ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

艺术家

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艺术家-, *艺术家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艺术家[yì shù jiā, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ, / ] artist, #5,760 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you an artist?[CN] 可惜我成为不了艺术家 我很喜欢艺术 Port of Shadows (1938)
I know you artists aren't wealthy.[CN] 每个人都明白艺术家不是很有钱 Port of Shadows (1938)
That a great star, an artist, could be so inartistic.[CN] 伟大的演员伟大的艺术家 竟然如此缺乏艺术性 To Be or Not to Be (1942)
Yes, that's often the trouble.[CN] 是的 艺术家的困扰 Rebecca (1940)
- An artist.[CN] -艺术家 The Blue Angel (1930)
One night I found out what an artist he was.[CN] 一天晚上,我才发现他 这个艺术家真正的面目 One Hour with You (1932)
Two slightly used artists in the ash can.[CN] 两个被利用的艺术家渗遭抛弃 Design for Living (1933)
She has some crazy ideas about her job![CN] 她说自己是艺术家 The Blue Angel (1930)
Stay an artist.[CN] 做个艺术家 Design for Living (1933)
I won't. - I'm an artist.[CN] 我不去 我是艺术家 The Blue Angel (1930)
It's just a formality. You artists are all bohemians.[CN] 我这么问,只是正规手续需要 你知道,艺术家都是些放荡不羁的人 Port of Shadows (1938)
Just as I imagine an artist to be.[CN] 这才是我眼中的艺术家 Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top