ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสมบูรณ์

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสมบูรณ์-, *ความสมบูรณ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
completenessความสมบูรณ์, ความครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validityความสมบูรณ์ตามกฎหมาย, ความสมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validity of willความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
validity of a treatyความสมบูรณ์แห่งสนธิสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil fertilityความสมบูรณ์ของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]
Competentความสมบูรณ์,ความสามารถ [การแพทย์]
Fetal Maturityความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์มารดา [การแพทย์]
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps it's their short but perfect life.อาจจะเพราะ ความสมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลาสั้นๆ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A "Valid," a "vitro", a "made man" he suffered under a different burden:เค้าหงุดหงิดกับเรื่องอื่นมากกว่า เรื่องความสมบูรณ์แบบ Gattaca (1997)
After your expression the "Absolute educational management"หลังจากการแสดงออกของคุณ "ความสมบูรณ์แบบทางการจัดด้านการศึกษา" GTO (1999)
Or perhaps, a mind less bound by the parameters of perfection.หรืออีกนัยหนึ่ง สติปัญญาที่ด้อยกว่า นั่นแหละคือส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แบบ The Matrix Reloaded (2003)
- and to monitor the health of the agents.อีกอย่างคือ ดูแลความสมบูรณ์ของพวกสายลับ The Bourne Supremacy (2004)
- Health?- ความสมบูรณ์... The Bourne Supremacy (2004)
-Their mental health.คุณหมายถึงอะไร? - ความสมบูรณ์ทางจิตใจค่ะ The Bourne Supremacy (2004)
To bless all who live here and to bring them the abundance of all thy fruits.และปกป้องผู้ที่อาศัย... ...และนำความสมบูรณ์พูนสุข มาสู่พวกเขา The Amityville Horror (2005)
We're living the solution, already This is perfectionเราพบทางออกแล้ว ที่เราเป็นอยู่นี่ไง ความสมบูรณ์แบบ Æon Flux (2005)
A warrior is not about perfection or victory or invulnerability.ผู้กล้าไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ หรือชัยชนะ หรืออยู่ยงคงกระพัน Peaceful Warrior (2006)
We needed a fail-safe to protect the integrity of the program.เราต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของโปรแกรม Hollow Man II (2006)
on behalf of the entire magazine, ci perdoni.ดี ฟาเบีย... ไม่มีประโยชน์ต่อความสมบูรณ์นิตยสาร ซี เปอร์โดนี่ Pilot (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entireness[N] ความครบถ้วน, See also: ความสมบูรณ์, Syn. completeness, wholeness
fullness[N] ความสมบูรณ์, See also: ความเต็มเปี่ยม, Syn. completeness, integrality, wholeness
integrity[N] ความสมบูรณ์, See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน, Syn. completeness, unity
perfection[N] ความดีเลิศ, See also: ความสมบูรณ์แบบ, Syn. ideal
plentitude[N] ความเต็มที่, See also: ความสมบูรณ์
repletion[N] ความสมบูรณ์
totality[N] ความสมบูรณ์แบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ความถ้วนทั่ว, Syn. unity
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
plenitude(เพลน'นิทูด) n. ความเต็มที่,ความสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์, See also: plenitudinous adj.
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์,การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย,ความมีมูล,การมีหลักฐาน,ความแข็งแรง,การมีสุขภาพดี, Syn. soundness,validation

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
completeness(n) ความสมบูรณ์,การทำสำเร็จ,ความพร้อมมูล
consummation(n) ความสมบูรณ์,ความบริบูรณ์,การทำให้บรรลุ
corpulence(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulency(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
fat(n) ไขมัน,น้ำมัน,เปลว,ความอ้วน,ความสมบูรณ์
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความอุดม,ความสมบูรณ์
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
完璧[かんぺき, kanpeki] (n) ความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top