f} | Kennmelodien {pl}signature tune | signature tunes [Add to Longdo]
Kennsatz {m}header [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吭气[kēng qì, ㄎㄥ ㄑㄧˋ, / ] to utter a sound [Add to Longdo]
[kěn, ㄎㄣˇ, ] to gnaw; to nibble; to bite [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] pit; to defraud [Add to Longdo]
坑口[Kēng kǒu, ㄎㄥ ㄎㄡˇ, ] Hang Hau (area in Hong Kong) [Add to Longdo]
坑坑洼洼[kēng kēng wā wā, ㄎㄥ ㄎㄥ ㄨㄚ ㄨㄚ, / ] bumpy; full of pot-holes [Add to Longdo]
坑洼[kēng wā, ㄎㄥ ㄨㄚ, / ] pothole; bump in road [Add to Longdo]
[kěn, ㄎㄣˇ, / ] reclaim (land) [Add to Longdo]
垦利[Kěn lì, ㄎㄣˇ ㄌㄧˋ, / ] (N) Kenli (place in Shandong) [Add to Longdo]
垦荒[kěn huāng, ㄎㄣˇ ㄏㄨㄤ, / ] to open up land (for agriculture) [Add to Longdo]
[kěn, ㄎㄣˇ, / ] earnest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
了承[りょうしょう, ryoushou] Kenntnisnahme [Add to Longdo]
[けん, ken] SACHE, ANGELEGENHEIT, -FALL [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
[けん, ken] SPARSAM, EINFACH, BESCHEIDEN [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
健勝[けんしょう, kenshou] gesund [Add to Longdo]
健在[けんざい, kenzai] gesund [Add to Longdo]
健康[けんこう, kenkou] Gesundheit [Add to Longdo]
健忘[けんぼう, kenbou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]
健忘症[けんぼうしょう, kenboushou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ken \Ken\, v. i.
   To look around. [Obs.] --Burton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ken \Ken\, n.
   Cognizance; view; especially, reach of sight or knowledge.
   "Beyond his ken." --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
      Above the reach and ken of a mortal apprehension.
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      It was relief to quit the ken
      And the inquiring looks of men.     --Trench.
   Kendal green

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ken \Ken\ (k[e^]n), n. [Perh. from kennel.]
   A house; esp., one which is a resort for thieves. [Slang,
   Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ken \Ken\, v. t. [imp. & p. p. {Kenned} (k[e^]nd); p. pr. & vb.
   n. {Kenning}.] [OE. kennen to teach, make known, know, AS.
   cennan to make known, proclaim, or rather from the related
   Icel. kenna to know; akin to D. & G. kennen to know, Goth.
   kannjan to make known; orig., a causative corresponding to
   AS. cunnan to know, Goth. kunnan. [root]45. See {Can} to be
   able, {Know}.]
   1. To know; to understand; to take cognizance of. [Archaic or
    Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. To recognize; to descry; to discern. [Archaic or Scot.]
    "We ken them from afar." --Addison
    [1913 Webster]
 
       'T is he. I ken the manner of his gait. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ken
   n 1: range of what one can know or understand; "beyond my ken"
      [syn: {cognizance}, {ken}]
   2: the range of vision; "out of sight of land" [syn: {sight},
     {ken}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ken
  /ken/, n.
 
   1. [Unix] Ken Thompson, principal inventor of Unix. In the early days he
   used to hand-cut distribution tapes, often with a note that read ?Love,
   ken?. Old-timers still use his first name (sometimes uncapitalized, because
   it's a login name and mail address) in third-person reference; it is widely
   understood (on Usenet, in particular) that without a last name ?Ken? refers
   only to Ken Thompson. Similarly, ?Dennis? without last name means Dennis
   Ritchie (and he is often known as dmr). See also {demigod}, {Unix}.
 
   2. A flaming user. This was originated by the Software Support group at
   Symbolics because the two greatest flamers in the user community were both
   named Ken.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top