Search result for

ทรง

(99 entries)
(0.2389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรง-, *ทรง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แม่หม้ายทรงเครื่อง (phrase ) a rich widow

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรง[V] keep one's balance, See also: balance oneself, Example: เฮลิคอปเตอร์ทรงตัวอยู่ในอากาศได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้าง, Thai definition: ตั้งอยู่ได้
ทรง[N] form, See also: figure, stature, model, shape, Syn. รูปร่าง, แบบ, Example: อนุสาวรีย์มีทรงเป็นเจดีย์
ทรง[V] have, See also: possess, uphold, Syn. มี, Example: บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข สงบ ปลอดภัยและรุ่งเรือง ถ้ามีผู้นำที่ดีทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ทรง[V] sustain, See also: support, bear, Syn. รองรับ, Example: ธรรมย่อมทรงผู้ประพฤติธรรม
ทรงผม[N] hairstyle, See also: haircut
ทรงผม[N] hairstyle, See also: haircut, hairdo, coiffure, Syn. แบบผม, ทรง, Example: เธอชอบทรงผมแบบญี่ปุ่น, Count unit: แบบ, ทรง
ทรงกลด[V] be encircled by a halo, See also: have a halo, be surrounded by a corona, Example: วันที่พวกเราเดินทางเป็นวันเดียวกับที่พระจันทร์ทรงกลด, Thai definition: มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ คล้ายกลด
ทรงกลม[N] sphere, See also: globe, round shape, Example: บอลลูนประกอบด้วยภาชนะก๊าซที่เป็นทรงกลม ทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ
ทรงตัว[V] balance, See also: poise, keep one's balance, maintain poise, move smoothly, be firm on one's feet, Ant. ล้มตัว, Example: นักกายกรรมทรงตัวอยู่บนเส้นลวดได้นานทีเดียว, Thai definition: ตั้งตัวอยู่ได้, เลี้ยงตัวให้ยืนตรง, ทำให้สมดุล
ทรงสติ[V] be conscious, See also: be sensible, regain conscious, Syn. มีสติ, Ant. ขาดสติ, Example: เขาทรงสติอยู่ได้ แม้ว่าเพื่อนจะนำข่าวร้ายมาให้กับเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรง(ซง) น. รูปร่าง เช่น รักษาทรง เสียทรง ทรงกระบอก ทรงกระสอบ ทรงกลม, แบบ เช่น ทรงปั้นหยา ทรงผม.
ทรง(ซง) ก. ตั้งอยู่ได้ เช่น ทรงตัว
ทรงจำ เช่น ทรงพระไตรปิฎก
ทรงรองรับ เช่น ธรรมย่อมทรงผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
ทรงมี เช่น ทรงคุณวุฒิ
ทรงคงอยู่ เช่น ไข้ยังทรงอยู่ นํ้าทรง
ทรงในราชาศัพท์มีความหมายว่า ขี่ หรือ ถือ เป็นต้น ตามเนื้อความของคำที่ตามหลัง เช่น ทรงม้า ว่า ขี่ม้า ทรงช้าง ว่า ขี่ช้าง ทรงศร ว่า ถือศร ทรงศีล ว่า รับศีล ถือศีล ทรงบาตร ว่า ตักบาตร ทรงราชย์ ว่า ครองราชสมบัติ
ทรงถ้าประกอบหน้านามบางคำ เช่น ชัย ภพ ศรี ศักดิ์ ธรรม เป็น พระทรงชัย พระทรงภพ พระทรงศรี พระทรงศักดิ์ พระทรงธรรม หมายถึง กษัตริย์
ทรงถ้าประกอบหน้านามที่เป็นพาหนะหรืออาวุธเป็นต้นของพระเป็นเจ้า หมายถึง พระเป็นเจ้านั้น ๆ เช่น พระทรงโค หมายถึง พระอิศวร พระทรงครุฑ พระทรงศร พระทรงสังข์ หมายถึง พระนารายณ์ พระทรงหงส์ หมายถึง พระพรหม
ทรงใช้นำหน้าคำกริยาสามัญให้เป็นราชาศัพท์ เช่น ทรงทราบ ทรงยินดี ทรงขอบใจ ทรงยืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cylinderทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circular cylinderทรงกระบอกกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parabolic cylinderทรงกระบอกเชิงพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sphereทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
globoseทรงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
closed sphereทรงกลมปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumsphereทรงกลมล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pseudosphereทรงกลมเทียม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spheroidทรงคล้ายทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oblate spheroidทรงคล้ายทรงกลมแบนขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ทรงคมทรงไหว้. (กร่อนมาจาก บังคม) [ศัพท์พระราชพิธี]
ICRU sphere ทรงกลมไอซีอาร์ยู, ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ทำจากวัสดุที่มีการตอบสนองต่อรังสีเทียบเท่ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ โดยมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีองค์ประกอบของออกซิเจนร้อยละ 76.2 คาร์บอนร้อยละ 11.1 ไฮโดรเจนร้อยละ 10.1 และไนโตรเจนร้อยละ 2.6 เป็นทรงกลมที่ใช้อ้างอิงสำหรับการหาค่าปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
Counterทรงสั้น [การแพทย์]
Cylinderทรงกระบอก,รูปทรงกระบอก [การแพทย์]
Cylindricalทรงกระบอก [การแพทย์]
Feeling, Unsteadyทรงตัวไม่ได้ [การแพทย์]
cylinderทรงกระบอก, รูปทรงใด ๆ ซึ่งมีหน้าตัดตามขวางในระนาบที่ขนานกันเป็นรูปกลมหรือวงรีที่เท่ากันทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sphereทรงกลม, เซตของจุดในระบบ 3 มิติ  อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tetrahedralทรงสี่หน้า, รูปทรงเรขาคณิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมประกอบกันสี่ด้าน  ดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lost time.สูญเสียความทรงจำ Stolen Kisses (2012)
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Maybe you can get your hair dreadlocked while you're there.บางทีเธอน่าจะทำผมทรงเดดล๊อคตอนอยู่ที่นั่นนะ New Haven Can Wait (2008)
That you came up to visit our glorious campus.ว่าคุณได้เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของเรา New Haven Can Wait (2008)
You know, it's where all the memories are.ที่นั่นมีความทรงจำมากมาย Chuck in Real Life (2008)
I thought we were just sharing memoriesหนุคิดว่าเราจะมาแชร์ความทรงจำที่มีต่อกัน Chuck in Real Life (2008)
At least it will be memorable.อย่างน้อยมันก็จะกลายเป็นความทรงจำ Pret-a-Poor-J (2008)
You will continue to get better.คุณอาการทรงอยู่... . แล้วกำลังจะดีขึื้น Adverse Events (2008)
Powerful.ทรงพลัง. Birthmarks (2008)
Those large things in her bra.แล้วก็ไอ้ที่ใหญ่ๆอยู่ใต้ยกทรงด้วย The Itch (2008)
I just wanted to keep you informed.ฉันแค่ต้องการให้คุณ มีอาการทรงตัว The Itch (2008)
Uh, burns are healing fine. He's stable otherwise.ไฟไหม้รักษาได้ดี อาการเขาทรงตัว The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรง[n.] (song) EN: shape ; form ; style ; model ; type ; figure   FR: forme [f] ; style [m] ; modèle [m]
ทรง[v.] (song) EN: remain inchanged ; maintain ; continue ; keep one's balance   FR: rester tel quel
ทรง[v.] (song) EN: be in communication with ; consult   FR: entrer en communication avec ; consulter
ทรงกรม[v. exp.] (song krom) EN: be titled Krom ; be conferred with the title of Krom   
ทรงกรวย [adj.] (song krūay) EN: conic ; funnelled ; funnel-shaped   FR: en entonnoir ; turbiné ; conique
ทรงกระบอก[n. exp.] (song krabøk) EN: cylinder   FR: cylindre [m] ; forme cylindrique [f]
ทรงกลม[n.] (songklom) EN: sphere; globe; round shape   FR: sphère [f] ; globe [m] ; forme sphérique [f]
ทรงกลม[adj.] (songklom) EN: round ; rounded ; spherical ; globular   FR: sphérique ; globulaire
ทรงจำ[v.] (songjam) EN: remember ; recollect   FR: se rappeler ; se souvenir de ; commémorer
ทรงตัน[n.] (songtan) EN: solid   FR: solide [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
psychic(n) คนทรง เช่น Find out why Detectives and psychic investigators (ghost hunters) make for an unstoppable crime fighting team in this Biography Channel TV Show.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bell[N] ของที่มีลักษณะคล้ายระฆัง, See also: ทรงกระดิ่ง, ทรงระฆัง
big[ADJ] มีพลังมาก, See also: ทรงพลัง, มีอำนาจสูง
bob[N] ผมทรงสั้นที่ตัดตรงแค่คาง, See also: ทรงผมแบบหนึ่ง, ผมบ๊อบ
coiffure[N] ทรงผม, Syn. hairstyle, hairdo, haircut
corona[N] ทรงกลด
crew cut[N] ทรงผมของผู้ชายที่สั้นมาก
crop[N] ทรงผมแบบสั้น
cut[N] ทรงผม, Syn. haircut, hairstyle
cylinder[N] ทรงกระบอก, See also: ไซลินเดอร์
firm[ADJ] ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น), Syn. solid, steady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
afro lookชื่อทรงผมแบบขาวอาฟริกา
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
aplanatic(แอพพละแนท'ทิค) adj. ไม่มีการบ่ายบนทางทรงกรมหรือสี (..spherical aberration)
apochromatic(แอพพะโครแมท'ทิค) adj. ไร้การบ่ายแบนของทรงกรมหรือสี -apochromatism n. (for spherical chromatic aberration)
areola(อะรี'อะละ) n., (pl. -las,-lae) วงแหวนเป็นสีทรงกลดรอบหัวนม,ไส้ผลไม้,ร่อง,ช่อง
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
banzai(int) ทรงพระเจริญ
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
coiffure(n) การแต่งผม,แบบผม,ทรงผม,ที่สวมศีรษะ
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
corsage(n) เอวเสื้อสตรี,เสื้อยกทรง
corset(n) เสื้อรัดทรงสตรี
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน
cuirass(n) เสื้อเกราะ,เสื้อยกทรง
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
髪型[かみがた, kamigata] ทรงผม

German-Thai: Longdo Dictionary
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง
Frisur(n) |die, pl. Frisuren| ทรงผม
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top