ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keno

K IY1 N OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keno-, *keno*
Possible hiragana form: けの
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keno(n) เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง, See also: เกมเสี่ยงโชคซึ่งดัดแปลงมาจากเกมไพ่ล็อตโต้, Syn. betting game

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keno(คี'โน) n. กีฬาเสี่ยงโชค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Kenoran orogenyการก่อเทือกเขาเคโนแรน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KENO K IY1 N OW0
KENOBI K AH0 N OW1 B IY2
KENOSHA K IH0 N OW1 SH AH0
KENOYER K EH1 N OY0 ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
中納言[ちゅうなごん;なかのものもうすつかさ;すけのものもうすつかさ, chuunagon ; nakanomonomousutsukasa ; sukenomonomousutsukasa] (n) (See 太政官・2, 令外の官) medium-ranked councillor in the Department of State #14,839 [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp, v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
もっけの幸い;物怪の幸い;勿怪の幸い[もっけのさいわい, mokkenosaiwai] (exp) windfall; piece of good luck [Add to Longdo]
アウケノグラニスオッキデンタリス[aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish [Add to Longdo]
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis) [Add to Longdo]
キーノー[ki-no-] (n) keno [Add to Longdo]
ケノトロン[kenotoron] (n) kenotron [Add to Longdo]
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
稲魂;倉稲魂;宇迦魂;宇迦御魂[うかのみたま;うけのみたま;うかたま, ukanomitama ; ukenomitama ; ukatama] (n) the god of foodstuffs (esp. of rice) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割付けの流れ[わりつけのながれ, waritsukenonagare] layout stream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keno \Ke"no\, n. [F. quine five winning numbers, fr. L. quini
   five each, quinque five. See {Five}.]
   A gambling game, a variety of the game of lotto, played with
   balls or knobs, numbered, and cards also numbered. [U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lotto \Lot"to\ (l[o^]t"t[-o]), n. [F. loto or It. lotto, prop.,
   a lot; of German origin. See {Lot}.]
   A game of chance, played with cards or tickets, on which are
   inscribed numbers, and any contrivance (as a wheel containing
   numbered balls) for determining a set of numbers by chance.
   The player holding a card having on it the set of numbers
   drawn from the wheel takes the stakes after a certain
   percentage of them has been deducted for the dealer. In some
   systems, lesser prizes are awarded for having some but not
   all of the numbers selected, such as four or five numbers in
   a six-number drawing. A variety of lotto is called {keno}. In
   another variety, the player chooses the numbers for the card
   or ticket s/he holds. There may be from three to seven
   different numbers on a card or ticket. In a modern
   computerized lotto system conducted by state authorities, the
   player chooses numbers, or allows the computer to choose
   numbers at random, which are then printed on a ticket that
   the player holds until the winning number is selected. [Often
   written {loto}.]
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keno
   n 1: a game in which numbered balls are drawn at random and
      players cover the corresponding numbers on their cards
      [syn: {lotto}, {bingo}, {beano}, {keno}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top