ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*么*

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -么-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[么, me, ㄇㄜ˙] interrogative particle
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 63
[麽, me, ㄇㄜ˙] interrogative particle
Radical: Decomposition: 麻 (má ㄇㄚˊ)  么 (me ㄇㄜ˙) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 2,725
[仫, mù, ㄇㄨˋ] tribe
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  么 (me ㄇㄜ˙) 
Etymology: [pictophonetic] people,  Rank: 5,893

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what; what?; who?; something; anything, #94 [Add to Longdo]
[zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] how?; what?; why?, #203 [Add to Longdo]
[nà me, ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙, / ] like that; in that way; or so; so; so very much; about; in that case, #223 [Add to Longdo]
[zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙, / ] so much; this much; how much?; this way; like this, #243 [Add to Longdo]
[ma, ㄇㄚ˙, ] interrogative final particle, #418 [Add to Longdo]
[me, ㄇㄜ˙, / ] suffix, used to form interrogative 甚麼|什, what?, indefinite 這麼|这 thus etc, #418 [Add to Longdo]
[ma, ㄇㄚ˙, / ] interrogative final particle, #418 [Add to Longdo]
为什[wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] why?; for what reason?, #515 [Add to Longdo]
[zěn me bàn, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄅㄢˋ, / ] what's to be done, #2,359 [Add to Longdo]
[zěn me yàng, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] how?; how about?; how was it?; how are things?, #2,537 [Add to Longdo]
[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc), #2,862 [Add to Longdo]
[shén me yàng, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] what kind?; what sort?, #2,879 [Add to Longdo]
没什[méi shén me, ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] nothing; it doesn't matter; it's nothing; never mind, #2,948 [Add to Longdo]
[shén me de, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙, / ] and so on; and what not, #3,594 [Add to Longdo]
[yào me, ㄧㄠˋ ㄇㄜ˙, / ] or; either one or the other, #3,787 [Add to Longdo]
干什[gàn shén me, ㄍㄢˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what are you doing?; what's he up to?, #4,536 [Add to Longdo]
[shén me shì, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ, / ] what is ...?, #4,867 [Add to Longdo]
不怎[bù zěn me, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] not very; not particularly, #9,621 [Add to Longdo]
[zěn me zhe, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄓㄜ˙, / ] (pron) what; (idiom) "whatever", used to replace some verbs in a sentence to form a more general sentence, #21,402 [Add to Longdo]
不怎[bù zěn me yàng, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] not up to much; very indifferent; nothing great about it; nothing good to be said about it, #22,750 [Add to Longdo]
[zhè me yàng, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] thus; in this way, #46,997 [Add to Longdo]
[zhè me zhe, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄓㄜ˙, / ] thus; in this way; like this, #51,769 [Add to Longdo]
[yāo diǎn, ㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] ace [Add to Longdo]
搞的[zěn me gǎo de, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄍㄠˇ ㄉㄜ˙, / ] How did it happen?; What's wrong?; What went wrong?; What's up? [Add to Longdo]
[zěn me le, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄌㄜ˙, / ] What's up?; What's going on?; What happened? [Add to Longdo]
没有什[méi yǒu shén me, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] it is nothing; there's nothing ... about it [Add to Longdo]
没有什不可能[méi yǒu shén me bù kě néng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, / ] nothing is impossible; there's nothing impossible about it [Add to Longdo]
[shén me shì, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ, / ] what?; which? [Add to Longdo]
[shén me rén, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] who?; which person? [Add to Longdo]
时候[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] when?; at what time? [Add to Longdo]
[nà me duō, ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ, / ] so much; so very much [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What?[CN] 什 The Young and the Damned (1950)
Why?[CN] -为什 The Searchers (1956)
- Yeah?[CN] -怎 Giant (1956)
- What?[CN] 一什 The Palm Beach Story (1942)
Why?[CN] 为什? Union Station (1950)
- What?[CN] -什 The Lady Vanishes (1938)
- Why?[CN] -为什 The Man from Laramie (1955)
- Why?[CN] -为什 Wuthering Heights (1939)
What?[CN] 什 His Girl Friday (1940)
Well?[CN] 那 Angel Face (1953)
Why?[CN] 为什? Jet Pilot (1957)
How?[CN] 为什 Some Like It Hot (1959)
- Yes?[CN] - 什事? D.O.A. (1949)
Yeah?[CN] 什 The Long Voyage Home (1940)
Why?[CN] 为什 One, Two, Three (1961)
- Yes?[CN] 怎 Lust for Life (1956)
What?[CN] 怎了? The Big Night (1951)
- Why?[CN] -怎 Hamlet (1948)
Why?[CN] 为什 Pocketful of Miracles (1961)
Well?[CN] 怎 The Killers (1946)
What?[CN] 什? When Strangers Marry (1944)
- I?[CN] - 为什你迟到了? Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
What?[CN] 什 The Maltese Falcon (1941)
- Why not?[CN] 为什 The Paradine Case (1947)
Why?[CN] 为什 The Bridge (1959)
Nothing.[CN] 没什 The Spirit of St. Louis (1957)
- What?[CN] -什 It Happened One Night (1934)
Good night.[CN] 怎了? The Punch Bowl (1944)
How could I stop myself from thinking about you?[JA] どうして君のことを思わないでいられよう 該怎克制自己不去想你 Cape No. 7 (2008)
Surprised?[CN] 惊喜? Separate Tables (1958)
Why?[CN] 为什 The Scarlet Empress (1934)
Why?[CN] 为什 Peyton Place (1957)
What?[CN] 你说什 Smiles of a Summer Night (1955)
- What?[CN] -什 Paisan (1946)
-Why?[CN] 做什 Psycho (1960)
- What for?[CN] -干什 Breathless (1960)
So...[CN] 那... Love Is My Profession (1958)
What?[CN] 什 The Band Wagon (1953)
What?[CN] 什 Le Plaisir (1952)
What?[CN] 你说什 Floating Weeds (1959)
- Yes?[CN] - 什 A Streetcar Named Desire (1951)
Why?[CN] 什 Yojimbo (1961)
Who is it?[CN] 什 The Hidden Fortress (1958)
Well?[CN] 是什? The Hidden Room (1949)
Why?[CN] 为什 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
We're so different.[JA] 僕らはこんなにも違うのに 我們是這的不同 Cape No. 7 (2008)
- Why?[CN] -为什 Sabrina (1954)
- So.[CN] - 那 The Mummy (1932)
How?[CN] 怎找? The Dark Mirror (1946)
Why?[CN] 为什 Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top