ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*flashing*

F L AE1 SH IH0 NG   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flashing, -flashing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flashing[N] แผ่นที่ใช้ปิดรอยต่อของหลังคาเพื่อป้องกันการรั่วซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flashing(แฟลช'ชิง) n. แผ่นมุงข้อต่อของหลังคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flashingการวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing allowanceระยะเผื่อวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing currentกระแสวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing lossระยะหดขณะวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing signalสัญญาณไฟวาบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flashing speedอัตราเร็ววาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing timeเวลาวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashing travelระยะวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flashing smiles instead of visas Why, it couldไม่ต้องมีวีซ่า แค่ยิ้มออกมาก็เพียงพอ The Little Prince (1974)
Listen, I did my caper. He owes me. Everybody's flashing their stuff.ฟังนะ ฉันทำหน้าแล้ว เขาติดหนี้ฉัน คนอื่นๆซื้อของกันหรูหรา Goodfellas (1990)
- Ma, you're flashing the whole terminal. I can't help it. If I don't they are gonna end up around my knees.แม่ส่งเสียงดังไปทั้งสถานีแล้วนะ ชวยไม่ได้ ไม่ได้หนักหัวใครนี่นา Latter Days (2003)
-Not flashing that clipping again?พวกเขาไม่ตรวจสอบเนื้อ รอนทิ้งมันไปซะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Anything with flashing lights.- อะไรก็ได้ที่มีไฟฉายหน่ะ Shaun of the Dead (2004)
18-G's flashing. Do you want me to...?18จี กดเรียกนะ \ ได้เดี๋ยวฉันไป Red Eye (2005)
Yeah, the screen's flashing red at me here, Jeff.เดี๋ยวนะครับ ขึ้นตัวแดงเต็มจอเลย เจฟ Imagine Me & You (2005)
/ That, flashing over thereนั่นไง ส่องแสงอยู่ตรงนั้น Grave of the Fireflys (2005)
And it's firing from its wings, and I see the machine gun, it's flashing and itระดมยิงออกมาจากปีก มองเห็นปืนกล ไฟแลบวูบวาบ แล้วก็บินผ่านบ้านไป Rescue Dawn (2006)
Amtrak is flashing a level 1 crash of their systemสัญญาณระบบล่มของรถไฟแอมแทร็กกระพริบที่ระดับ 1 Live Free or Die Hard (2007)
See that? Those flashing arrows? That is not good.ดูนั่นสิ เส้นลูกศรที่กระพริบอยู่น่ะ / มันดูไม่ค่อยดีเลย Live Free or Die Hard (2007)
Their life flashing before their eyes.เรื่องราวของเขาทั้งชีวิต จะแว่บเข้ามาผ่านดวงตา Going Under (2008)
Did you think there'd be some war room with lights flashing and people with clipboards?นึกว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีไฟวูบวาบ พร้อมกับกระดานใหญ่ๆ ล่ะสิ Body of Lies (2008)
He's supposed to be flashing a light.เขาควรจะกระพริบแสงให้เรา Hell or High Water (2008)
I'm not flashing.ฉันไม่แว้บ Chuck Versus the Colonel (2009)
I'm not flashing! It's not working!ฉันไม่แว้บ มันใช้งานไม่ได้ Chuck Versus the Colonel (2009)
The door is flashing red.ประตูที่มี ไฟกระพริบ สีแดง Air: Part 1 (2009)
The oceanic survivors And the scientists From the freighter Began flashing through time.ผู้รอดชีวิตและนักวิทยาศาสตร์จากเรือขนส่งเริ่มแว๊บผ่านกาลเวลา Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Jin survived The freighter explosion And had been flashing Through time as well.จินรอดมาจากการระเบิดเรือและแว๊บผ่านเวลาเช่นเดียวกัน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
One mother was about to share some good news with her family when her son saw a flashing light in the window.แม่คนหนึ่งกำลังจะบอกข่าวดีกับครอบครัว เมื่อลูกชายของเธอเห็นไฟวาบจากหน้าต่าง Being Alive (2009)
Radio waves would also explain the eyewitness reports of flashing lights at the train station before the officer exploded.คลื่นวิทยุคงจะอธิบายได้ ตามรายงานของพยาน ว่าเห็นแสงสว่างวูบวาบ ที่สถานีรถไฟ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระเบิด Fracture (2009)
You know, I wonder, Jeffrey, for all your feather flashing, when was the last time you actually scored?ฉันสงสัยจังเลย เจฟ ด้วยลักษณะเด่นที่แสนจะเฉิดฉายของเธอ เธอได้แอ้มหญิงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? Politics of Human Sexuality (2009)
Will you stop with the jacket? You're flashing religious men.หยุดกระพือได้มั้ย ผู้ชายเคร่งศาสนาเหล่มาแล้ว Sex and the City 2 (2010)
I'm not flashing. Do it, Chuck!เป็นความคิดที่ดี ฉันไม่วูบวาย จัดการเลยชัค! Chuck Versus the Pink Slip (2010)
I'm not flashing, Sarah.ผมไม่แว้บอะ ซาร่าห์ Chuck Versus the Three Words (2010)
Walter, pick up the receiver, and hit the square black button next to the red flashing light.แล้วก็กดปุ่มกลมๆสีดำ ข้างๆไฟกระพริบสีแดงนั่นด้วยนะ จำได้มั้ย White Tulip (2010)
Uh, yeah. Not, uh, not flashing.อ่า ใช่ ไม่ เอ่อ ไม่แฟลช Chuck Versus the Beard (2010)
I'm saying that until you start flashing again, you're no longer a spy.ฉันหมายความว่า จนกว่านายจะแฟลชได้อีกครั้ง นายไม่ใช่สายลับอีกต่อไป Chuck Versus the Beard (2010)
Maybe I'm not flashing because I have all these emotions bottled up in me.บางทีฉันอาจจะแฟลชไม่ขึ้น เพราะกำลังว้าวุ่นอยู่ก็ได้ Chuck Versus the Beard (2010)
I'm still not flashing.ชั้นยังไม่แว้บ Chuck Versus the Beard (2010)
Why, are you flashing now?ทำไม แว้บแล้วหรอ Chuck Versus the Beard (2010)
Chuck's in there, and he's not flashing.ชัคอยู่ที่นั่น และเค้าไม่แฟลช Chuck Versus the Beard (2010)
Look, I'm flashing.ฟังนะ ฉันแฟลชได้แล้ว Chuck Versus the Beard (2010)
You get a really bad migraine, you see flashing lights?คุณจะปวดไมเกรนอย่างหนักแล้วก็มองเห็นแสงวาบขึ้นมา? 99 Problems (2010)
He's flashing back to that moment in his mind, and he's freaking out about it.มัวย้อนกลับไปคิดเรื่องนั้น แล้วก็เตลิดไปอีก Withdrawal (2010)
Earlier today, all the reporters' cameras were flashingเมื่อตอนช้าที่นักข่าวเข้ามาถ่ายรูป Episode #1.12 (2010)
Flashing all that?ฉันคิดว่านะ In Time (2011)
So, here you can see the cells flashing.ดังนั้นที่นี่คุณสามารถเห็นเซลล์ กระพริบ Is There Life After Death? (2011)
♪ From your flashing eye ♪# From your flashing eye # There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
I'm just flashing back to the words "I'm a great bowler."ฉันแค่คิดถึงคำที่บอกว่า "ฉันโยนโบวล์ได้เซียนมาก" Pack Mentality (2011)
Mark Hillman was busted in 2009 for flashing a girl.มาร์ค ฮิลแมนถูกฟ้องล้มละลายในปี 2009" ในข้อหาละเมิดทางเพศเด็ก Out of the Light (2011)
Flashing doesn't really say sexual sadist.ไม่ใช่หรอกต้องเรียกว่าทารุณกรรมททางเพศ Out of the Light (2011)
Peter, we start flashing badges at PV, we're gonna crash Helen's story.ปีเตอร์ เราเริ่มต้นด้วยการแสดงตรากับพีแอนด์วี เราจะพลาดเรื่องของเฮเลนนะ Deadline (2011)
He's flashing his badge at Carlisle.เขากำลังเบ่งตราใส่คาร์ไลล์ Scott Free (2011)
Unlike you, flashing your new badge at every Tom, Dick, and Joe Friday who's willing to look,ไม่เหมือนคุณที่เที่ยวอวดตราใหม่ไปทั่ว ทอม ดิ๊ก ทอม ดิ๊ก และโจ ฟลายเดย์ ใครก็ตามที่อยากจะดู Nature of the Beast (2011)
Y-you know, I swear that's what they mean about your life flashing before your eyes, 'cause every time I opened the door, there was another chapter inside -- the good, the bad, the bloody.รู้ไหม สาบานได้เลยมันเหมือนที่เขาพูดกัน ที่ว่าทั้งชีวิตจะผ่านมาให้เราเห็น เพราะทุกครั้งที่ฉันเปิดประตู Death's Door (2011)
I'm walking around with a neon sign on my forehead, flashing "Guilty, guilty,"ฉันเดินไปรอบๆพร้อมกับป้ายไฟนีออนบนหน้าฝาก กระพิบเป็นคำว่า "รู้สึกผิด รู้สึกผิด" Watch While I Revise the World (2011)
I was 30 seconds away from flashing him a boob.อีก30วิฉันจะเปิดเสื้อโชว์นมอยู่แล้ว Suspicion Song (2011)
♪ Don't see lights a-flashing# แม้ไม่มีแสงไฟ # Nationals (2012)
Tanya, please stop flashing the driver.ธันญ่า ได้โปรดหยุดส่องแสงใส่คนขับซะที The Story of the 50 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flashingFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
flashingI saw flashing red lights in my rear-view mirror and my heart sank.
flashingSomething is flashing up ahead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาบ[ADV] flashingly, See also: glitteringly, glisteningly, Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ, Example: เวลาวิทยุสอบถามไปแล้วสายตรวจตอบมา จะมีไฟขึ้นบนจอวาบๆ จะรู้กันว่าโกหกหรือไม่, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
วูบวาบ[ADJ] flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แพรวพราย[ADJ] glittering, See also: shining, bright, sparkling, luminous, twinkling, flashing, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, Example: พระนางประดับองค์ด้วยเครื่องเพชรแพรวพราย, Thai definition: เลื่อม, แวววาว, พรายๆ
วับๆ[ADJ] dazzling, See also: glittering, twinkling, flashing, glistening, Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, Example: นัยน์ตาเขาเป็นประกายวับๆ ฉายแววฉลาดแกมโกงอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
วิบวับ[ADJ] sparkling, See also: dazzling, glittering, twinkling, glistening, flashing, Syn. วับๆ, ระยิบระยับ, Example: แสงแดดส่องกระทบหยดฝนบนใบหญ้าทอประกายวิบวับ
แวบวับ[ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวาบ[ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Example: หิ่งห้อยเป็นกลุ่มส่องแสงแวบวาบอยู่กลางทุ่ง, Thai definition: เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip teūoen) EN: flashing warning light   
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   
แวบวาบ[adj.] (waēpwāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly   FR: soudainement

CMU English Pronouncing Dictionary
FLASHING    F L AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flashing    (v) flˈæʃɪŋ (f l a1 sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄆㄧˇ, / ] indecent exposure; flashing, #138,967 [Add to Longdo]
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, / ] indecent exposure; flashing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckplatte {f} | Abdeckplatten {pl}flashing | flashings [Add to Longdo]
Blechanschluss {m}sheet metal flashing [Add to Longdo]
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light [Add to Longdo]
Flammpunkt {m}flash point; flashing point [Add to Longdo]
aufblitzen; aufleuchten | aufblitzend; aufleuchtend | aufgeblitzt; aufgeleuchtetto flash | flashing | flashed [Add to Longdo]
blitzend {adj}flashing [Add to Longdo]
Chamäleon-Torpedobarsch {m} (Hoplolatilus chlupatyi) [zool.]flashing tilefish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まなじりを決して;眦を決して[まなじりをけっして, manajiriwokesshite] (exp) with one's eyes flashing [Add to Longdo]
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei [Add to Longdo]
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy [Add to Longdo]
フラッシング[, furasshingu] (n) {comp} flashing [Add to Longdo]
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]
引火点[いんかてん, inkaten] (n) flash point; flashing point [Add to Longdo]
回転灯[かいてんとう, kaitentou] (n) flashing lights; revolving lights; lights used on the top of emergency vehicles [Add to Longdo]
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
閃光信号[せんこうしんごう, senkoushingou] (n) flashing light signal [Add to Longdo]
閃光灯[せんこうとう, senkoutou] (n) (See 閃光信号) flashing light [Add to Longdo]
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n,vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\ (fl[a^]sh), v. i. [imp. & p. p. {Flashed}
   (fl[a^]sht); p. pr. & vb. n. {Flashing}.] [Cf. OE. flaskien,
   vlaskien to pour, sprinkle, dial. Sw. flasa to blaze, E.
   flush, flare.]
   1. To burst or break forth with a sudden and transient flood
    of flame and light; as, the lighting flashes vividly; the
    powder flashed.
    [1913 Webster]
 
   2. To break forth, as a sudden flood of light; to burst
    instantly and brightly on the sight; to show a momentary
    brilliancy; to come or pass like a flash.
    [1913 Webster]
 
       Names which have flashed and thundered as the watch
       words of unnumbered struggles.    --Talfourd.
    [1913 Webster]
 
       The object is made to flash upon the eye of the
       mind.                 --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       A thought flashed through me, which I clothed in
       act.                 --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To burst forth like a sudden flame; to break out
    violently; to rush hastily.
    [1913 Webster]
 
       Every hour
       He flashes into one gross crime or other. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {flash in the pan}, a failure or a poor performance,
    especially after a normal or auspicious start; also, a
    person whose initial performance appears augur success but
    who fails to achieve anything notable. From 4th {pan}, n.,
    sense 3 -- part of a flintlock. Occasionally, the powder
    in the pan of a flintlock would flash without conveying
    the fire to the charge, and the ball would fail to be
    discharged. Thus, a good or even spectacular beginning
    that eventually achieves little came to be called a flash
    in the pan.
 
   {To flash in the pan}, to fail of success, especially after a
    normal or auspicious start. [Colloq.] See under {Flash}, a
    burst of light. --Bartlett.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: {Flash}, {Glitter}, {Gleam}, {Glisten}, {Glister}.
 
   Usage: Flash differs from glitter and gleam, denoting a flood
      or wide extent of light. The latter words may express
      the issuing of light from a small object, or from a
      pencil of rays. Flash differs from other words, also,
      in denoting suddenness of appearance and
      disappearance. Flashing differs from exploding or
      disploding in not being accompanied with a loud
      report. To glisten, or glister, is to shine with a
      soft and fitful luster, as eyes suffused with tears,
      or flowers wet with dew.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flashing \Flash"ing\, n.
   1. (Engineering) The creation of an artificial flood by the
    sudden letting in of a body of water; -- called also
    {flushing}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Pieces of metal, built into the joints of a wall,
    so as to lap over the edge of the gutters or to cover the
    edge of the roofing; also, similar pieces used to cover
    the valleys of roofs of slate, shingles, or the like. By
    extension, the metal covering of ridges and hips of roofs;
    also, in the United States, the protecting of angles and
    breaks in walls of frame houses with waterproof material,
    tarred paper, or the like. Cf. {Filleting}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Glass Making)
    (a) The reheating of an article at the furnace aperture
      during manufacture to restore its plastic condition;
      esp., the reheating of a globe of crown glass to allow
      it to assume a flat shape as it is rotated.
    (b) A mode of covering transparent white glass with a film
      of colored glass. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   {Flashing point} (Chem.), that degree of temperature at which
    a volatile oil gives off vapor in sufficient quantity to
    burn, or flash, on the approach of a flame, used as a test
    of the comparative safety of oils, esp. kerosene; a
    flashing point of 100[deg] F. is regarded as a fairly safe
    standard. The burning point of the oil is usually from ten
    to thirty degree above the flashing point of its vapor.
    Usually called {flash point}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top