ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความสมบูรณ์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความสมบูรณ์, -ความสมบูรณ์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่อนน. ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอน ๆ เช่น ท่อนหัว ท่อนกลาง ท่อนหาง, ส่วนหนึ่งของเพลงซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวเอง จะเป็นทำนองหรือบทร้องก็ได้ จะเป็นท่อนสั้นหรือท่อนยาวก็ได้ เพลงหนึ่งอาจมีท่อนเดียวหรือหลายท่อนก็ได้
ธันยาวาท(ทันยาวาด) น. การทำพิธีบูชาขอบคุณเทพผู้ให้ความสมบูรณ์พูนผล.
พฤฒิ, พฤฒิ-(พฺรึด, พฺรึดทิ-) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์, ความอวบ, พฤทธิ์ ก็ว่า.
พฤทธิ์(พฺรึด) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์, ความอวบ, พฤฒิ ก็ใช้
พุฒิ(พุดทิ) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์.
เส้นเลือดน. หลอดเลือด. (อ. blood vessel), โดยปริยายหมายถึง เส้นทางนําความสมบูรณ์ไปหล่อเลี้ยงแหล่งต่าง ๆ เช่น แม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงภาคกลางของประเทศไทย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
completenessความสมบูรณ์, ความครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grade๑. ลำดับขั้นการแปร, ขั้นการแปร๒. ความสมบูรณ์แร่๓. เกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
validityความถูกต้อง, ความสมบูรณ์ (ตามกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
validityความสมบูรณ์ตามกฎหมาย, ความสมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validity of a treatyความสมบูรณ์แห่งสนธิสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validity of willความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil fertilityความสมบูรณ์ของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]
Competentความสมบูรณ์, ความสามารถ [การแพทย์]
Fetal Maturityความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์มารดา [การแพทย์]
Fetal Well-Being and Maturityสุขภาพและความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]
vitaminวิตามิน, สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ก็จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ วิตามินที่ค้นพบแล้วมีหลายชนิด เช่น วิตามิน A, B, C, D, E, K  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Integrityความแข็งแรง, ความสมบูรณ์, บูรณภาพ, ความสมบูรณ์, คงสภาวะปกติ [การแพทย์]
Integrity Testทดสอบความสมบูรณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps it's their short but perfect life.อาจจะเพราะ ความสมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลาสั้นๆ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A "Valid," a "vitro", a "made man" he suffered under a different burden:เค้าหงุดหงิดกับเรื่องอื่นมากกว่า เรื่องความสมบูรณ์แบบ Gattaca (1997)
After your expression the "Absolute educational management"หลังจากการแสดงออกของคุณ "ความสมบูรณ์แบบทางการจัดด้านการศึกษา" GTO (1999)
Or perhaps, a mind less bound by the parameters of perfection.หรืออีกนัยหนึ่ง สติปัญญาที่ด้อยกว่า นั่นแหละคือส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แบบ The Matrix Reloaded (2003)
- and to monitor the health of the agents.อีกอย่างคือ ดูแลความสมบูรณ์ของพวกสายลับ The Bourne Supremacy (2004)
- Health?- ความสมบูรณ์... The Bourne Supremacy (2004)
-Their mental health.คุณหมายถึงอะไร? - ความสมบูรณ์ทางจิตใจค่ะ The Bourne Supremacy (2004)
To bless all who live here and to bring them the abundance of all thy fruits.และปกป้องผู้ที่อาศัย... ...และนำความสมบูรณ์พูนสุข มาสู่พวกเขา The Amityville Horror (2005)
We're living the solution, already This is perfectionเราพบทางออกแล้ว ที่เราเป็นอยู่นี่ไง ความสมบูรณ์แบบ Æon Flux (2005)
A warrior is not about perfection or victory or invulnerability.ผู้กล้าไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ หรือชัยชนะ หรืออยู่ยงคงกระพัน Peaceful Warrior (2006)
We needed a fail-safe to protect the integrity of the program.เราต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของโปรแกรม Hollow Man II (2006)
on behalf of the entire magazine, ci perdoni.ดี ฟาเบีย... ไม่มีประโยชน์ต่อความสมบูรณ์นิตยสาร ซี เปอร์โดนี่ Pilot (2006)
This is about showing the world your youthful exuberance, and your unabashed commitment to higher learning, and having fun while you're doing it, which is where the naked part comes in.นี่เป็นการแสดงให้โลกเห็น ถึงความสมบูรณ์ของวัยเยาว์ และความใจกล้า และความสนุกสานที่ได้ทำมัน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
THERE'S SOMETHING WRONG WITH THAT LEVEL OF PERFECTION.มันต้องมีความบกพร่อง ในความสมบูรณ์แบบเสมออยู่แล้ว Pilot (2007)
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก Halloween (2007)
I suppose teamwork, for once in your life, was completely beyond you?ผมเชื่อในทีมของคุณ รวมทั้งชีวิตพวกคุณ แต่ดูยังอยู่ห่างจากความสมบูรณ์? Episode #2.4 (2008)
But I can't say that he suffered from the tragedy of perfection.แต่ผมก็พูดไม่ได้ว่าเขาทรมานจาก ความสมบูรณ์แบบที่น่าเศร้า Our Father (2008)
You attacked me with a knife in a dope dealer's house, no Oscar, you certainly did not suffer from the tragedy of perfection.นายเอามีดไล่แทงฉันในบ้านพ่อค้ายา ไม่เลย ออสการ์ นายไม่ได้ทรมาน จากความสมบูรณ์แบบที่น่าเศร้าแน่นอน Our Father (2008)
It would be because they were perfect examples of humanity.นั่นเพราะพวกเธอเป็นตัวอย่างความสมบูรณ์แบบของมนุษยชาติ Masterpiece (2008)
Although a completely predictable one.จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ คำทำนายที่ 1 Joy (2008)
Artistic styles of the royal court dictates that of the entire kingdom'sความวิจิตรบรรจงในงานศิลป บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของอาณาจักร Portrait of a Beauty (2008)
The integrity of our political system, of democracy as an idea, entirely depends on it.นี่คือความสมบูรณ์แบบ ในระบบการเมืองของเรา ประชาธิปไตยที่กินได้ ในระบอบที่เราเป็นอยู่ Frost/Nixon (2008)
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน Death Note: L Change the World (2008)
I have seen fishermen who take care what they catch and care for the riches of the ocean.ฉันเคยเห็นชาวประมงที่ จับปลาด้วยความระมัดระวัง และสนใจความสมบูรณ์ทางทะเล Home (2009)
And the balance to our world slowly restored.ความสมบูรณ์ค่อยๆ ฟื้นคืนสู่โลกของเรา Dragonball: Evolution (2009)
Nobody gets what they want without losing something they love like their integrity.โดยไม่สูญเสียสิ่งที่รัก ดั่งเช่นความสมบูรณ์ Remains of the J (2009)
CBC, CMP's were all normal.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ทุกอย่างปกติ Albification (2009)
the genetically perfect offspring of penelope garcia and derek morgan wouldn't fetch top dollar.ความสมบูรณ์ทางพันธุกรรม ของลูกหลาน จากเพเนโลปี้ กราเซีย กับเดเร็ค มอร์แกน ไม่ใช่การขายที่ได้ราคาสูง Cradle to Grave (2009)
so why would she use these?ยาเพื่อสร้างความสมบูรณ์ จำนวนเล็กน้อย Cradle to Grave (2009)
They entertain our children, build our buildings ... care and ensure our city we fit and healthy.พวกเขาให้ความบันเทิงกับเด็กๆ สร้างอาคารของพวกเรา ดูแลและใส่ใจในความสมบูรณ์และสุขภาพของเมืองพวกเรา Astro Boy (2009)
The navigators they were furrowing the oceans, rubbing a world of that they were not imagining his plenty, his diversity, his mysteries...เหล่านักเดินเรือต่างพากัน ท่องไปบนโลกนึง ซึ่งความสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความลึกลับ ยังไม่ถูกล่วงล้ำ Oceans (2009)
Everything I'd hoped to find in the system, control, order, perfection, none of it meant a thing.ทุกอย่างที่พ่อหวังจะได้พบในระบบ การควบคุม ระเบียบ ความสมบูรณ์แบบ ไม่มีความหมายอะไรเลย TRON: Legacy (2010)
Chasing after perfection.พ่อวิ่งหาความสมบูรณ์แบบ TRON: Legacy (2010)
The thing about perfection is that it's unknowable.ความสมบูรณ์แบบนั้น เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้า TRON: Legacy (2010)
Look, if you want my help, you're gonna have to be completely open with me.ดูถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือของฉันคุณจะต้องมีความสมบูรณ์เปิดกับฉัน Inception (2010)
I wish more than anything, but I can't imagine you with all your complexity all your perfection, all your imperfection.ฉันต้องการมากกว่าสิ่งใด แต่ ... ... ฉันไม่สามารถจินตนาการคุณกับทุกความซับซ้อนของคุณ ... ... ทุกความสมบูรณ์แบบของคุณทั้งหมดไม่สมบูรณ์ของคุณ Inception (2010)
"he will ride into the land of plenty...""เขาจะไปยังดินแดนแห่งความสมบูรณ์..." My Bloody Valentine (2010)
* If perfect's what you're searching for ** ถ้าความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่เธอตามหา * Furt (2010)
I could never keep my own anger in check.พ่อน่ะอยู่ห่างจาก ความสมบูรณ์แบบมาก Lazarus (2010)
On optimal structural integrity.บนความสมบูรณ์ของโครงสร้างซึ่งเหมาะสมที่สุด Aftermath (2010)
The plan is to get the repair robot working on the large domed room we found when we first came aboard the ship.ในห้องรูปโดมใหญ่ที่เราพบ ในตอนแรกที่เราเข้ามาในยานลำนี้ ถ้าความสมบูรณ์ของโครงสร้างสามารถคืนสู่สภาพเองได้ Trial and Error (2010)
Now... in your quest for perfection, these instructions must be executed to the letter.ตอนนี้ ... ของคุณในการแสวงหาความสมบูรณ์, คำแนะนำเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินการไปยังจดหมาย Kung Fu Panda Holiday (2010)
We hope to restore the lost integrity and reputation back to La Sfera.ร้านเราหวังว่าจะกอบกู้ ความสมบูรณ์และชื่อเสียงกลับมาสู่ลา สแฟราให้ได้ Pasta (2010)
I'll put these out if you're done praying.ถ้าคุณไม่อ้อนวอน ฉันอาจทำลายความสมบูรณ์แบบนั้น Episode #1.18 (2010)
Conflict does not exist on my sites, beyond passion and innocence!จากประสบการณ์ของฉัน ไม่มีความเป็นมืออาชีพเลย ทั้งการแสดง แล้วก็ความสมบูรณ์แบบ Episode #1.7 (2010)
Did you do a CBC?- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดรึยัง Love & Other Drugs (2010)
Because I guess I'm a perfectionist.เพราะว่าฉันคงเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบมั้ง Letters to Juliet (2010)
You know anything about load-bearing dynamics, gauging structural integrity?นายรู้เรื่องระบบการรับน้ำหนัก หรือการวัดความสมบูรณ์ ของโครงสร้างมั้ย? What Hides Beneath (2011)
From blood and pain come perfection.ด้วยเลือดและความเจ็บปวด กลายเป็นความสมบูรณ์แบบ Birth (2011)
- Perfectionism.- ลัทธิแสวงหาความสมบูรณ์แบบ Documentary Filmmaking: Redux (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundance(n) ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย, Syn. bounty, profusion
be of sound mind(idm) สามารถตัดสินได้ (ทางกฎหมาย), See also: มีความสมบูรณ์, มีสติสัมปชัญญะ
entireness(n) ความครบถ้วน, See also: ความสมบูรณ์, Syn. completeness, wholeness
fullness(n) ความสมบูรณ์, See also: ความเต็มเปี่ยม, Syn. completeness, integrality, wholeness
integrity(n) ความสมบูรณ์, See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน, Syn. completeness, unity
perfection(n) ความดีเลิศ, See also: ความสมบูรณ์แบบ, Syn. ideal
perfectionism(n) อุดมคตินิยม, See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ, Syn. overniceness, fastidiousness
perfectionist(n) ผู้ยึดความสมบูรณ์แบบ
plentitude(n) ความเต็มที่, See also: ความสมบูรณ์
repletion(n) ความสมบูรณ์
shape(n) สภาพ, See also: สุขภาพ, ความสมบูรณ์
totality(n) ความสมบูรณ์แบบ
take through(phrv) ทำให้ไปถึงความสมบูรณ์, Syn. go through, put across

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ความถ้วนทั่ว, Syn. unity
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty, wholeness
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่, ความสุก, ความเป็นผู้ใหญ่, ความสมบูรณ์, การถึงกำหนด, เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์, ความดีพร้อม, ความดีเลิศทุกประการ, การบรรลุถึงความสำเร็จ, คุณสมบัติอันดีเลิศ, การทำให้ดีพร้อม, การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness, flawlessness, ideal, precision
plenitude(เพลน'นิทูด) n. ความเต็มที่, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์, See also: plenitudinous adj.
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้, ความมีเหตุผล, ความสมบูรณ์, การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย, ความมีมูล, การมีหลักฐาน, ความแข็งแรง, การมีสุขภาพดี, Syn. soundness, validation

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์, ความร่ำรวย, ความมั่งคั่ง, การไหลบ่า
amplitude(n) ความกว้าง, ช่วงกว้าง, ความสมบูรณ์
completeness(n) ความสมบูรณ์, การทำสำเร็จ, ความพร้อมมูล
consummation(n) ความสมบูรณ์, ความบริบูรณ์, การทำให้บรรลุ
corpulence(n) ความสมบูรณ์, ความอ้วนท้วน, ความอ้วน
corpulency(n) ความสมบูรณ์, ความอ้วนท้วน, ความอ้วน
fat(n) ไขมัน, น้ำมัน, เปลว, ความอ้วน, ความสมบูรณ์
fatness(n) ความอ้วน, ความสมบูรณ์, ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์, ความอุดม, ความสมบูรณ์
health(n) สุขภาพ, ร่างกาย, ความสมบูรณ์, ความแข็งแรง, กำลังวังชา
healthiness(n) ความแข็งแรง, ความสมบูรณ์
maturity(n) ความเป็นผู้ใหญ่, ความสมบูรณ์, การถึงกำหนด
obesity(n) ความอ้วน, ความสมบูรณ์
perfection(n) ความสมบูรณ์, ความดีพร้อม, ความดีเลิศ
perfectness(n) ความสมบูรณ์, ความดีพร้อม, ความดีเลิศ
plenitude(n) ความอุดมสมบูรณ์, ความสมบูรณ์, ความเต็มที่
profusion(n) ความมากมาย, ความสมบูรณ์, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย
ripeness(n) ความสุกงอม, ความงอม, ความสมบูรณ์
soundness(n) ความถูกต้อง, ความมีอนามัยดี, ความสมบูรณ์, ความมั่นคง
thoroughness(n) ความละเอียด, ความสมบูรณ์, ความถี่ถ้วน, ความครบถ้วน
validity(n) ความถูกต้อง, ความมีเหตุผล, ความสมบูรณ์
wealth(n) ความมั่งคั่ง, ทรัพย์สมบัติ, ความสมบูรณ์, โภคทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
完璧[かんぺき, kanpeki] (n) ความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย
データ取得[データしゅとく, de^ta shutoku] การรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top