ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterirritant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterirritant-, *counterirritant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterirritant(n) ยาที่ใช้บรรเทาการอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterirritant (n) kˌauntərˈɪrɪtənt (k au2 n t @ r i1 r i t @ n t)
counterirritants (n) kˌauntərˈɪrɪtənts (k au2 n t @ r i1 r i t @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterirritant \Coun"ter*ir`ri*tant\ (-?r"r?-tant), n.,
 Counterirritation \Coun"ter*ir`ri*ta"tion\, n.
   See {Counter irritant}, etc., under {Counter}, a.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterirritant
   n 1: a medicine applied locally to produce superficial
      inflammation in order to reduce deeper inflammation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top