ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -褻-, *褻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[褻, xiè, ㄒㄧㄝˋ] dirty, ragged; slight, insult, disrespect
Radical: Decomposition: 衣 (yī )  埶 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亵渎[xiè dú, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨˊ, / ] to blaspheme, #26,872 [Add to Longdo]
猥亵[wěi xiè, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] licentious, #26,977 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, / ] licentious, #64,968 [Add to Longdo]
淫亵[yín xiè, ˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] obscene, #111,390 [Add to Longdo]
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, / ] indecent exposure; flashing [Add to Longdo]
亵渎的话[xiè dú de huà, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] blasphemy [Add to Longdo]
亵渎神明[xiè dú shén míng, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨˊ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] sacrilege [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せつ, setsu] (n) (arch) informality; ordinariness [Add to Longdo]
涜;瀆(oK)[せっとく, settoku] (n,vs) profanation; defiling something precious [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Obscene material, pornography Nazi memorabilia.[JA] 猥な物 ポルノ ナチの記念品 I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
And the Sheepsqueezers of Splatikon Five?[CN] 屎不拉特 -5星域的綿羊猥者們呢? Blackadder's Christmas Carol (1988)
- Blasphemy.[CN] - 瀆! The Tomb of Ligeia (1964)
This is indecent exposure. I need to call this in.[JA] 公正猥(わいせつ)罪だ 本部に連絡する Surf N Turf (2016)
He's serving a 12-year sentence for rape and indecent assault.[JA] レイプと強制猥で12年の刑で 服役中です Red and Itchy (2013)
One shouldn't desecrate a sacred place.[CN] 任何人都不能瀆這樣 一個莊嚴的地方 Cremator (1969)
Destroying property, arson... sexual assault with a concrete dildo?[JA] 捜査令状持たず、財物破壊、放火、 コンクリートディルドを使い強制猥 The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
The Americans wouldn't be interested in her for a couple of compromising photographs.[JA] 猥な写真だけではない A Scandal in Belgravia (2012)
A boastful, smutty, infantile boy.[JA] 猥で うぬぼれの強い 幼な子め Quid Pro Quo (2015)
What you're doing is the profanation of art, therefore it's the latent counterrevoIution.[CN] 你做的一切都是在瀆藝術 因此, 你那些就是潛在的反革命表現 Shine, Shine, My Star (1970)
He possesses the same prurient material that Milverton did.[JA] 彼は ミルヴァートンが持っていたのと同じ 猥な脅迫材料を持ってる Dead Man's Switch (2013)
Used to be Defiler. Then some personnel changes, bass and drums.[CN] 以前叫「瀆者」 然後貝斯手和鼓手換了 A Hit Is a Hit (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top