Search result for

drivé

(113 entries)
(1.4859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drivé-, *drivé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drive[N] การขับรถ, See also: การขับขี่
drive[N] การตี (ลูกกอล์ฟ)
drive[N] การผลักดัน, See also: แรงขับ, แรงผลักดัน, Syn. impetus, impulse
drive[VI] ขับรถ, See also: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์, Syn. go, journey, ride
drive[VT] ขับรถ, See also: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์, Syn. go, journey, ride
drive[N] ถนน, Syn. lane, street, avenue
drive[VT] บังคับ, See also: ควบคุม
drive[VT] พยายาม, See also: ออกแรง, กระตุ้น, Syn. prompt, motivate, urge, Ant. soothe, calm
drivel[N] คำพูดไร้สาระ, Syn. chatter, banter, twaddle
drivel[N] น้ำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
drive aA:ไดรฟ์เอหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
drive-in(ไดรฟ'อิน) n. โรงภาพยนตร์ธนาคารที่ลูกค้าเอารถเข้าจอดชมหรือจอดรับจ่ายเงินได้
drivel(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา,พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล,น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a
driven(ดริฟ'เวิน) v. กริยาช่องที่3ของdrive
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
bus driverตัวขับบัสหมายถึง อุปกรณ์เครื่องขยายกำลังสัญญาณขับบัส
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
drive(n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน
drive(vt) ขับรถ,ขับ,ไล่,กระตุ้น,ผลักไส,ผลักดัน,ต้อน
drivel(vi) พูดเหลวไหล,พูดสุ่มสี่สุ่มห้า,พูดโง่ๆ,น้ำมูกไหล,น้ำลายไหล
driven(vt) pp ของ drive
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driveหน่วยขับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
drive๑. แรงผลักดัน๒. (จิตเวช.) แรงขับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
driveชุดขับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
driveหน่วยขับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive lineชุดเพลาขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive pinion; driving pinionเฟืองขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive shaftเพลาขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive train; power trainขบวนส่งกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive-fit; press-fitการสวมอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
driveabilityการเอื้อต่อการขับขี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
driveหน่วยขับ [คอมพิวเตอร์]
Driveแรงขับ,แรงผลักดัน,แรงกระตุ้น(ทางเพศ),กำลังผลักดัน [การแพทย์]
Driveหน่วยขับเคลื่อน [การแพทย์]
Drive, Internalแรงผลักดันภายใน [การแพทย์]
Drive, Loss ofการขาดแรงขับ [การแพทย์]
Drive, Organicแรงขับภายในร่างกาย [การแพทย์]
Drive, Primaryแรงขับเบื้องต้น [การแพทย์]
Driver, Outputวงจรส่งออก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ต้อน[V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
แรงขับ[N] drive, Syn. กำลังขับ, Example: หัวหน้าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมแรงขับของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้, Thai definition: การจูงใจแบบหนึ่งซึ่งมีปัจจัยบางอย่างมาผลักดันให้คนหรือสัตว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า
แรงขับ[N] drive, Example: Freud เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีแรงขับ ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับความอยู่รอดคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: แรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้เกิดพลังในการกระทำสิ่งต่างๆ
เฉดหัว[V] expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน
ผลักไสไล่ส่ง[V] push away, See also: drive, exclude, repel, get rid of, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ผลักไส, ขับไล่, Example: เขารู้สึกเหมือนกับถูกผลักไสไล่ส่งให้ห่างอกพ่อแม่
ขับไส[V] expel, See also: drive out, kick out, cast out, eject, Syn. ขับไสไล่ส่ง, เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่, Example: ไม่มีใครจะมาบังคับขับไสผมได้
เพ้อเจ้อ[V] drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
พูดเหลวไหล[V] talk nonsense, See also: drivel, talk through one's hat, blather, babble, prate, Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ, Example: พ่อว่าน้องพูดเหลวไหลเรื่องผีที่เจอในห้องนอน, Thai definition: พูดอย่างไม่มีสาระเชื่อถือไม่ได้
เกณฑ์[V] force, See also: drive, urge, enroll, conscript, press, enlist, push, Syn. กะเกณฑ์, บังคับ, Example: ข้าพเจ้าถูกเกณฑ์ให้มาบรรยาย โดยจำกัดให้กล่าวตามหัวข้อที่วิทยาลัยกำหนดไว้, Thai definition: บังคับหรือขอร้องแกมบังคับ
ขี่[V] drive, See also: operate, Syn. ขับ, ขับขี่, Example: ถ้าเธอเป็นคนขี่ฉันไม่นั่งด้วยหรอก, Thai definition: ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบขับขี่ [n. exp.] (bai khapkhī) EN: driver's licence   FR: permis de conduire [m]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[n. exp.] (bai khapkhī taløt chīp) EN: lifetime driver's licence   
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   
โชเฟอร์[n.] (chōfoē) EN: chauffeur (inf.); driver (inf.)   FR: chauffeur (inf.) [m]
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune   
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]
ไขควง[n.] (khaikhūang) EN: screwdriver   FR: tournevis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIVE    D R AY1 V
DRIVEL    D R IH1 V AH0 L
DRIVEN    D R IH1 V AH0 N
DRIVER    D R AY1 V ER0
DRIVES    D R AY1 V Z
DRIVE'S    D R AY1 V Z
DRIVERS    D R AY1 V ER0 Z
DRIVERS'    D R AY1 V ER0 Z
DRIVER'S    D R AY1 V ER0 Z
DRIVEWAY    D R AY1 V W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drive    (v) (d r ai1 v)
drivel    (v) (d r i1 v @ l)
driven    (v) (d r i1 v n)
driver    (n) (d r ai1 v @ r)
drives    (v) (d r ai1 v z)
drivels    (v) (d r i1 v @ l z)
drivers    (n) (d r ai1 v @ z)
drive-in    (n) - (d r ai1 v - i n)
driveway    (n) (d r ai1 v w ei)
drive-ins    (n) - (d r ai1 v - i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
ねじ回し;螺子回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
アウトドライブ[, autodoraibu] (n) outdrive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一号木杆[yī hào mù gān, ㄧ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] driver (golf) [Add to Longdo]
传动[chuán dòng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] drive (transmission in an engine) [Add to Longdo]
传动器[chuán dòng qì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] drive (engine) [Add to Longdo]
传动轴[chuán dòng zhóu, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄡˊ, / ] drive shaft [Add to Longdo]
[hāng, ㄏㄤ, ] drive piles [Add to Longdo]
开车人[kāi chē rén, ㄎㄞ ㄔㄜ ㄖㄣˊ, / ] driver; person driving a vehicle [Add to Longdo]
隐蔽强迫下载[yǐn bì qiǎng pò xià zài, ˇ ㄅㄧˋ ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˋ, / ] drive-by download (a form of malware boobytrap); silent drive-by download [Add to Longdo]
驾照[jià zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄠˋ, / ] driver's license [Add to Longdo]
驾车[jià chē, ㄐㄧㄚˋ ㄔㄜ, / ] drive a vehicle [Add to Longdo]
驾驶执照[jià shǐ zhí zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓˊ ㄓㄠˋ, / ] driver's license [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive [Add to Longdo]
ヅアル運転[ヅアルうんてん, duaru unten] dual drive [Add to Longdo]
テープドライブ[てーぷどらいぶ, te-pudoraibu] tape drive [Add to Longdo]
テープ装置[テープそうち, te-pu souchi] tape device, tape drive [Add to Longdo]
ディスクドライブ[でいすくどらいぶ, deisukudoraibu] disk drive [Add to Longdo]
ディスク駆動機構[ディスクくどうきこう, deisuku kudoukikou] disk drive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top