ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

水切り

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -水切り-, *水切り*
Japanese-English: EDICT Dictionary
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
水切りかご;水切り[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Lightly weigh the tofu down, leave it for about 20 minutes then drain.豆腐は軽く重しをして、20分ほどおいて水切りする。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little water when we get there and they'll perk right up[JA] お家についたら水切りすれば大丈夫よ。 おうちについたら みずきりすればだいじょうぶよ A little water when we get there and they'll perk right up Spirited Away (2001)
Skipping stones.[JA] 水切り About Time (2013)
Skimming stones and eating sandwiches, summer and winter, no matter what the weather.[JA] 水切りをやったり サンドイッチを食べてた 夏も冬も 天気にかかわらず About Time (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top