ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การรวมเป็นหนึ่ง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรวมเป็นหนึ่ง-, *การรวมเป็นหนึ่ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ Episode #1.6 (1995)
It's a law of physics that elements want to unify.มันเป็นกฏของฟิสิกซ์ ว่าธาตุต้องการรวมเป็นหนึ่ง Take It! (2010)
The unity of this hemisphere, the support of our allies and the calm determination of the American people.การรวมเป็นหนึ่ง การช่วยเหลือของเพื่อนพ้อง และการมาของความสงบของคนอเมริกัน X-Men: First Class (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coalition[N] การรวมเป็นหนึ่งเดียว, See also: การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, การประสานกัน, สัมพันธมิตร, Syn. partnership, league, cooperation, combination, solidification
integrity[N] ความสมบูรณ์, See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน, Syn. completeness, unity
uniformity[N] การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top