ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

street

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -street-, *street*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
street(n) ถนน, See also: ถนนหนทาง, Syn. avenue, lane, road
street(n) ตึกอาคารตามถนน
street(n) คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน
street(adj) ใกล้ถนน, See also: บนถนน, ของถนน, ในถนน
streetcar(n) รถตามถนน, Syn. tram, trolley car, bus
streetlamp(n) ไฟทาง, Syn. streetlight
streetwise(adj) ซึ่งเอาตัวรอดได้ในสังคมเมือง (คำไม่เป็นทางการ)
streetlight(n) ไฟทาง, Syn. street lamp
streetwalker(n) โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. prostitute, strumpet, whore
street people(sl) คนไร้ที่อยู่อาศัย, See also: คนไร้บ้าน, คนอาศัยนอนตามถนน, คนจรจัด, คนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
street(สทรีท) n. ถนน, ทางสำคัญ, ทางหลัก, บุคคลตามถนน. adj. เกี่ยวกับถนน, Syn. avenue, road, passage
streetcar(สทรีท'คาร์) n. รถรางที่วิ่งตามถนน, รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. trolley car or trolley bus
streetgirl(สทรีท'เกิร์ล) n. หญิงโสเภณี
streetwalker(สทรีท'วอคเคอะ) n. โสเภณีตามถนน., See also: streetwalking n., Syn. prostitute
by-streetn. ทางอ้อม, ถนนอ้อม
bystreetn. ทางอ้อม, ถนนอ้อม
grubstreet(กรับ'สทรีท) adj. คุณภาพเลว
wall streetn. ศูนย์กลางธุรกิจการเงินแห่งสำคัญของอเมริกา, ตลาดการเงินของอเมริกา
woman of the streetsn. หญิงโสเภณี, นางโลม, Syn. woman of the street

English-Thai: Nontri Dictionary
street(n) หนทาง, ถนน, ทางรถ
streetcar(n) รถราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
street bookมีความหมายเหมือนกับ situation index [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
street works bondกรมธรรม์ค้ำประกันงานถนน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Street artศิลปะบาทวิถี [TU Subject Heading]
Street childrenเด็กข้างถนน [TU Subject Heading]
Street cleanersคนกวาดถนน [TU Subject Heading]
Street cleaningการทำความสะอาดถนน [TU Subject Heading]
Street lifeชีวิตข้างถนน [TU Subject Heading]
Street musicดนตรีและนักดนตรีข้างถนน [TU Subject Heading]
Street musiciansนักดนตรีข้างถนน [TU Subject Heading]
Street namesชื่อถนน [TU Subject Heading]
Street photographyการถ่ายภาพทิวทัศน์ของชุมชน [TU Subject Heading]
Street vendorsคนค้าขายริมถนน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a company you did the books for on Lipowa Street.นายเคยทำบัญชีบริษัทแถวลิโพวา Schindler's List (1993)
I'll have your hands for a trophy, street rat!ฉันจะตัดมือแกไปแลกรางวัล เจ้าหนูสกปรก Aladdin (1992)
Street rat!เจ้าวายร้าย! Aladdin (1992)
Riffraff, street rat. I don't buy that.เจ้าหนูข้างถนน ฉันไม่ได้ซื้อมันมาซักหน่อย Aladdin (1992)
-Street rat!อุบายหนึ่งหนีภัยพิบัติ! Aladdin (1992)
You are a worthless street rat.เจ้าเกิดมาอย่างหนูข้างถนน เจ้าก็จะตายอย่างหนูข้างถนน Aladdin (1992)
You were born a street rat, you'll die a street rat, and only your fleas will mourn you.และก็มีแค่ตัวหมัดบนตัวแกเท่านั้นที่จะ ไว้อาลัยให้แก Aladdin (1992)
We just keep running into each other, don't we, street rat?เราแค่วิ่งเข้าหากันเท่านั้นเอง เจ้าหนูสกปรก Aladdin (1992)
Lethim go! Look what we have here, men--a street mouse.ดูสิว่า เรามีอะไร หนูข้างถนน Aladdin (1992)
And with this street rat? That's not your concern.นั่นไม่ใ่ช่เรื่องของเจ้า ทำตามคำสั่งข้า! Aladdin (1992)
I'll never see her again. I'm a street rat, remember, and there's a law.ข้าเป็นหนูข้างถนน จำเอาไว้ และนี่เป็นกฎ Aladdin (1992)
Here he comes, And what better way to make your grand entrance on the streets of Agrabah, than... riding your very own brand new... camel!ขี่ ยี่ห้อใหม่ของท่าน อูฐ ระวังนะ มันถมน้ำลายด้วย Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
streetA boy is walking across the street.
streetA brass band is marching along the street.
streetA cat ran across the street.
streetA crowd of people gathered in the street.
streetAfter the accident, the car lay in the street upside down.
streetA gentleman would not spit on the street.
streetA lot of people went by on the main street.
streetAnd she'll never walk down Lime Street anymore.
streetAn old man spoke to me on the street.
streetAn old woman limped along the street.
streetAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
streetAs soon as I left home, I came across her in the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคมไฟถนน(n) street lamp, See also: street light
ป้ายชื่อถนน(n) street sign showing the name of the street
ไฟถนน(n) street lamp, See also: street light
เกาะกลางถนน(n) street isle, See also: traffic island, Syn. เกาะกลาง, Example: ต้นไม้หลักที่จะปลูกบนเกาะกลางถนนคือต้นราชพฤกษ์และเฟื่องฟ้า, Thai Definition: ส่วนของถนนที่เป็นแนวคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างถนน 2 ฝั่ง
แบกะดิน(n) roadside stand, See also: streetside stall, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจจะชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai Definition: แผงขายของที่วางสินค้าบนพื้นริมทางเดิน, Notes: (ปาก)
มุมถนน(n) corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count Unit: มุม
ถนน(n) road, See also: street, avenue, Syn. ทาง, มารค, ถนนหนทาง, Example: ในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสายนี้การจราจรจะติดมาก, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: ทางบกหรือสะพานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และหมายความรวมถึงทางเท้าหรือขอบทางด้วย, Notes: (เขมร), (กฎหมาย)
ถนนหนทาง(n) street, See also: road, Syn. ถนน, หนทาง, Example: ในสมัยปัจจุบันการคมนาคมสื่อสาร ถนนหนทางสะดวกสบายมากกว่าเก่า, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: ทางที่เป็นถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟถนน[fai thanon] (x) EN: street light ; streetlamp  FR: lampadaire [ m ] ; réverbère [ m ] ; éclairage public [ m ]
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
จราจร[jarājøn] (n) EN: trafic ; street traffic  FR: trafic [ m ] ; circulation (routière) [ f ]
ไ่ก่หลง[kai long] (x) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)  FR: péripatéticienne [ f ] ; entraîneuse (vulg.) [ f ]
ข้ามถนน[khām thanon] (v, exp) EN: cross the street  FR: traverser la rue ; traverser la chaussée
ข้างถนน[khāng thanon] (n, exp) EN: across the street
โคมไฟถนน[khōmfai thanon] (n, exp) EN: street lamp ; street light  FR: lampadaire [ m ]
คนสามัญ[khon sāman] (n, exp) EN: ordinary man ; common man ; man in the street  FR: personne ordinaire [ f ] ; l'homme de la rue [ m ]
มรรค[mak] (n) EN: way ; path ; course ; street ; road  FR: chemin [ m ] ; passage [ m ]
มรรค[mak] (n) EN: way ; path ; course ; street ; road  FR: chemin [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
street
streets
streett
streety
street's
streeter
streetcar
streeters
streetman
streetwise

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Street
street
streets
streetcar
streetcars
street-girl
street-girls
streetwalker
street-urchin
streetwalkers

WordNet (3.0)
street(n) a thoroughfare (usually including sidewalks) that is lined with buildings
street(n) the part of a thoroughfare between the sidewalks; the part of the thoroughfare on which vehicles travel
street(n) the streets of a city viewed as a depressed environment in which there is poverty and crime and prostitution and dereliction
street(n) a situation offering opportunities
street(n) people living or working on the same street
streetcar(n) a wheeled vehicle that runs on rails and is propelled by electricity, Syn. tram, tramcar, trolley car, trolley
streetlight(n) a lamp supported on a lamppost; for illuminating a street, Syn. street lamp
street-walk(v) walk the streets in search of customers, Syn. streetwalk
streetwalker(n) a prostitute who attracts customers by walking the streets, Syn. hooker, hustler, floozie, floozy, street girl, slattern
streetwise(adj) having the shrewd resourcefulness needed to survive in an urban environment, Syn. with-it, street smart

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Street

n. [ OE. strete, AS. str&aemacr_;t, fr. L. strata (sc. via) a paved way, properly fem. p. p. of sternere, stratum, to spread; akin to E. strew. See Strew, and cf. Stratum, Stray, v. & a. ] 1. Originally, a paved way or road; a public highway; now commonly, a thoroughfare in a city or village, bordered by dwellings or business houses. [ 1913 Webster ]

He removed [ the body of ] Amasa from the street unto the field. Coverdale. [ 1913 Webster ]

At home or through the high street passing. Milton. [ 1913 Webster ]

☞ In an extended sense, street designates besides the roadway, the walks, houses, shops, etc., which border the thoroughfare. [ 1913 Webster ]

His deserted mansion in Duke Street. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. the roadway of a street{ 1 }, as distinguished from the sidewalk; as, children playing in the street. [ PJC ]

3. the inhabitants of a particular street; as, the whole street knew about their impending divorce. [ PJC ]


The street (Broker's Cant), that thoroughfare of a city where the leading bankers and brokers do business; also, figuratively, those who do business there; as, the street would not take the bonds. --
on the street, (a) homeless. (b) unemployed. (a) not in prison, or released from prison; the murderer is still on the street. --
Street Arab,
Street broker
, etc. See under Arab, Broker, etc. --
Street door, a door which opens upon a street, or is nearest the street. --
street person, a homeless person; a vagrant.
[ 1913 Webster +PJC ]

Syn. -- See Way. [ 1913 Webster ]

Streetwalker

n. A common prostitute who walks the streets to find customers. [ 1913 Webster ]

Streetward

n. An officer, or ward, having the care of the streets. [ Obs. ] Cowell. [ 1913 Webster ]

Streetward

a. Facing toward the street. [ 1913 Webster ]

Their little streetward sitting room. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] street #1,515 [Add to Longdo]
街道[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ,  ] street #3,116 [Add to Longdo]
街头[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ,   /  ] street #4,479 [Add to Longdo]
马路[mǎ lù, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ,   /  ] street; road #5,149 [Add to Longdo]
大街[dà jiē, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ,  ] street; main street #5,545 [Add to Longdo]
路灯[lù dēng, ㄌㄨˋ ㄉㄥ,   /  ] street lamp; street light #12,254 [Add to Longdo]
街灯[jiē dēng, ㄐㄧㄝ ㄉㄥ,   /  ] streetlight #50,234 [Add to Longdo]
清道夫[qīng dào fū, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄈㄨ,   ] street cleaner; garbage collector #50,625 [Add to Longdo]
流浪儿[liú làng ér, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄦˊ,    /   ] street urchin; waif [Add to Longdo]
食品摊[shí pǐn tān, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄊㄢ,    /   ] street vendor's stall [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[まち, machi] TH: ย่าน  EN: street

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straße { f } (in der Stadt) | Straßen { pl } | auf der Straße | auf offener Straßestreet | streets | on the road; in (on [ Am. ]) the street | in the middle of the street [Add to Longdo]
Straße { f } (in Adresse)street address [Add to Longdo]
Straßenbeleuchtung { f }street lighting [Add to Longdo]
Straßenhändler { m }street hawker [Add to Longdo]
Straßenkampf { m }street fighting [Add to Longdo]
Straßenkehrer { m }street sweeper [Add to Longdo]
Straßenreinigung { f }street cleaning [Add to Longdo]
Straßensammlung { f }street collection [Add to Longdo]
Straßenschlacht { f }street battle [Add to Longdo]
Straßenverzeichnis { n }street directory [Add to Longdo]
Verkehrsinsel { f }street refuge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
町(P);街[まち(P);ちょう(町), machi (P); chou ( machi )] (n) (1) town; block; neighbourhood; neighborhood; (2) street; road; (3) (町, ちょう only) 109.09 m; (4) (町, ちょう only) 0.99 hectares; (P) #68 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P) #493 [Add to Longdo]
[がい, gai] (n-suf, pref) .. street; .. quarter; .. district; (P) #919 [Add to Longdo]
町名[ちょうめい, choumei] (n) name of a town or street #2,914 [Add to Longdo]
[つじ, tsuji] (n, adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P) #3,664 [Add to Longdo]
[はし(P);はじ;はな, hashi (P); haji ; hana] (n) (1) end (e.g. of street); tip; point; edge; margin; (2) beginning; start; first; (3) odds and ends; scrap; odd bit; least; (P) #3,910 [Add to Longdo]
ストリート[sutori-to] (n) street; (P) #4,042 [Add to Longdo]
アーケード(P);アーケイド[a-ke-do (P); a-keido] (n) arcade (street); (P) #5,024 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
街路アドレス[がいろアドレス, gairo adoresu] street address [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top