Search result for

เส้นเลือด

(56 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เส้นเลือด-, *เส้นเลือด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นเลือด[N] blood vessel, Syn. เส้นโลหิต, Example: เมื่อเลือดไหลออกมานอกเส้นเลือด ทำให้ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลง, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นที่เป็นทางเดินของโลหิต และประสาทในร่างกาย
เส้นเลือดฝอย[N] capillary, Example: เลือดกำเดาเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยในเยื่อจมูกฉีกขาด, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นเล็กๆ ละเอียดที่เป็นทางเดินของโลหิตและประสาทในร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เส้นเลือดน. หลอดเลือด. (อ. blood vessel), โดยปริยายหมายถึง เส้นทางนําความสมบูรณ์ไปหล่อเลี้ยงแหล่งต่าง ๆ เช่น แม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงภาคกลางของประเทศไทย.
เส้นเส้นเลือด เส้นเอ็น และเส้นประสาท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esophageal and gastric varicesเส้นเลือดหลอดอาหารและกระเพาะอาหารโป่งพอง [TU Subject Heading]
Arterial Diseases, Obstructive Peripheralเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน [การแพทย์]
Arteries, Elasticเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่, หลอดเลือดแดงอีลาสติก, หลอดเลือดแดงอีลาสติค [การแพทย์]
Arteries, Facialเส้นเลือดแดงเฟเชียลอเทอรี่ [การแพทย์]
Arteries, Largeเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Arteries, Small Sizedเส้นเลือดขนาดเล็ก [การแพทย์]
Arteriolesเส้นเลือดแดง, หลอดเลือดแดงฝอย, หลอดเลือดแดงรอง, เส้นเลือดแดงเล็กๆ, หลอดเลือดแดงขนาดเล็ก, หลอดเลือดอาร์เธอริโอล, หลอดเลือดอาร์เทอริโอล, หลอดเลือดแดงขนาดเล็ก, หลอดโลหิตแดง, อาร์เทอริโอล, เส้นเลือดอาร์เตอริโอล, เส้นเลือด, อาร์เทอริโอลส์, เส้นโลหิตแดงฝอย, หลอดเลือดแดงเล็กๆ [การแพทย์]
Blood Vessels, Compromiseเส้นเลือดเกิดขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียง [การแพทย์]
Blood Vessels, High Pressureเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีความดันโลหิตสูง [การแพทย์]
Blood Vessels, Low Pressureเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีความดันต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wouldn't cover vasculitis.คงไม่รวมการอักเสบของเส้นเลือด Not Cancer (2008)
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
Then they would affect every organ through the blood stream.ดังนั้นเราต้องตรวจทุกๆอวัยวะที่เส้นเลือดไปถึง Not Cancer (2008)
A cavernous angioma in the brain could leak.cavernous angioma เส้นเลือดในสมองอาจแตกได้ Adverse Events (2008)
Circle of willis, the vessels are narrow.Circle of Willis ... . เส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
If there were problems with the vessels,ถ้ามีปัญหาเกี่ยววกับเส้นเลือด Adverse Events (2008)
Combine that with those narrow vessels,ประกอบกับอาการเส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
Nicole had a clot in the epatic vein.นิโคลเส้นเลือดแตก Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
Retinal vein occlusion was fixed.เส้นเลือดตาอุดตันรักษาแล้ว Lucky Thirteen (2008)
History of fatigue, and two years ago she had a retinal vein occlusion.ประวัติความอ่อนล้าตลอด 2 ปี เธอมีเส้นเลือดที่เรทิน่าอุดตัน Lucky Thirteen (2008)
What if the eye problem wasn't with her vein, but with her blood?อะไรทำให้ตาเธอมีปัญหา ถ้าไม่ใช่เส้นเลือดเธอ แต่เลือดเธอ Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นเลือด[n. exp.] (senleūat) EN: blood vessel   FR: vaisseau sanguin [m]
เส้นเลือดฝอย[n. exp.] (senleūat føi) EN: capillary   FR: veinule [f]
เส้นเลือดแดง[n. exp.] (senleūat daēng) EN: artery   FR: artère [f]
เส้นเลือดในสมองแตก[n. exp.] (senleūat nai samøng taēk) EN: cerebral haemorrhage ; cerebral hemorrhage (Am.)   FR: hémorragie cérébrale [f]
เส้นเลือดใหญ่[n. exp.] (senleūat yai) FR: artère [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aorta[N] เส้นเลือดใหญ่ที่นำเลือดออกจากหัวใจด้านซ้าย
artery[N] เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ, See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง
jugular[N] เส้นเลือดใหญ่ช่วงคอที่นำเลือดจากศีรษะไปยังหัวใจ, Syn. jugular vein
varicose vain[N] เส้นเลือดขอด, See also: เส้นเลือดโป่งพอง
vein[N] เส้นเลือดดำ, See also: เส้นโลหิตดำ, Syn. artery, capillary, duct, venule
venule[N] เส้นเลือดฝอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aorta(เอออร์'ทะ) n., (pl. -tas,-tae) เส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ. -aortic, aortal adj., Syn. main trunk)
blood pressureความดันโลหิต,ความดันของเลือดที่มีต่อผนังภายในเส้นเลือด
bloodshot(adj. เห็นเส้นเลือด,แดงก่ำด้วยเลือด,แดงช้ำ
chyle(ไคลฺ) n. ของเหลวคล้ายนมที่ย่อยแล้วในลำไส้เล็กซึ่งจะไหลไปสู่เส้นเลือดดำ
costa(คอส'ทะ,โคส'ทะ) n. ซี่โครง,เส้นกลางใบ,สัน,ริม,ขอบ,เส้นเลือดที่ปีกแมลง -pl. costae
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
embolus(เอม'บะลัส) n. ก้อนจุกในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นลิ่มเลือดหรือสารอื่นจากในหรือนอกร่างกาย -pl. emboli
hesperidinn. ยาป้องกันการตกเลือดโดยลดความเปราะของเส้นเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
aorta(n) เส้นเลือดใหญ่
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
bloodshot(adj) เปื้อนเลือด,เห็นเส้นเลือด
strangulate(vt) รัดคอ,บีบรัด,รัดเส้นเลือด
vascular(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brain attack (n ) เส้นเลือดในสมองแตก
vasoconstriction (n) เส้นเลือดตีบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
血管[けっかん, kekkan] (n) เส้นเลือด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top