ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fahndung

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fahndung-, *fahndung*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahndung { f }search [Add to Longdo]
elektronisch erstelltes FahndungsfotoE-fit picture [Add to Longdo]
Rasterfahndung { f }computer search [Add to Longdo]
Steuerfahndung { f }tax investigation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will demand an alibi from all convicted sexual offenders.Ich würde von denen ein Alibi verlangen. Die Großfahndung ist schon eingeleitet. It Happened in Broad Daylight (1958)
You must have looked familiar, so he started poking through some real old wanted posters.Du kamst ihm bekannt vor, deshalb ging er alte Fahndungsposter durch. Man of the West (1958)
Tracing. Over.Wir nehmen die Fahndung auf. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Start tracing immediately.Sofort Fahndung aufnehmen. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Sieben Peter starts tracing.Sieben Peter nimmt Fahndung auf. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Nobody beats a federal murder rap.Das gäbe eine bundesweite Fahndung. Thunder Road (1958)
Isn't he in charge of some cleanup on this side of the border?Ist er nicht auf dieser Seite der Grenze für Fahndungen zuständig? Touch of Evil (1958)
Mexican authorities have been requested to check all construction projects...Die Behörden haben eine Fahndung eingeleitet, die sich auf Bauvorhaben..." A Personal Matter (1959)
- The industrial fair will...Birmingham. Die Fahndung nach... Face of the Frog (1959)
A year ago I was over in Tucson they still had my picture up in the post office.Vor einem Jahr war ich in Tucson. Da hing mein Fahndungsposter noch in der Post. They Came to Cordura (1959)
I'll do my very best. You may count on that. Somehow I prefer the usual team.Ich beauftrage die Fahndung, obwohl ich von unseren Methoden mehr halte. The Red Circle (1960)
She in the publication sometimes. She's wanted by Interpole.Aus Veröffentlichungen in den Fahndungsblättern der Interpol. The Red Circle (1960)
Send thedetail of Barbazon.Großfahndung nach Bankier Brabazon. The Red Circle (1960)
And issuea warrant for his arrest.Erkennungsdienst und Fahndung herschicken. The Red Circle (1960)
Start search immediately. A large gray sedan, American-made, license number GX 737.Fahndung einleiten gegen graue Limousine, amerikanischer Wagen. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Your husband, your brother and you, you are wanted.Ihr Ehemann, Ihr Bruder und Sie stehen auf der Fahndungsliste. A Most Unusual Camera (1960)
This is an all-points bulletin.Dies ist ein Fahndungsaufruf. The Notorious Landlady (1962)
They weren't, but after I gave them his description, they said they'd send out a dragnet... or some sort of net.Nein, aber nachdem ich ihnen eine Beschreibung gegeben habe sagten sie, sie leiten eine Rasterfahndung ein. Oder sonst eine Fahndung. Grandpa Leaves Home (1964)
Grandpa, they're going to send out a bulletin, but don't you think we ought to call the morgue?Grandpa, die geben eine Fahndung heraus aber sollten wir nicht das Leichenschauhaus anrufen? The Midnight Ride of Herman Munster (1964)
Issue a pickup warrant.Geben Sie den Fahndungsbefehl raus. In Cold Blood (1967)
When you've finished, would you come down to look at mug shots?Würdest du dir später die Fahndungsfotos ansehen? Tony Rome (1967)
Robbie, get out a John Doe.Schwer zu sagen. Geben Sie einen Fahndungsbefehl raus. The Detective (1968)
Other corpses, helicopters, the works.Großfahndung! Straßensperre, Hubschrauber, der ganze Hokuspokus. The Troops get Married (1968)
F Police Radio j - - - in connection with alarm previously submitted for one Anthony Rome wanted for a homicide, knife....in Zusammenhang mit einer Fahndung nach Anthony Rome... gesucht wegen Mordes. Ein Messer. Lady in Cement (1968)
Corporal, get an all-stations alert out for that car.Veranlassen Sie sofort eine Großfahndung nach dem Wagen. Mastermind (1969)
There's nothing on the all-stations alert? No, sir.- Noch nichts von der Fahndung? Mastermind (1969)
What is this, some kind of harassment?Warum belästigen Sie mich? - Zollfahndung. Squeeze Play (1970)
They're hunting for you, and when they find you, they find me.Die machen eine Großfahndung. Findet man Sie, findet man mich auch. The Catafalque (1971)
I was up till 3 a.m. checking the search patterns.Ich sah bis 3 Uhr morgens die Fahndungslisten durch. Dirty Harry (1971)
The police have spread their dragnet over five states to catch the fugitives and their accomplices.Die Polizei hat ihre Ringfahndung auf fünf Bundesstaaten ausgedehnt um die Flüchtlinge und ihre Komplizen zu fangen. The Last House on the Left (1972)
It gives me great pleasure to announce that my investigation has borne fruit.Guten Abend. Meine Fahndung nach den Bankräubern war erfolgreich. The Olsen Gang's Big Score (1972)
Put out an APB.Leite eine Personenfahndung ein. Bitter Wine (1972)
Nothing on the APB. Mike, I think he's gone.Kein Ergebnis bei der Personenfahndung. Bitter Wine (1972)
I know all about the APB on Diaz.Er hat eine Fahndung beantragt. Hall of Mirrors (1972)
We're putting out an APB.Wir erlassen einen Fahndungsbefehl. The Bullet (1972)
Well, then run her through RI.Sieh doch mal in der Fahndungskartei nach. Tower Beyond Tragedy (1972)
- Haseejian. - Yeah. Put out an APB on Gilliam.Geben Sie einen Fahndungsbefehl nach Gilliam durch. Tower Beyond Tragedy (1972)
I'm going after a warrant. You put out a full APB. Suspicion of murder.Ich besorge einen Haftbefehl, geben Sie den Fahndungsbefehl durch. The First Day of Forever (1972)
There must have a "Wanted" circular arrived.- Ein Fahndungsschreiben muss auch bereits hier sein. Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of Demons (1973)
Put out an alert for the car.Fahndungsmeldung für den Wagen. The Day of the Jackal (1973)
Put out a general alert for Duggan.Großfahndung nach Duggan. The Day of the Jackal (1973)
We got an APB out on him.Hab ne Fahndung rausgelassen. Electra Glide in Blue (1973)
You're on loan to stakeout.Sie wurden doch an die Fahndung ausgeliehen. Magnum Force (1973)
Callahan, you get your lying ass in gear and get back to that stake-out squad.Setzen Sie lhren verlogenen Hintern in Bewegung! Zurück zur Fahndung! Magnum Force (1973)
- You're on loan to stakeout, Callahan.- Sie sind jetzt bei der Fahndung. Magnum Force (1973)
I'm not on homicide anymore. I'm a stake-out man now, remember?Ich bin nicht mehr beim Morddezernat, sondern bei der Fahndung. Magnum Force (1973)
93 Precinct, plainclothes.93. Bezirk. Zivilfahndung. Serpico (1973)
No four years in plainclothes?Ohne vorher vier Jahre Zivilfahndung zu machen? Serpico (1973)
Plainclothes division.Zivilfahndung? Serpico (1973)
Not a word. No investigation, no undercover work, nothing!Keine Untersuchung, keine Fahndung, nichts! Serpico (1973)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top