ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

艺术

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艺术-, *艺术*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艺术[yì shù, ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] art, #1,156 [Add to Longdo]
艺术[yì shù jiā, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ, / ] artist, #5,760 [Add to Longdo]
艺术[yì shù pǐn, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] art piece; work of art, #10,472 [Add to Longdo]
民间艺术[mín jiān yì shù, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] folk art, #27,022 [Add to Longdo]
艺术体操[yì shù tǐ cāo, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, / ] rhythmic gymnastics, #45,730 [Add to Longdo]
造型艺术[zào xíng yì shù, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] plastic arts (e.g. sculpture), #62,711 [Add to Longdo]
北京艺术学院[Běi jīng yì shù xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Academy of Fine Arts, #386,802 [Add to Longdo]
中国文学艺术界联合会[Zhōng guó wén xué yì shù jiè lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC); abbr. as 文聯|文联 [Add to Longdo]
可操作的艺术[kě cāo zuò de yì shù, ㄎㄜˇ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] the art of the possible (Bismarck on politics) [Add to Longdo]
艺术学院[yì shù xué yuàn, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] art institute; art and drama college [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hmm. - That put him over in the art world. Yes, sir.[CN] 看来他在艺术上有了重大突破啊 Design for Living (1933)
You don't appreciate me, and you know nothing about art.[CN] 你不懂得欣赏我 对艺术一无所知 Design for Living (1933)
In a word, my dear, architecture is the most ancient of the arts.[CN] 建筑是最古老的艺术 正如你是最古老的珍宝 A Farewell to Arms (1932)
Art?[CN] 艺术品? The Iron Giant (1999)
- An artist.[CN] -艺术 The Blue Angel (1930)
One night I found out what an artist he was.[CN] 一天晚上,我才发现他 这个艺术家真正的面目 One Hour with You (1932)
- It's an artistic institution.[CN] 是艺术 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Two slightly used artists in the ash can.[CN] 两个被利用的艺术家渗遭抛弃 Design for Living (1933)
-Art.[CN] - 艺术 Wag the Dog (1997)
- Coming back to the subject of art - - Are you a painter?[CN] 一继续刚才的艺术话题 一你是画家 Design for Living (1933)
She has some crazy ideas about her job![CN] 她说自己是艺术 The Blue Angel (1930)
I won't. - I'm an artist.[CN] 我不去 我是艺术 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top