ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put across

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put across-, *put across*, put acros
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put across(phrv) วางพาด, See also: ทำ บางสิ่ง ผ่าน
put across(phrv) ทำให้เข้าใจ, See also: ทำให้ยอมรับ, Syn. come across
put across(phrv) ทำให้สำเร็จ, See also: ทำให้สมบูรณ์, Syn. go through, put through
put across(phrv) ทำให้เชื่อถือ (โดยหลอกลวง) (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลอกให้เชื่อ, Syn. put over

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe the old language couldn't put across what he needed to get.ภาษาเก่าอาจจะ ไม่สามารถ บอกในสิ่งที่เขาต้องการได้ Entanglement (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put acrossJohn put across a big housing project.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาดบ่า(v) place upon the shoulder, See also: put across one's shoulder, throw over the shoulder, Syn. พาดไหล่, Example: เขาแบกคันเบ็ดพาดบ่า หิ้วข้องออกเดินเลาะไปตามคันนา, Thai Definition: ห้อยทาบบ่า
คร่อม(v) put across, See also: put over, Example: ทางด่วนสายใหม่จะคร่อมคลองประปาเป็นแนวยาว, Thai Definition: พาดผ่าน, พาดอยู่เหนือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
首懸[こうがけ, kougake] (n) (arch) leather strap put across a horse's neck [Add to Longdo]
申し伝える;申伝える[もうしつたえる, moushitsutaeru] (v1, vt) (hum) (See 言い伝える) to convey a message (e.g. to one's superior); to communicate; to pass on; to pass; to pass along; to put across [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put across
   v 1: transmit information ; "Please communicate this message to
      all employees"; "pass along the good news" [syn:
      {communicate}, {pass on}, {pass}, {pass along}, {put
      across}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top