Search result for

ความสมบูรณ์

(48 entries)
(0.2569 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสมบูรณ์-, *ความสมบูรณ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
completenessความสมบูรณ์, ความครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validityความสมบูรณ์ตามกฎหมาย, ความสมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validity of willความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validity of a treatyความสมบูรณ์แห่งสนธิสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil fertilityความสมบูรณ์ของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]
Competentความสมบูรณ์,ความสามารถ [การแพทย์]
Fetal Maturityความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์มารดา [การแพทย์]
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Although a completely predictable one.จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ คำทำนายที่ 1 Joy (2008)
Artistic styles of the royal court dictates that of the entire kingdom'sความวิจิตรบรรจงในงานศิลป บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของอาณาจักร Portrait of a Beauty (2008)
The integrity of our political system, of democracy as an idea, entirely depends on it.นี่คือความสมบูรณ์แบบ ในระบบการเมืองของเรา ประชาธิปไตยที่กินได้ ในระบอบที่เราเป็นอยู่ Frost/Nixon (2008)
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน Death Note: L Change the World (2008)
I have seen fishermen who take care what they catch and care for the riches of the ocean.ฉันเคยเห็นชาวประมงที่ จับปลาด้วยความระมัดระวัง และสนใจความสมบูรณ์ทางทะเล Home (2009)
And the balance to our world slowly restored.ความสมบูรณ์ค่อยๆ ฟื้นคืนสู่โลกของเรา Dragonball: Evolution (2009)
Nobody gets what they want without losing something they love like their integrity.โดยไม่สูญเสียสิ่งที่รัก ดั่งเช่นความสมบูรณ์ Remains of the J (2009)
CBC, CMP's were all normal.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ทุกอย่างปกติ Albification (2009)
the genetically perfect offspring of penelope garcia and derek morgan wouldn't fetch top dollar.ความสมบูรณ์ทางพันธุกรรม ของลูกหลาน จากเพเนโลปี้ กราเซีย กับเดเร็ค มอร์แกน ไม่ใช่การขายที่ได้ราคาสูง Cradle to Grave (2009)
so why would she use these?ยาเพื่อสร้างความสมบูรณ์ จำนวนเล็กน้อย Cradle to Grave (2009)
They entertain our children, build our buildings ... care and ensure our city we fit and healthy.พวกเขาให้ความบันเทิงกับเด็กๆ สร้างอาคารของพวกเรา ดูแลและใส่ใจในความสมบูรณ์และสุขภาพของเมืองพวกเรา Astro Boy (2009)
The navigators they were furrowing the oceans, rubbing a world of that they were not imagining his plenty, his diversity, his mysteries...เหล่านักเดินเรือต่างพากัน ท่องไปบนโลกนึง ซึ่งความสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความลึกลับ ยังไม่ถูกล่วงล้ำ Oceans (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entireness[N] ความครบถ้วน, See also: ความสมบูรณ์, Syn. completeness, wholeness
fullness[N] ความสมบูรณ์, See also: ความเต็มเปี่ยม, Syn. completeness, integrality, wholeness
integrity[N] ความสมบูรณ์, See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน, Syn. completeness, unity
perfection[N] ความดีเลิศ, See also: ความสมบูรณ์แบบ, Syn. ideal
plentitude[N] ความเต็มที่, See also: ความสมบูรณ์
repletion[N] ความสมบูรณ์
totality[N] ความสมบูรณ์แบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ความถ้วนทั่ว, Syn. unity
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
plenitude(เพลน'นิทูด) n. ความเต็มที่,ความสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์, See also: plenitudinous adj.
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์,การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย,ความมีมูล,การมีหลักฐาน,ความแข็งแรง,การมีสุขภาพดี, Syn. soundness,validation

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
completeness(n) ความสมบูรณ์,การทำสำเร็จ,ความพร้อมมูล
consummation(n) ความสมบูรณ์,ความบริบูรณ์,การทำให้บรรลุ
corpulence(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulency(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
fat(n) ไขมัน,น้ำมัน,เปลว,ความอ้วน,ความสมบูรณ์
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความอุดม,ความสมบูรณ์
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
完璧[かんぺき, kanpeki] (n) ความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top