ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

フラッシング

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -フラッシング-, *フラッシング*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フラッシング[, furasshingu] (n) {comp} flashing [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Springfield?[JA] スプリングフィールド? フラッシング Kidnapping 2.0 (2015)
Flushing Meadows, Corona Park World Fair![JA] フラッシングメドウズ コロナパーク万博! Tomorrowland (2015)
From Flushing.[JA] フラッシング地区の出か Serpent's Tooth (2011)
I'm off. To give a talk in Vlissingen. - Be back late.[JA] フラッシングで講演だ 帰りは遅いよ The 4th Man (1983)
We're covered on 23rd Street by the Flushing Line elevated tracks.[JA] 私達は 23丁目で援護される フラッシング・ライン 高架トラックの傍で Beta (2014)
All right, three babies, three cars, all GeoTrack'd-- one outside Flushing, one just north of Springfield-- those are the most recent kidnappings.[JA] よし 3人の赤ん坊 3台の車 全て表示- フラッシングの外側 スプリングフィールドの南側... Kidnapping 2.0 (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top