ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปอ

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปอ-, *ปอ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปอกกล้วยเข้าปาก (idiom ) fell off the log

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปอยล์ ( ) เป็นการเอาจุดเพลิกผัน ปมสำคัญ หรือเอาตอนจบมาเล่าก่อน หรือเอาเรื่องแขกรับเชิญเซอร์ไพรซ์ในงานมาเฉลยก่อน ทำให้คนที่ยังไม่ได้เห็น ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้อ่านสูญเสียอารมณ์ลุ้นหรือความตื่นเต้นเร้าใจไปเวลาไปดูหรืออ่านด้วยตัวเอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอ[N] dragonfly, Syn. แมลงปอ, Example: เด็กๆ ทำ เครื่องบินหางดอกหญ้า โดยจับแมลงปอมาเด็ดหางออก แล้วเอาดอกหญ้าเสียบเข้าไปที่ก้น ปล่อยให้มันบินไปเป็นที่สนุกสนาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดและหลายวงศ์ในอันดับ Odonata หัวและอกสั้นป้อม ส่วนท้องแคบและยาว หนวดสั้นเล็กมองคล้ายขน ตาโตใหญ่ 2 ข้างดูเต็มหัว ปีก 2 คู่ขนาดเท่าๆ กันหรือโตกว่ากันเล็กน้อย ลักษณะยาว บางใส มีเส้นปีกมากมาย อาจมีสีต่างๆ เช่น ส้ม เหลือง หรือน้ำเงิน
ปอ[N] jute, See also: kenaf, fibre crops, Example: ชาวนาที่อยู่ทั้งภาคกลางและภาคอีสานเริ่มปลูกปอและมันสำปะหลัง เนื่องจากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลและเอกชน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดที่เปลือกใช้ทำปอ
ปอ.[N] air-conditioning bus, Syn. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
ปอ[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอกเปลือก, Example: คนไทยปอกผลไม้ด้วยมีดเอาคมออกแต่จีนและฝรั่งเอาคมมีดเข้าหาตัว, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ปอ[V] aim to get, See also: desire, intend, Syn. หมายปอง, Example: ล๊อกฮัดสัน เทพบุตรสุดหล่อแห่งศตวรรษมีสาวๆ เกือบครึ่งโลกหมายปอง, Thai definition: ปรารถนา
ปอ[N] lung, Example: การร้องไห้ครั้งแรกของเด็กไม่ได้เกิดมาจากความเสียใจแต่เพื่อเป็นการให้ปอดทำงาน, Count unit: ข้าง, Thai definition: อวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ อยู่ภายในร่างกายของคนหรอสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นส่วนมาก
ปอ[V] be scared, See also: be afraid, tremble with fear, be frightened, Syn. หวาด, Example: หากถึงขั้นฟ้องคดี ชาวบ้านหลายคนก็ปอดขึ้นมา, Thai definition: ใจไม่สู้ดี ชักจะหวาดๆ
ปอ[ADJ] sloppy, See also: shabby, slovenly, Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม, Ant. หรูหรา, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน
ปอ[ADJ] sloppy, See also: shabby, slovenly, Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม, Ant. หรูหรา, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน
ปอ[N] ogre, Syn. ผีปอบ, Example: ชาวบ้านต่างพากันลือว่ายายเม้าท้ายตลาดเป็นปอบ เนื่องมาจากเพราะตั้งแต่ลูกชายแกตาย แกก็ไม่เคยออกมาให้ใครเห็นอีกเลยนอกจากตอนกลางคืน, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีอย่างหนึ่งเชื่อว่าชอบสิงอยู่ในตัวคน กินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วออกไป คนนั้นก็ตาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปอน. เส้นใยที่ทำจากเปลือกไม้บางชนิด เช่น ปอแก้ว ปอกระเจา.
ปอน. ชื่อไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม และไม้ต้น หลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ที่เปลือกใช้ทำปอ เช่น ปอกระเจา ( Corchorus capsularis L. และ C. olitorius L.) ในวงศ์ Tiliaceae, ปอกระสา [ Broussonetia papyrifera (L.) Vent.] ในวงศ์ Moraceae, ปอแก้ว ( Hibiscus cannabinus L.) ในวงศ์ Malvaceae, ปอสำโรง ( Sterculia foetida L.) ในวงศ์ Sterculiaceae.
ปอน. ชื่อแมลงอันดับย่อย Anisoptera ในอันดับ Odonata หัวและอกสั้นป้อม ส่วนท้องแคบยาว หนวดสั้นเล็กมองคล้ายขน ตาโตใหญ่ ๒ ข้างอยู่ชิดกัน ปีก ๒ คู่บางใส เส้นลายปีกเป็นร่างแห โคนปีกคู่หลังแผ่กว้าง ปีกคู่หลังใหญ่กว่าปีกคู่หน้า มีสีแตกต่างกันตามชนิด เมื่อเกาะปีกกางขนานกับพื้น ตัวอ่อนอยู่ในน้ำ กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ชนิด Crocothemis servilia (Drury) ในวงศ์ Libellulidae, แมลงปอ ก็เรียก.
ปอก. เอาเปลือกหรือสิ่งที่ห่อหุ้มออก, ถ้าเป็นผิวนอก ใช้ว่า ถลอก ก็ได้ เช่น หัวปอก พูดว่า หัวถลอก.
ปอกกล้วยเข้าปากว. ง่าย, สะดวก.
ปอกลอกว. ทำให้เขาหลงเชื่อแล้วล่อลวงเอาทรัพย์เขาไป.
ปอง ๑ก. มุ่งปรารถนา.
ปอง ๒น. เสาเตี้ย ๆ สำหรับผูกเท้าหลังของช้าง เช่น ผูกช้างยืนโรง ผูกช้างในการเล่นผัดช้าง เรียกว่า เสาปอง.
ปอด ๑น. อวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจอยู่ภายในร่างกายของคนหรือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นส่วนมาก
ปอด ๑ตัวสกาที่ข้ามเขตไปไม่ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulmon(o)-; pulmo-ปอ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmo-; pulmon(o)-ปอ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmon(o)-; pulmo-ปอ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lungปอ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lungปอ[สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulmonary oedemaปอดบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, pulmonaryปอดบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary sequestrationปอดส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sequestration, pulmonaryปอดส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxygenatorปอดเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ป๊อดปอด ไม่กล้า [ศัพท์วัยรุ่น]
Broussonetiaปอกระสา [TU Subject Heading]
Hempปอ [TU Subject Heading]
Jute plantปอกระเจา [TU Subject Heading]
Kenafปอแก้ว [TU Subject Heading]
Lungsปอ[TU Subject Heading]
Pneumoniaปอดอักเสบ [TU Subject Heading]
Pneumonia, Ventilator-associatedปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Pomeranian dogปอมเมอราเนียน [TU Subject Heading]
Pozzolanasปอซโซลาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Congratulations on getting over 20 percent viewership.ยินดีด้วยนะครับ กับความนิยมกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ Emotions (2017)
Now, he's writing his next novel.ตอนนี้เขากำลัง เขียนเรื่องต่อไปอยู่ครับ Emotions (2017)
If she had died, your novels would have sold even more.ถ้าเป็นเธอที่ตาย นิยายของคุณก็คงจะขายดียิ่งขึ้นไปอีก Confrontation (2017)
You're still here?ยังไม่ไปอีกเหรอ Ready (2017)
If they read your book just because it's a hot topic, would they read your older books too?ถ้าพวกเขาอ่านนิยายของคุณ เพราะแค่ตามกระแส พวกเขาจะไปอ่านเรื่องก่อน ๆ เหรอครับ Confrontation (2017)
The people who've read Drifting Emotions are picking up your past works as well!คนที่ได้อ่าน "อารมณ์ที่เลื่อนลอย" กลับไปอ่านงานเก่า ๆ ของคุณด้วย Confrontation (2017)
This will probably make Shin Michima's novels sell even more.เผลอ ๆ จะทำให้นิยายของมิชิมะ ชิน ยิ่งขายดีเข้าไปอีกน่ะสิ Disbanded (2017)
They're just reading it because it's a hot topic right now.พวกเขาซื้อไปอ่าน เพราะมันกำลังเป็นกระแส Affection (2017)
I won't send anymore faxes. I won't do anything.ฉันจะไม่ส่งแฟกซ์ไปอีกแล้ว ฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้น Reason (2017)
I'm going to take a bath now.ปอาบน้ำก่อนนะคะ Values (2017)
It's on my passport, credit card, my license.ชื่อนี้อยู่ในพาสปอร์ต บัตรเครดิต ใบอนุญาตทุกอย่าง CounterPunch (2017)
The group includes Darmani Rock, Philadelphia's super heavyweight who beat Cam F. Awesome in the National Golden Gloves Championship.ในนั้นมีทั้งดาร์มานี ร็อก นักชกซูเปอร์เฮฟวีเวตจากฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเอาชนะแคม เอฟ. ออว์ซัม ในการแข่งนวมทองระดับชาติไปได้ CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปอ[n.] (pø) EN: hemp ; jute ; kenaf ; fibre crops   FR: chanvre [m] ; jute [m] ; lin [m]
ปอ[n.] (pø) EN: dragonfly   FR: libellule [f] ; libellule demoiselle [f]
ปอ[n.] (pøk) EN: peel   FR: pelure [f] ; peau [f]
ปอ[v.] (pøk) EN: peel   FR: peler ; éplucher
ปอกผลไม้[v. exp.] (pøk phonlamāi) EN: pare ; peel   FR: peler un fruit ; éplucher un fruit
ปอกระเจา [n.] (pøkrajao) EN: jute   
ปอกลอก[v.] (pøk løk) EN: strip ; fleece   FR: plumer ; dépouiller ; voler ; escroquer
ปอกเปลือก[v.] (pøk pleūak) EN: peel   FR: peler ; éplucher ; écorcer ; ôter la peau
ปอ[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for   FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
ปองรัก[v. exp.] (pøng rak) EN: fall in love (with) ; direct one's affections toward   FR: tomber amoureux

English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอ
Image:
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
quid(n colloq.) เงิน 1 ปอนด์ (ของอังกฤษ), S. pound,
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
ground(vt) กริยารูปอดีตของ grind แปลว่า บด ลับ(มีด)เช่น Mix together ground ham and ground pork with other ingredients.
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denude[VT] ทำให้เปลือย, See also: ปอก, ลอก, Syn. strip, divest, defoliate, undress
flax[N] ป่าน, See also: ปอ, พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน
flay[VT] ปอกลอก, See also: ลวงเอาทรัพย์สินไป
fleece[VT] ปอกลอก, See also: ล่อลวงเอาทรัพย์, Syn. swindle
hairpiece[N] วิกผม, See also: ปอยผมปลอม, Syn. toupee, wig
hemp[N] ปอ, See also: ป่าน
hull[VI] ปอกเปลือก, See also: เอาเปลือกออก
jute[N] ปอกระเจา
kenaf[N] ปอ, See also: ปอกระเจา
lb[ABBR] ปอนด์ (คำย่อของ pound)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
agamete(เอแกม' มีท) n. เซลล์สืบพันธุ์ที่ไร้เพศเช่น สปอร์
alkali soiln. ดินที่มีความด่างสูงหรือมีเปอร์เซนต์ของโซเดียมสูง
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
ambary(แอมบา' รี) n. พืชจำพวก Hibiscus cannabinus ในอินเดีย ใช้ทำเส้นผ้าใบ ปอ ปอชวา ., Syn. kenaf
america(อะเม' ริกา) n. สหรัฐอเมริกา, ทวีปอเมริกา (อาจเรียกว่า the Americas)
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
andean(แอนดี' อัน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเทือกเขา Andes ในทวีปอเมริกาใต้
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม
bread(n) ขนมปัง,ขนมปังปอนด์,อาหาร
consumption(n) การบริโภค,วัณโรคปอ
consumptive(adj) เกี่ยวกับการบริโภค,เป็นวัณโรคปอ
consumptive(n) คนเป็นวัณโรคปอ
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
dowdy(adj) ล้าสมัย,ไม่สวยงาม,ปอน,มอมแมม
dragonfly(n) แมลงปอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pounder (n) ปอนด์ (หน่วยน้ำหนักปอนด์ มักใช้ลงท้าย เช่น 300-pounders = 300 ปอนด์)
See also: S. force unit , R. pound

German-Thai: Longdo Dictionary
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
hatte(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ haben: ich/er/sie/es hatte, du hattest, wir/sie/Sie hatten, ihr/Ihr hattet| มี, See also: haben
hieß(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ heißen: ich hieß, du hießt/hießtest, er/sie/es hieß, wir/Sie/sie hießen, ihr/Ihr hießt| มีชื่อว่า, See also: heißen
sagtกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sagteกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sollteควร (รูปอดีต หรือ รูปแนะนำ), See also: sollten sollen
warenเป็น อยู่ คือ (รูปอดีต)
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
Tischtennis(n) |das, nur Sg.| ปิงปอ
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top