ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-么-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *么*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[么, me, ㄇㄜ˙] interrogative particle
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 63

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ma, ㄇㄚ˙, ] interrogative final particle, #418 [Add to Longdo]
[me, ㄇㄜ˙, / ] suffix, used to form interrogative 甚麼|什, what?, indefinite 這麼|这 thus etc, #418 [Add to Longdo]
[ma, ㄇㄚ˙, / ] interrogative final particle, #418 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What?[CN] -什 It Happened One Night (1934)
- What?[CN] -什 The Lady Vanishes (1938)
We're so different.[JA] 僕らはこんなにも違うのに 我們是這的不同 Cape No. 7 (2008)
What?[CN] 什 His Girl Friday (1940)
Why?[CN] 为什 The Scarlet Empress (1934)
Yeah?[CN] 什 The Long Voyage Home (1940)
- Why?[CN] -为什 Wuthering Heights (1939)
- So.[CN] - 那 The Mummy (1932)
- What?[CN] 一什 The Palm Beach Story (1942)
What?[CN] 什 The Maltese Falcon (1941)
Good night.[CN] 怎了? The Punch Bowl (1944)
How could I stop myself from thinking about you?[JA] どうして君のことを思わないでいられよう 該怎克制自己不去想你 Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top