ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

street

S T R IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -street-, *street*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
street(n) ถนน, See also: ถนนหนทาง, Syn. avenue, lane, road
street(n) ตึกอาคารตามถนน
street(n) คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน
street(adj) ใกล้ถนน, See also: บนถนน, ของถนน, ในถนน
streetcar(n) รถตามถนน, Syn. tram, trolley car, bus
streetlamp(n) ไฟทาง, Syn. streetlight
streetwise(adj) ซึ่งเอาตัวรอดได้ในสังคมเมือง (คำไม่เป็นทางการ)
streetlight(n) ไฟทาง, Syn. street lamp
streetwalker(n) โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. prostitute, strumpet, whore
street people(sl) คนไร้ที่อยู่อาศัย, See also: คนไร้บ้าน, คนอาศัยนอนตามถนน, คนจรจัด, คนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
street(สทรีท) n. ถนน, ทางสำคัญ, ทางหลัก, บุคคลตามถนน. adj. เกี่ยวกับถนน, Syn. avenue, road, passage
streetcar(สทรีท'คาร์) n. รถรางที่วิ่งตามถนน, รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. trolley car or trolley bus
streetgirl(สทรีท'เกิร์ล) n. หญิงโสเภณี
streetwalker(สทรีท'วอคเคอะ) n. โสเภณีตามถนน., See also: streetwalking n., Syn. prostitute
by-streetn. ทางอ้อม, ถนนอ้อม
bystreetn. ทางอ้อม, ถนนอ้อม
grubstreet(กรับ'สทรีท) adj. คุณภาพเลว
wall streetn. ศูนย์กลางธุรกิจการเงินแห่งสำคัญของอเมริกา, ตลาดการเงินของอเมริกา
woman of the streetsn. หญิงโสเภณี, นางโลม, Syn. woman of the street

English-Thai: Nontri Dictionary
street(n) หนทาง, ถนน, ทางรถ
streetcar(n) รถราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
street bookมีความหมายเหมือนกับ situation index [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
street works bondกรมธรรม์ค้ำประกันงานถนน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Street artศิลปะบาทวิถี [TU Subject Heading]
Street childrenเด็กข้างถนน [TU Subject Heading]
Street cleanersคนกวาดถนน [TU Subject Heading]
Street cleaningการทำความสะอาดถนน [TU Subject Heading]
Street lifeชีวิตข้างถนน [TU Subject Heading]
Street musicดนตรีและนักดนตรีข้างถนน [TU Subject Heading]
Street musiciansนักดนตรีข้างถนน [TU Subject Heading]
Street namesชื่อถนน [TU Subject Heading]
Street photographyการถ่ายภาพทิวทัศน์ของชุมชน [TU Subject Heading]
Street vendorsคนค้าขายริมถนน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The streets of the camps are strewn with corpses.ภายในแคมป์ จึงคราคร่ำไปด้วยศพ Night and Fog (1956)
She looks out the window, and right across the street she sees the kid stick the knife into his father.เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและฝั่งตรงข้ามถนน เธอเห็นเด็กติดมีดเป็นพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
The lady across the street looked right in the open window and saw the stabbing.ผู้หญิงข้ามถนนมองขวาในหน้าต่างที่เปิดอยู่และเห็นแทง 12 Angry Men (1957)
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน 12 Angry Men (1957)
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ 12 Angry Men (1957)
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง How I Won the War (1967)
Hey... 100 buttonmen on the street 24 hours a day.เฮ้ ... 100 buttonmen บนถนนตลอด 24 ชั่วโมง The Godfather (1972)
Then one day I was just walking down the street and I heard a voice behind me say "Reach for it, mister!" I spun around.วันนึง... ...ฉันเดินเล่นไปตามถนน ได้ยินเสียงจากข้างหลังว่า ..."ยกมือขึ้น!" ฉันหันไป Blazing Saddles (1974)
And I have walked the streets With Margueritesฉันเดินไปกับดอกมาร์เกอิรท The Little Prince (1974)
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม Oh, God! (1977)
$1 0 from a street vendor.$10 จากคนขายข้างถนน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
For your own safety, please evacuate the streets immediately.เพื่อความปลอดภัยของคุณเองโปรดอพยพจากถนนทันที First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
streetA boy is walking across the street.
streetA brass band is marching along the street.
streetA cat ran across the street.
streetA crowd of people gathered in the street.
streetAfter the accident, the car lay in the street upside down.
streetA gentleman would not spit on the street.
streetA lot of people went by on the main street.
streetAnd she'll never walk down Lime Street anymore.
streetAn old man spoke to me on the street.
streetAn old woman limped along the street.
streetAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
streetAs soon as I left home, I came across her in the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคมไฟถนน(n) street lamp, See also: street light
ป้ายชื่อถนน(n) street sign showing the name of the street
ไฟถนน(n) street lamp, See also: street light
เกาะกลางถนน(n) street isle, See also: traffic island, Syn. เกาะกลาง, Example: ต้นไม้หลักที่จะปลูกบนเกาะกลางถนนคือต้นราชพฤกษ์และเฟื่องฟ้า, Thai Definition: ส่วนของถนนที่เป็นแนวคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างถนน 2 ฝั่ง
แบกะดิน(n) roadside stand, See also: streetside stall, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจจะชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai Definition: แผงขายของที่วางสินค้าบนพื้นริมทางเดิน, Notes: (ปาก)
มุมถนน(n) corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count Unit: มุม
ถนน(n) road, See also: street, avenue, Syn. ทาง, มารค, ถนนหนทาง, Example: ในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสายนี้การจราจรจะติดมาก, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: ทางบกหรือสะพานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และหมายความรวมถึงทางเท้าหรือขอบทางด้วย, Notes: (เขมร), (กฎหมาย)
ถนนหนทาง(n) street, See also: road, Syn. ถนน, หนทาง, Example: ในสมัยปัจจุบันการคมนาคมสื่อสาร ถนนหนทางสะดวกสบายมากกว่าเก่า, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: ทางที่เป็นถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟถนน[fai thanon] (x) EN: street light ; streetlamp  FR: lampadaire [ m ] ; réverbère [ m ] ; éclairage public [ m ]
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
จราจร[jarājøn] (n) EN: trafic ; street traffic  FR: trafic [ m ] ; circulation (routière) [ f ]
ไ่ก่หลง[kai long] (x) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)  FR: péripatéticienne [ f ] ; entraîneuse (vulg.) [ f ]
ข้ามถนน[khām thanon] (v, exp) EN: cross the street  FR: traverser la rue ; traverser la chaussée
ข้างถนน[khāng thanon] (n, exp) EN: across the street
โคมไฟถนน[khōmfai thanon] (n, exp) EN: street lamp ; street light  FR: lampadaire [ m ]
คนสามัญ[khon sāman] (n, exp) EN: ordinary man ; common man ; man in the street  FR: personne ordinaire [ f ] ; l'homme de la rue [ m ]
มรรค[mak] (n) EN: way ; path ; course ; street ; road  FR: chemin [ m ] ; passage [ m ]
มรรค[mak] (n) EN: way ; path ; course ; street ; road  FR: chemin [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STREET S T R IY1 T
STREETT S T R IY1 T
STREETS S T R IY1 T S
STREETY S T R IY1 T IY0
STREETER S T R IY1 T ER0
STREET'S S T R IY1 T S
STREETERS S T R IY1 T ER0 Z
STREETCAR S T R IY1 T K AA2 R
STREETMAN S T R IY1 T M AH0 N
STREETWISE S T R IY1 T W AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Street (n) strˈiːt (s t r ii1 t)
street (n) strˈiːt (s t r ii1 t)
streets (n) strˈiːts (s t r ii1 t s)
streetcar (n) strˈiːtkaːr (s t r ii1 t k aa r)
streetcars (n) strˈiːtkaːz (s t r ii1 t k aa z)
street-girl (n) strˈiːt-gɜːʳl (s t r ii1 t - g @@ l)
street-girls (n) strˈiːt-gɜːʳlz (s t r ii1 t - g @@ l z)
streetwalker (n) strˈiːtwɔːkər (s t r ii1 t w oo k @ r)
street-urchin (n) strˈiːt-ɜːʳtʃɪn (s t r ii1 t - @@ ch i n)
streetwalkers (n) strˈiːtwɔːkəz (s t r ii1 t w oo k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] street, #1,515 [Add to Longdo]
街道[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ, ] street, #3,116 [Add to Longdo]
街头[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, / ] street, #4,479 [Add to Longdo]
马路[mǎ lù, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, / ] street; road, #5,149 [Add to Longdo]
大街[dà jiē, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, ] street; main street, #5,545 [Add to Longdo]
路灯[lù dēng, ㄌㄨˋ ㄉㄥ, / ] street lamp; street light, #12,254 [Add to Longdo]
街灯[jiē dēng, ㄐㄧㄝ ㄉㄥ, / ] streetlight, #50,234 [Add to Longdo]
清道夫[qīng dào fū, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄈㄨ, ] street cleaner; garbage collector, #50,625 [Add to Longdo]
流浪儿[liú làng ér, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄦˊ, / ] street urchin; waif [Add to Longdo]
食品摊[shí pǐn tān, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄊㄢ, / ] street vendor's stall [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[まち, machi] TH: ย่าน  EN: street

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straße { f } (in der Stadt) | Straßen { pl } | auf der Straße | auf offener Straßestreet | streets | on the road; in (on [ Am. ]) the street | in the middle of the street [Add to Longdo]
Straße { f } (in Adresse)street address [Add to Longdo]
Straßenbeleuchtung { f }street lighting [Add to Longdo]
Straßenhändler { m }street hawker [Add to Longdo]
Straßenkampf { m }street fighting [Add to Longdo]
Straßenkehrer { m }street sweeper [Add to Longdo]
Straßenreinigung { f }street cleaning [Add to Longdo]
Straßensammlung { f }street collection [Add to Longdo]
Straßenschlacht { f }street battle [Add to Longdo]
Straßenverzeichnis { n }street directory [Add to Longdo]
Verkehrsinsel { f }street refuge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
アーケード(P);アーケイド[a-ke-do (P); a-keido] (n) arcade (street); (P) [Add to Longdo]
ウォール街[ウォールがい, uo-ru gai] (n) Wall Street; (P) [Add to Longdo]
カラーギャング[kara-gyangu] (n) Japanese street gang (wasei [Add to Longdo]
シャカシャカ[shakashaka] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track suit (when worn as street fashion) [Add to Longdo]
シャカシャカパンツ[shakashakapantsu] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track pants (when worn as street fashion) [Add to Longdo]
シャカパン[shakapan] (n) (abbr) (sl) (See シャカシャカ) nylon track pants (when worn as street fashion) [Add to Longdo]
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices) [Add to Longdo]
ショッピング街[ショッピングがい, shoppingu gai] (n) (See 商店街) shopping street; shopping district [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
街路アドレス[がいろアドレス, gairo adoresu] street address [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Street \Street\ (str[=e]t), n. [OE. strete, AS. str[=ae]t, fr.
   L. strata (sc. via) a paved way, properly fem. p. p. of
   sternere, stratum, to spread; akin to E. strew. See {Strew},
   and cf. {Stratum}, {Stray}, v. & a.]
   1. Originally, a paved way or road; a public highway; now
    commonly, a thoroughfare in a city or village, bordered by
    dwellings or business houses.
    [1913 Webster]
 
       He removed [the body of] Amasa from the street unto
       the field.              --Coverdale.
    [1913 Webster]
 
       At home or through the high street passing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In an extended sense, street designates besides the
      roadway, the walks, houses, shops, etc., which border
      the thoroughfare.
      [1913 Webster]
 
         His deserted mansion in Duke Street. --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
   2. the roadway of a street[1], as distinguished from the
    sidewalk; as, children playing in the street.
    [PJC]
 
   3. the inhabitants of a particular street; as, the whole
    street knew about their impending divorce.
    [PJC]
 
   {The street} (Broker's Cant), that thoroughfare of a city
    where the leading bankers and brokers do business; also,
    figuratively, those who do business there; as, the street
    would not take the bonds.
 
   {on the street},
    (a) homeless.
    (b) unemployed.
    (a) not in prison, or released from prison; the murderer
      is still on the street. 
 
   {Street Arab}, {Street broker}, etc. See under {Arab},
    {Broker}, etc.
 
   {Street door}, a door which opens upon a street, or is
    nearest the street.
 
   {street person}, a homeless person; a vagrant.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Way}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 street
   n 1: a thoroughfare (usually including sidewalks) that is lined
      with buildings; "they walked the streets of the small
      town"; "he lives on Nassau Street"
   2: the part of a thoroughfare between the sidewalks; the part of
     the thoroughfare on which vehicles travel; "be careful
     crossing the street"
   3: the streets of a city viewed as a depressed environment in
     which there is poverty and crime and prostitution and
     dereliction; "she tried to keep her children off the street"
   4: a situation offering opportunities; "he worked both sides of
     the street"; "cooperation is a two-way street"
   5: people living or working on the same street; "the whole
     street protested the absence of street lights"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top