ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*adviser*

AE0 D V AY1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adviser, -adviser-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adviser(n) ที่ปรึกษา, See also: ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. advisor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษา, ผู้ให้คำแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the White House adviser? Clinton's campaign guy?ที่ปรึกษาทำเนียบขาวไงล่ะ ผู้ช่วยคลินตันน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
Hi, I'm Professor Uhm, Sun-young's academic adviser.สวัสดีครับ ผมศาสตราจารย์อัม เป็นที่ปรึกษาของซันยองน่ะครับ Everybody Has a Little Secret (2004)
He's my political adviser.ที่ปรึกษาทางการเมืองของฉัน The Longest Yard (2005)
My mom is an adviser to the Eurasian Leisure Town Association.แม่ของผมท่านเป็นฝ่ายแนะนำ ของสมาพันธ์ชาวยุโรปเก่าด้วยครับ Dasepo Naughty Girls (2006)
Well, I'm a political adviser.ผมเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง Body of Lies (2008)
I told you, Cala, he's a political adviser.บอกแล้วไง เขาเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง Body of Lies (2008)
Political adviser.ที่ปรึกษาทางการเมือง Body of Lies (2008)
Well, I offer my assistance to His Majesty's advisers whenever they ask.ผมต้องคอยให้คำแนะนำ กับพวกที่ปรึกษาของพระองค์ Body of Lies (2008)
He keeps a very low profile, but he is one of the Prime Minister's closest advisersหมอนี่เป็นประเภทเสือซุ่ม แต่จริง ๆ เป็นที่ปรึกษาข้างตัว ท่านนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
I come to talk to his adviser.ผมมาเพื่อติดต่อที่ปรึกษาของเขา Quantum of Solace (2008)
But it is not feasible that an adviser reached that level.But it is not feasible that an adviser reached that level. Quantum of Solace (2008)
My suggestion, as your humble adviser in this affair, is for you to accept.รอคำสั่งข้า! Agora (2009)
You're the debate team adviser. I don't think that I should-I know.คุณเป็นที่ปรึกษาทีมโต้วาที ฉันคิดว่าไม่... Bride Wars (2009)
I heard my legal adviser contacted you.เห็นว่าทนายของฉันติดต่อไปหาเธอ? Episode #1.13 (2010)
Just who on earth is this adviser person?ใครเป็นคนดูแลกฎหมายของคุณค่ะ ? Episode #1.13 (2010)
You still have no idea who my legal adviser is?เธอไม่รู้ว่าเค้าเป็นใครงั้นเหรอ? Episode #1.13 (2010)
It could be a spiritual adviser.อาจเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณ Little Red Book (2011)
The King's uncle and most trusted adviser, Lord Agravaine.น้าของพระราชาและที่ปรึกษา ที่ไว้ใจที่สุด, ท่านอะกราเวน The Hunter's Heart (2011)
Marcus Goodwin is an important adviser for the Pentagon.มาร์คัส กู้ดวิน เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญ ให้กับเพนตาก้อน Cherry Picked (2012)
There's an adviser named Glendle living outside Pipalyatjara.มีคนให้คำปรึกษาที่ชื่อ เก็นเดิ้ล อาศัยอยู่นอกเมือง พิพาลี่ยัลจารา Tracks (2013)
Even without an adviser, we can't afford to miss one week of preparation.ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีที่ปรึกษา แต่เรายอมเสียเวลาหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้นะ Guilty Pleasures (2013)
Head of the biology department at the university and Linda's adviser.หัวหน้าแผนกชีววิทยาของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ปรึกษาของลินดา Red in Tooth and Claw (2013)
Now, of all the financial advisers in Manhattan, how did that happen?ที่ปรึกษาด้านการเงินในแมนฮัตตัน มีตั้งมากมาย มันเป็นไปได้ยังไงกัน Renaissance (2014)
White House Senior Adviser Amanda Straugh.White House Senior Adviser Amanda Straugh. Eight Bells (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adviserMr Brown is our financial adviser.
adviserMy father achieved that and more in four words, which made quoting Shakespeare as effective as any business adviser could wish.
adviserThe president assembled his advisers for a conference.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
ผู้ชี้แนะ(n) adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
มุขมนตรี(n) king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
มนตรี(n) counselor, See also: adviser, high government official, Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
คนแนะนำ(n) adviser, See also: suggester, Syn. ผู้แนะนำ, Example: รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ
ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: consultant, counselor, counselor, advisor, Count Unit: คน, ท่าน
กุนซือ(n) consultant, See also: advisor, adviser, Syn. ที่ปรึกษา, Example: ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างระดมกุนซือเข้าช่วยในศึกอภิปรายครั้งนี้, Notes: (จีน)
ผู้ให้คำปรึกษา(n) consultant, See also: adviser

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[ājān thīpreuksā] (n, exp) EN: adviser ; counsellor  FR: conseiller [ m ]
กุนซือ[kunseū] (n) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach  FR: conseiller [ m ] ; manageur = manager [ m ] ; coach [ m ] (anglic.) ; mentor [ m ]
มนตรี[montrī] (n) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official  FR: conseiller [ m ] ; dignitaire de l'État [ m ]
ผู้ให้คำปรึกษา[phū hai khampreuksā] (n, exp) EN: consultant ; adviser  FR: conseiller [ m ] ; consultant [ m ] ; conseil [ m ]
ผู้แนะแนวอาชีพ[phū naenaēo āchīp] (n, exp) EN: careers adviser  FR: conseiller en carrière [ m ]
ทนายความที่ปรึกษา[thanāikhwām thīpreuksā] (n, exp) EN: legal adviser
ที่ปรึกษา[thīpreuksā] (n) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor  FR: conseiller [ m ] ; consultant [ m ] ; conseil [ m ]
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย[thīpreuksā thāng kotmāi] (n, exp) EN: legal adviser  FR: conseiller juridique [ m ]
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ[thīpreuksā thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic adviser  FR: conseiller économique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVISER AE0 D V AY1 Z ER0
ADVISERS AE0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISER'S AH0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISERS' AE2 D V AY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adviser (n) ˈədvˈaɪzər (@1 d v ai1 z @ r)
advisers (n) ˈədvˈaɪzəz (@1 d v ai1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] adviser; consultant #4,535 [Add to Longdo]
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser #44,037 [Add to Longdo]
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, / ] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公 #49,115 [Add to Longdo]
李德[Lǐ Dé, ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Otto Braun (1900-1974), Comintern adviser to the Chinese communist party 1932-1939 #55,735 [Add to Longdo]
文种[Wén Zhǒng, ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] Wen Zhong (-467 BC), adviser to the state of Yue during Spring and Autumn period #66,363 [Add to Longdo]
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, / ] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公 #84,046 [Add to Longdo]
谋臣[móu chén, ㄇㄡˊ ㄔㄣˊ, / ] imperial strategic adviser; expert on strategy #86,974 [Add to Longdo]
谋臣如雨[móu chén rú yǔ, ㄇㄡˊ ㄔㄣˊ ㄖㄨˊ ㄩˇ, / ] strategic experts as thick as rain (成语 saw); no shortage of advisers on strategy #688,584 [Add to Longdo]
六韬[liù tāo, ㄌㄧㄡˋ ㄊㄠ, / ] Six secret teachings, military classic attributed to Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙, adviser of King Wen of Zhou 周文王 [Add to Longdo]
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] adviser; advising professor [Add to Longdo]
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, ] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berater { m }; Ratgeber { m } | Berater { pl }; Ratgeber { pl }adviser; advisor | advisers; advisors [Add to Longdo]
Dramaturg { m }dramatic adviser [Add to Longdo]
Fachberater { m }technical adviser; consultant [Add to Longdo]
Präsidentenberater { m }; Präsidentenberaterin { f }presidential adviser [Add to Longdo]
Rechtsberater { m }legal adviser [Add to Longdo]
Steuerberater { m } | Steuerberater { pl }tax consultant; tax adviser; Certified Accountant | tax consultants [Add to Longdo]
Studienberater { m }; Studienberaterin { f }adviser; advisor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顧問[こもん, komon] (n, adj-no) adviser; advisor; consultant; (P) #3,673 [Add to Longdo]
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n, vs, adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #5,451 [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) #11,906 [Add to Longdo]
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #14,590 [Add to Longdo]
参与[さんよ, sanyo] (n, vs, adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P) #15,749 [Add to Longdo]
太閤[たいこう, taikou] (n) Toyotomi Hideyoshi; father of the Imperial adviser (advisor) #16,719 [Add to Longdo]
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser) #16,971 [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
キーアドバイザー[ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
ビューティーアドバイザー[byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
軍事顧問[ぐんじこもん, gunjikomon] (n) military adviser; military advisor [Add to Longdo]
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer [Add to Longdo]
指導員[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser [Add to Longdo]
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor [Add to Longdo]
摂家[せっけ, sekke] (n) (line of) regents and advisers (advisors) [Add to Longdo]
摂関[せっかん, sekkan] (n) regents and advisers (advisors) [Add to Longdo]
摂関家[せっかんけ, sekkanke] (n) line of regents and advisers (advisors) [Add to Longdo]
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant [Add to Longdo]
側近政治[そっきんせいじ, sokkinseiji] (n) administration by close advisers; kitchen cabinet [Add to Longdo]
北の政所[きたのまんどころ, kitanomandokoro] (n) (hon) (See 摂政, 関白, 大臣・だいじん, 大納言・1, 中納言) legal wife of a regent, of the imperial adviser, or of an official at the Grand Council of State [Add to Longdo]
話し相手;話相手[はなしあいて, hanashiaite] (n) person with whom to speak; someone to talk to; companion; advisor; adviser [Add to Longdo]
帷幄の臣[いあくのしん, iakunoshin] (n) close adviser; close advisor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adviser \Ad*vis"er\, n.
   One who advises.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adviser
   n 1: an expert who gives advice; "an adviser helped students
      select their courses"; "the United States sent military
      advisors to Guatemala" [syn: {adviser}, {advisor},
      {consultant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top