Search result for

angines

(377 entries)
(0.4074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angines-, *angines*, angine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา angines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *angines*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angina[N] โรคอักเสบที่ลำคอ
banging[N] การกระแทก, See also: การเคาะอย่างแรง, การชนอย่างแรง
banging[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
hanging[N] การแขวนคอ, Syn. gallows
hanging[ADJ] ที่ถูกตัดสินให้ถูกแขวนคอ
hanging[SL] เลวร้าย, See also: ไม่น่าพึงพอใจ, แย่, Syn. horrible
ranging[ADJ] ซึ่งผันแปร, Syn. fluctuating
changing[ADJ] ที่เปลี่ยนแปลง, Syn. changeful, changeable, Ant. stable, unchanging
manginess[N] การเป็นโรคผิวหนัง
unchanging[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: ที่ยืนยันมั่นคง, Syn. static, stable, Ant. dynamic, changeable
slanging match[IDM] การโต้เถียงที่รุนแรง
angina pectoris[N] อาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณหัวใจที่แผ่จากหัวใจไปยังไหล่แล้วไปที่แขนข้างซ้ายหรือจากหัวใจไปที่ท้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
hanging(adj) ที่แขวนอยู่,ที่ลอยอยู่,ที่ห้อยอยู่
hanging(n) การแขวนคอ,การห้อย,สิ่งที่แขวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stenocardia; angina pectorisอาการปวดเค้นหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ sternalgia; sternodynia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anginaอาการปวดเค้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angina pectoris; stenocardiaอาการปวดเค้นหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ sternalgia; sternodynia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Vincent's angina; necrotising ulcerative gingivostomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายลุกลาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanging valleyหุบเขาลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
necrotising ulcerative gingivostomatitis; Vincent's anginaโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายลุกลาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hanging indentionย่อหน้าคำค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Angina pectorisแอนไจนา เพกตอริส [TU Subject Heading]
Hanging plantsไม้แขวน [TU Subject Heading]
Ludwig's anginaลุดวิกซ์ แอนไจนา [TU Subject Heading]
Anginaอาการปวดเค้นในอก, เจ็บหน้าอก, ปวดหัวใจ [การแพทย์]
Angina Painเจ็บหน้าอก [การแพทย์]
Angina Pectorisอาการปวดเค้นอก; แอนจินาเพ็คตอริส; แอนไจนา เพกตอริส, โรค; แอนไจนา เพกตอริส; โรคหัวใจขาดเลือด; เจ็บหน้าอก; โรคเจ็บหน้าอก; การเจ็บหน้าอก; แองไจนาเพคทอริส; โรคหลอดเลือดหัวใจหดตัว; กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดมาเลี้ยงไม่พอ; แองไจน่าเพคตอริส; กลุ่มอาการปวดเค้นอก; กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [การแพทย์]
Angina Pectoris, Chronicเจ็บหน้าอกเรื้อรัง [การแพทย์]
Anginal Painเจ็บหน้าอก [การแพทย์]
Anginovaแอนจิโนวา [การแพทย์]
Casts, Hangingเฝือกถ่วงแขน [การแพทย์]
Changing Agentsผู้ถ่ายทอดความรู้ [การแพทย์]
Fragments, Hangingกระดูกแตกห้อยลง [การแพทย์]
Head Bangingการโขกศีรษะ [การแพทย์]
Ludwig's Anginaลุดวิกซ์ แอนไจนา, โรค; ลุดวิกส์ แอนไจนา [การแพทย์]
Memory, Changing inการเปลี่ยนแปลงของความจำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anginaหลอดเลือดหัวใจตีบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
oh, we just started hanging out again.อ่อ พวกเราแค่เริ่มออกไปเที่ยวกันอีกครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
By hanging out with cameron,โดยยึดมือคาเมรอน Not Cancer (2008)
You mind hanging this up when you're done?You mind hanging this up when you're done? Adverse Events (2008)
You'll never be able to feel angina.You'll never be able to feel angina. Adverse Events (2008)
It's worse than video games. I'm not changing my mind.มันไร้ค่ากว่าวิดีโอเกม\ เปลี่ยนใจฉันไม่ได้ Joy (2008)
The great news is she insisted that she's not gonna change her mind, which means she's actually thought about changing her mind, which means she's not sure she's ready to be a mom, which means she's not ready to be a mom,เธอยืนกรานว่า... เธอไม่เปลี่ยนใจ นั่นหมายความว่าอันที่จริงแล้ว เธอคิดที่จะเปลี่ยนใจ Joy (2008)
Prinzmetal Angina.Prinzmetal Angina. Emancipation (2008)
Prinzmetal Angina doesn't affect--Prinzmetal Angina ไม่มีผลกระทบ Emancipation (2008)
- How is that hanging?- วิธีที่ห้อย? Gas Pills (2008)
- it's not hanging it's dragging\ N การ-จะไม่ห้อย เป็นลาก Gas Pills (2008)
Eddie was changing.เอ็ดดี้เปลี่ยนไปแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Do you hear clanging?ลุงได้ยินเสียงดังแคร๊ง บ้างไหม? Valiant (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
My pleasure is exchanging conversations with the great masterข้าปิติเป็นที่ยิ่ง ที่ได้สนทนากับท่านอาจารย์ Portrait of a Beauty (2008)
A lot of the cast members are here hanging out.นักแสดงหลายคนในเรื่องกำลังคุยกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
So you've been going around town with a 12 inch mutton dagger hanging down your pants?งั้นนายก็เข้ามาในเมืองนี้พร้อมกับ... อาวุธลับ 12 นิ้วที่อยู่ในกางเกงนายนะเหรอ The Bank Job (2008)
So maybe you should, I don't know, spend a little less time worrying about the dog's method acting, and more time figuring out how to stop 20 year olds in Topeka from changing the channel.พวกคุณน่าจะ.. อืมมม ไม่รู้เหมือนกันสินะ น่าจะใช้เวลากังวลเกี่ยวกับเรื่องหมานี่น้อยลงสักหน่อย Bolt (2008)
Everything is wrong. My apartment keeps changing.แต่บางครั้งการที่เี่ราจินตนาการ The Eye (2008)
No, because corneas are not major organs it's like changing the windshield on a carลูกกอล์ฟ หนูหายไปแล้ว The Eye (2008)
Stop banging' that fork. It's used for eating, not for playin' with.เลิกเคาะช้อนนั่นได้แล้ว มันมีไว้ใช้กิน ไม่ใช่ของเล่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Things were changing quickly.สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But hanging out would have to wait.แต่เรื่องเที่ยวคงต้องรอไปก่อน Kung Fu Panda (2008)
These are my terms now, if we're going to continue hanging out.นี่เป็นข้อตกลง ถ้าเรายังจะคบกันต่อ Passengers (2008)
We're hanging out?เรากำลังคบกัน? Passengers (2008)
Why have you been hanging around the sessions?ทำไมคุณถึงได้ไปป้วนเปี้ยน แถวที่ทำงานของฉัน? Passengers (2008)
You're not changin' anything.ถางัน คุณกชวยใครไมได Rambo (2008)
I'm calling you no matter what, but I'm not changing my mind.ฉันจะโทรหาแก แต่ฉันไม่เปลี่ยนใจหรอก The Lazarus Project (2008)
- Changing your whole life around.- เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณใหม่ทั้งหมด The Lazarus Project (2008)
- Don´t leave us hangin´here.เธออยู่นี่แล้วไง Shutter (2008)
(loud knocking, record skipping) "it's over dead" (loud knocking and banging, record continues to skip) GO AWAY!"มันจบแล้ว" ไปให้พ้น ! The Strangers (2008)
(Muffled voices from outside) (Noises and banging from outside) (Radio transmission) - "This is 10, 5, 0, read me?. "นี่คือ 10, 5, 0 ฮัลโหล?" The Strangers (2008)
Changing the course of history as we see it.เปลี่ยนวิธีประวัติศาสตร์ตามที่เราเห็นควร Wanted (2008)
Hanging out with me will do you no good. So just go back!การใช้เวลาอยู่กับผม ไม่ได้ทำอะไรให้คุณดีขึ้น ดังนั้น กลับไปเถอะ! Episode #1.9 (2008)
All the drivers were hanging around, talking shop, but this guy, he was standing by himself.คนขับรถทุกคนจะทำตัวสบายๆ พูดคุยกัน แต่ผู้ชายคนนี้เขายืนอยู่คนเดียว Breaking and Entering (2008)
Urgency does not call for changing methods that work for methods that do not work.เรื่องด่วนที่คุณยกมาอ้างจะทำให้งานพัง Body of Lies (2008)
And since he left I've just been hanging around, waiting for him to come back.เขาหนีฉันไป แต่ฉันก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ยอมกลับ The Ramen Girl (2008)
As long as Jacques "Le Coq" Grande is banging Darren's wife,ตราบใดที่เลอค้อก ยังจ้ำจี้เมียของดาร์เรนอยู่ The Love Guru (2008)
- I don't want you changing him when you're mad.-ฉันไม่ให้คุณเปลี่ยนผ้าอ้อมตอนที่คุณกำลังอารมณ์เสียหรอก Marley & Me (2008)
You've got to take it easy. We're both hanging by a thread.นายต้องใจเย็นๆ ชีวิตเรากำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย Marley & Me (2008)
people changing, becoming something other than what they are?รู้สึกคนเปลี่ยนไปเป็นคนอื่น Changeling (2008)
So, either the head nurse and the interns are also conspiring to punish you or you're changing your story;่งั้นหัวหน้าพยาบาลพยายามกลั่นแกล้งคุณ ไม่คุณก็เปลี่ยนเรื่องเอง Changeling (2008)
(GAVEL BANGING)(GAVEL BANGING) Changeling (2008)
(DOOR BANGING)(DOOR BANGING) Changeling (2008)
"the penalty for which is death by hanging;ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการแขวนคอ Changeling (2008)
I think it was a dollar coin, because I heard a clanging.ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญ เพราะได้ยินเสียงกรุ๊งกริ๊งอยู่ The House Bunny (2008)
What? You think you're Chinese? You hanging out with that Chink with a sitar.หา แกนึกว่าแกเป็นคนจีนรึ ไปคลุกอยู่กับไอ้เจ็กแถวไชน่าทาวน์รึไง The Forbidden Kingdom (2008)
Hey Lupo. He's hanging out with that old Chink. Cash his checks.เฮ้ยลูโป้ มันซี้กับไอ้แก่ที่รับแลกเช็คด้วยว่ะ The Forbidden Kingdom (2008)
'Happily ever after' is coming home to you... and hanging out after you got laid?"สุขชั่วนิรันดร์" ของเธอคือ /N กลับบ้านมาหานาย แล้วก็อยู่กับนาย/Nหลังจากที่นายนอนกับคนอื่นมาหรอ Made of Honor (2008)
That you're growing up... - Finally... I am changing.ว่า นายโตแล้ว สุดท้าย Made of Honor (2008)
But her life is hanging by a thread.แต่ชีวิตของเธอกำลังแขวนอยู่บนเส้นด้ายค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anginA crystal chandelier was hanging over the table.
anginAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
anginA portrait of an old man was hanging on the wall.
anginArranging this money order cost $50 in bank fees and commissions.
anginAs long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!
anginA woman was hanging the washing on the line.
anginChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
anginDark clouds are hanging low.
anginEach person has different views with regard to changing jobs.
anginHe committed suicide by hanging himself.
anginHe's always changing his mind.
anginHe's a really straight-laced guy, so he doesn't like the idea of his son changing jobs.
anginHe will assist us in changing the tire.
anginHey, there's no time left till the deadline, you know? Stop hanging around in a daze!
anginHis health is changing for the better.
anginHowever, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.
anginIchirou sounded somehow upset but my long years of hanging out with him told me that it was out and out fake.
anginI considered changing my job.
anginI considered changing my job, but in the end I decided not to.
anginI don't like to leave people hanging.
anginI figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.
anginIf you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.
anginI had an angina attack.
anginI had my purse stolen in the changing room.
anginI make a point of arranging sentences in my mind before writing them down.
anginI'm in transit between flights now. I've spent 8 hours on a plane so far, after changing planes now it's another two hours.
anginI'm not interested in the tea ceremony or flower arranging.
anginIt is difficult to overcome this shortcoming without drastically changing the whole system.
anginI was suspected of being a thief because I was hanging about near the jeweler's.
anginJapan's changing economic policy is tied up with the labor shortage.
anginMany boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.
anginMy mother teaches flower arranging.
anginPatterns of married life are changing a lot.
anginQuick to adapt to changing circumstances.
anginSally was constantly changing her hairstyle.
anginSchool systems have to cope with changing numbers of pupils.
anginScience and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.
anginShe has made herself master of flower arranging.
anginShe is very good at changing the subject.
anginShe looked at her flock hanging from the ceiling which her brother Masahiro had hung for her.
anginSome people were hanging around at the entrance.
anginThe boys were banging about upstairs.
anginThe boy was bored with home routines that were dull and UN changing.
anginThe changing seasons in Japan do much to Japan's agriculture.
anginThe current low status of the elderly may be changing, however.
anginThe kid is clanging away with his toy.
anginThere's a shadow hanging over me.
anginThe result is a continual search for food in a changing environment.
anginThere was a lamp hanging above the table.
anginThere was beautiful chandelier hanging from the ceiling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวน[V] be colicky, See also: have angina, Example: พอรับประทานน้ำมันละหุ่งเข้าไป ผมก็รู้สึกมวนท้องขึ้นมาทันที, Thai definition: รู้สึกปวดป่วนอยู่ในท้อง
จุกเสียด[V] be colic, See also: have angina, Example: หากทานอาหารมากเกินไปอาจทำให้จุกเสียดท้องได้, Thai definition: รู้สึกเจ็บแปลบและแน่นอยู่ภายในช่องอก ช่องท้อง
ลดตัวลงมา[V] lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
แขวนคอ[V] execute by hanging, Example: ผู้นำกบฏสั่งให้แขวนคอผู้ที่ไม่เห็นด้วยและกีดขวางแผนการของพวกเขา, Thai definition: ประหารชีวิตนักโทษร้ายแรงโดยการเอาเชือกหรือผ้าเป็นต้นผูกคอห้อยไว้บนที่สูง ไม่ให้เท้าถึงพื้นเพื่อให้ตาย
คงเส้นคงวา[ADV] constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เงื้อม[N] protrusion, See also: overhanging portion, projection, jut, Example: เราเริ่มปีนกันตั้งแต่เช้าจวบกระทั่งเที่ยงจึงปีนขึ้นไปถึงเงื้อมผาสูงแล้วไม่สามารถไต่ต่อไปได้อีก, Thai definition: สิ่งที่สูงยื่นง้ำออกมา เช่น เงื้อมผา
ปวดมวน[V] have a colic, See also: have angina, Example: สมุนไพรพวกนี้มีข้อควรระวังในการใช้คืออาจจะไซ้ท้องทำให้ปวดมวน, Thai definition: รู้สึกปวดป่วนปั่นอยู่ในท้อง
มาลากรรม[N] handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
มาลากรรม[N] handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
ตะเพิง[N] overhanging rock, See also: projecting portion of a mountain, Thai definition: เงื้อมเขาที่งอกงุ้มลงมา
ตะพัก[N] ledge, See also: series of over-ganging rocks, shelves or ledges, which can afford protection or shelter, Syn. กระพัก, Example: หล่อนนั่งอยู่ที่ตะพักริมตลิ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: โขดหินที่หยักลดต่ำลงเป็นขั้นๆ คล้ายบันได
ร่องแร่ง[ADV] swayingly, See also: hangingly, Syn. กระต่องกระแต่ง, กะร่องกะแร่ง, Example: ปูถูกจับยัดใส่ข้องในสภาพที่ขา และก้ามหลุดร่องแร่ง, Thai definition: อาการที่ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, อาการที่ห้อยติดอยู่เล็กน้อย
ชะงอก[N] projecting rock, See also: overhanging rock, Thai definition: หินที่งอกออกไป
ชะง่อน[N] overhanging rock, See also: shelf, Syn. แง่, ชะง่อนผา, Example: เวลาเรายืนบนชะง่อนผา และมองลงไปข้างล่างเรารู้สึกหวาดกลัวไม่สบายใจ, Thai definition: หินที่เป็นปุ่มเป็นแง่ยื่นออกมาจากเขา
ชะงุ้ม[ADJ] towering and overhanging, See also: projecting and overhanging, Thai definition: เป็นเพิงงุ้มลงมา
ชะเงื้อม[ADJ] towering and overhanging, See also: projecting, Syn. ชะง่อน, Thai definition: ยื่นออกจากที่สูง
ชะโงกผา[N] overhanging rock/ cliff, See also: projecting rock, shelf, Syn. ชะง่อนผา, Thai definition: หินซึ่งยื่นออกไปจากหน้าผา
การผลัดเปลี่ยน[N] changing, See also: shifting, replacing, substitution, supersession, switching, swap, Syn. การแทน, การแทนที่, การสับเปลี่ยน, Example: การตีระฆังลั่นฆ้องทุก 3 ชั่วโมง เป็นสัญญาณการผลัดเปลี่ยนเวรยาม, Thai definition: การผลัดกันประจําหน้าที่ เช่น การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
การกลาย[N] changing to, See also: turning to, becoming, Syn. การเปลี่ยน, Example: การกลายจากลัทธิเก่ามาเป็นลัทธิใหม่จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การกลายเป็น[N] becoming, See also: changing, Example: การอพยพไปหางานทำในเมือง และการกลายเป็นโสเภณีของชาวเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ในปัจจุบัน
การแขวน[N] hanging, See also: dangling, Syn. การห้อย, Example: ในสมัยโบราณตัดสินประหารชีวิตกบฏด้วยการแขวนคอ
จี้[N] pendant, See also: hanging ornament, locket, Example: คุณพ่อให้จี้เป็นรูปหัวใจแก่ลูกสาวทุกคน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับมีรูปเหลี่ยม กลม หรือรี มักทำด้วยทองคำประดับเพชรพลอยเป็นต้น มีห่วงที่กรอบสำหรับห้อย
เจียระบาด[N] long girdle, See also: girdle adorned with tinsel hanging, long waistband, long sash, Thai definition: ผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา
คงเส้นคงวา[ADV] consistently, See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament   FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
แขวนคอ[v.] (khwaēnkhø) EN: hang ; execute by hanging   FR: pendre
ความเข้มข้น[n.] (khwām khemkhon) EN: intensity ; tanginess   FR: intensité [f]
กระดูกนิ้วมือส่วนกลาง[n. exp.] (kradūk niū meū sūan klāng) EN: middle phalange   FR: phalangine [f]
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa long) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with   FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
มวน[v.] (mūan) EN: be colicky ; have a queasy feeling in the stomach ; have angina   
นกหกเล็กปากแดง[n. exp.] (nok hok lek pāk daēng) EN: Vernal Hanging Parrot   FR: Coryllis vernal [m] ; Loricule vernal ; Coryllis d’Inde [m]
นกหกเล็กปากดำ[n. exp.] (nok hok lek pāk dam) EN: Blue-crowned Hanging Parrot   FR: Coryllis à tête bleue [m] ; Coryllis couronné [m] ; Coryllis de Malacca [m] ; Loricule de Malacca ; Loricule malais ; Coryllis malais ; Loricule à tête bleue ; Coryllis à calotte bleue
ระย้า[adj.] (rayā) EN: hanging ; pendant ; suspending ; fluttering in the wind   
ท้องมวน[n. exp.] (thøng mūan) EN: abdominal angina ; colic   
ตุ้ม[n.] (tum) EN: bob ; knob ; pendant ; hanging ball   FR: pendentif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGINA    AE0 N JH AY1 N AH0
MANGIN    M AE1 NG G IH2 N
BANGING    B AE1 NG IH0 NG
RANGING    R EY1 N JH IH0 NG
MANGINO    M AA0 NG G IY1 N OW0
MANGINI    M AA0 NG G IY1 N IY0
MANGINE    M AA0 NG G IY1 N IY0
HANGING    HH AE1 NG G IH0 NG
HANGING    HH AE1 NG IH0 NG
HANGIN'    HH AE1 NG G AH0 N
GANGING    G AE1 NG IH0 NG
CHANGING    CH EY1 N JH IH0 NG
ORANGINA    AO0 R AE0 N JH IY1 N AH0
ORANGINA    AO0 R AE0 N JH IY1 N ER0
CLANGING    K L AE1 NG IH0 NG
HANGINGS    HH AE1 NG G IH0 NG Z
ARRANGING    ER0 EY1 N JH IH0 NG
EXCHANGING    IH0 K S CH EY1 N JH IH0 NG
UNCHANGING    AH0 N CH EY1 N JH IH0 NG
OVERHANGING    OW1 V ER0 HH AE2 NG IH0 NG
REARRANGING    R IY2 ER0 EY1 N JH IH0 NG
SHORTCHANGING    SH AO1 R T CH EY1 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angina    (n) (a1 n jh ai1 n @)
banging    (v) (b a1 ng i ng)
ganging    (v) (g a1 ng i ng)
hanging    (v) (h a1 ng i ng)
ranging    (v) (r ei1 n jh i ng)
changing    (v) (ch ei1 n jh i ng)
clanging    (v) (k l a1 ng i ng)
hangings    (n) (h a1 ng i ng z)
slanging    (v) (s l a1 ng i ng)
twanging    (v) (t w a1 ng i ng)
whanging    (v) (w a1 ng i ng)
arranging    (v) (@1 r ei1 n jh i ng)
deranging    (v) (d i1 r ei1 n jh i ng)
estranging    (v) (i1 s t r ei1 n jh i ng)
exchanging    (v) (i1 k s ch ei1 n jh i ng)
outranging    (v) (au2 t r ei1 n jh i ng)
slanginess    (n) (s l a1 ng i n @ s)
unchanging    (j) (uh1 n ch ei1 n jh i ng)
overhanging    (v) (ou2 v @ h a1 ng i ng)
rearranging    (v) (r ii2 @ r ei1 n jh i ng)
disarranging    (v) (d i2 s @ r ei1 n jh i ng)
prearranging    (v) (p r ii2 @ r ei1 n jh i ng)
interchanging    (v) (i2 n t @ ch ei1 n jh i ng)
short-changing    (v) - (sh oo1 t - ch ei1 n jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampel {f}hanging lamp [Add to Longdo]
überall Bescheid wissento have a wide-ranging knowledge [Add to Longdo]
Dahlanderschaltung {f} [electr.]Dahlander pole changing [Add to Longdo]
Fluchtstab {m}ranging-rod; ranging-pole [Add to Longdo]
Kleiderstange {f}hanging rail [Add to Longdo]
Kragträger {m}overhanging beam [Add to Longdo]
Kreuzung vierer gleichranginger Straßenfour-way stop [Am.] [Add to Longdo]
Radar {m,n}radar; radio detection and ranging [Add to Longdo]
Schäbigkeit {f}manginess [Add to Longdo]
Schallmessung {f}sound ranging [Add to Longdo]
Stanze {f}bending die; roller die; flanging die [Add to Longdo]
Stellenwechsel {m}job changing [Add to Longdo]
Umkehr {f}changing one's ways [Add to Longdo]
Umkleidekabine {f}changing cubicle [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}changing room [Add to Longdo]
Umordnen {n}rearranging [Add to Longdo]
Unterwasserschallgerät {n}; Sonar {n}; Sonargerät {n} | niederfrequenter aktiver Sonar (NFAS) [mil.]sonar; sound navigation ranging | low-frequency active sonar (LFAS) [Add to Longdo]
Wandbehang {m}hangings [Add to Longdo]
Zeitumstellung {f}; Zeitänderung {f}changing the clocks; putting the clocks back or forward [Add to Longdo]
Zusammenrottung {f}ganging up; banding together [Add to Longdo]
sich mit jdm. absprechen (über) | absprechend | abgesprochento arrange with someone (about) | arranging | arranged [Add to Longdo]
sich ändern; sich verändern | ändernd | geändert | ändertto change | changing | changed | changes [Add to Longdo]
anflanschen | anflanschend | angeflanschtto flange-mount | flange-monting; flanging | flange mounted [Add to Longdo]
arrangieren | arrangierend | arrangiert | arrangiertto arrange | arranging | arranged | arranges [Add to Longdo]
auflegen | auflegendto hang up | hanging up [Add to Longdo]
aushängen | aushängendto hang out | hanging out [Add to Longdo]
austauschendinterchanging [Add to Longdo]
auswechseln; wechseln | auswechselnd; wechselndto exchange | exchanging [Add to Longdo]
bestimmen | bestimmend | bestimmtto prearrange | prearranging | prearranged [Add to Longdo]
einordnendranging in [Add to Longdo]
entfremden | entfremdend | entfremdetto estrange | estranging | estranged [Add to Longdo]
gleichbleibendunchanging [Add to Longdo]
gleichbleibend {adv}unchangingly [Add to Longdo]
hängen; aufhängen | hängend; aufhängend | gehangen; gehängt; aufgehängt | er/sie hängt | ich/er/sie hing; ich/er/sie hängte | es hat/hatte gehangen; er/sie hat/hatte gehängtto hang {hung, hanged; hung, hanged} | hanging | hung; hanged | he/she hangs | I/he/she hung; I/he/she hanged | he/she has/had hung; he/she has/had hanged [Add to Longdo]
herumdrücken | herumdrückendto hang about | hanging about [Add to Longdo]
hervorstehen; hinausragen; vorstehen | hervorstehend; hinausragend; vorstehendto overhang | overhanging [Add to Longdo]
klappern | klapperndto clang | clanging [Add to Longdo]
klingen | klingend | klingtto twang | twanging | twangs [Add to Longdo]
klirren | klirrend | klirrtto clang | clanging | clangs [Add to Longdo]
krachen; Lärm machen | krachend; Lärm machend | gekracht; Lärm gemachtto crash; to bang | crashing; banging | crashed; banged [Add to Longdo]
lechzen (Hund)to pant; to have the tongue hanging out [Add to Longdo]
mit lechzender Zungewith the tongue hanging out [Add to Longdo]
ordnen; anordnen; hinstellen; einrichten | ordnend; anordnend; hinstellend; einrichtend | geordnet; angeordnet; hingestellt; eingerichtetto arrange | arranging | arranged [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | geschwirrt | schwirrtto twang | twanging | twanged | twangs [Add to Longdo]
sortieren; ordnen | sortierend; ordnend | sortiert; geordnet | sortiert | sortierteto sort (out); to arrange | sorting; arranging | sorted; arranged | sorts | sorted [Add to Longdo]
stören | störend | gestört | stört | störteto derange | deranging | deranged | deranges | deranged [Add to Longdo]
tauschen; austauschen; eintauschen; umtauschen (gegen) | tauschend; austauschend; eintauschend; umtauschendto exchange (for) | exchanging [Add to Longdo]
tauschen; austauschen | tauschend; austauschend | tauscht austo interchange | interchanging | interchanges [Add to Longdo]
übereinkommen; vereinbaren; abmachen | übereinkommend; vereinbarend; abmachend | übereingekommen; vereinbart; abgemachtto arrange | arranging | arranged [Add to Longdo]
überhängendhanging over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
がらんがらん[, garangaran] (adv-to) (on-mim) clanging [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] (n) {comp} hanging indent [Add to Longdo]
アンギナ[, angina] (n,adj-no) angina [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イメージチェンジ[, ime-jichienji] (n) image change; changing one's image [Add to Longdo]
カーンカーン[, ka-nka-n] (adv-to,n) clanging; dong dong [Add to Longdo]
ガチッと;がちっと[, gachitsu to ; gachitto] (adv) (on-mim) with a clashing or clanging sound [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging [Add to Longdo]
ジョルダンギンザメ[, jorudanginzame] (n) Chimaera jordani (species of deep water cartilaginous ghost shark) [Add to Longdo]
タンギング[, tangingu] (n) tonguing [Add to Longdo]
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
ハンギングスリーブ[, hangingusuri-bu] (n) hanging sleeve [Add to Longdo]
ハンギングプラント[, hangingupuranto] (n) hanging plant [Add to Longdo]
バクバク[, bakubaku] (n) thumping (heart); banging (heart); pounding (heart); racing (heart) [Add to Longdo]
パウダールーム[, pauda-ru-mu] (n) powder room; changing room [Add to Longdo]
フリーゲージトレイン[, furi-ge-jitorein] (n) gauge-changing train (gage) (wasei [Add to Longdo]
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n,vs) changing something to full remote control [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]
ヘッドバンギング[, heddobangingu] (n) head banging (esp. in popular music) [Add to Longdo]
ヘドバン[, hedoban] (n) (1) headband; (n,vs) (2) (abbr) (See ヘッドバンギング) headbanging [Add to Longdo]
ヘルパンギーナ[, herupangi-na] (n) herpangina [Add to Longdo]
ルーミング[, ru-mingu] (n) rooming (arranging a room to one's own taste) [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
意識変革[いしきへんかく, ishikihenkaku] (n,vs) radical change in mentality; radically changing one's way of thinking; radical change in consciousness [Add to Longdo]
移ろい[うつろい, utsuroi] (n) (1) change; changing; vicissitudes; (2) fading; waning [Add to Longdo]
移籍[いせき, iseki] (n,vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P) [Add to Longdo]
衣替え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P) [Add to Longdo]
衣紋掛け;衣紋掛[えもんかけ, emonkake] (n) rack or hanger for hanging kimono, coats, etc. [Add to Longdo]
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
引っ越し(P);引越(io);引越し(io)[ひっこし, hikkoshi] (n,vs) moving (dwelling, office, etc.); changing residence; (P) [Add to Longdo]
雲脚[うんきゃく;くもあし, unkyaku ; kumoashi] (n) cloud movements; overhanging clouds [Add to Longdo]
永久不変[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging [Add to Longdo]
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P) [Add to Longdo]
下げ髪[さげがみ, sagegami] (n) pigtail; ponytail; hair (hanging down the back) [Add to Longdo]
下垂[かすい, kasui] (n,vs,adj-no) drooping; hanging down [Add to Longdo]
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] (n) (1) crossing; ferry; (2) transient; (3) changing old to new; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] not easy to do sth; difficult; unchanging [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful [Add to Longdo]
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly [Add to Longdo]
低垂[dī chuí, ㄉㄧ ㄔㄨㄟˊ, ] drooping; hanging low [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar) [Add to Longdo]
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, ] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds? [Add to Longdo]
劈挂拳[pī guà quán, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, / ] constantly changing, ever-varying (成语 saw) [Add to Longdo]
博大精深[bó dà jīng shēn, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄣ, ] wide-ranging and profound; broad and deep [Add to Longdo]
吊挂[diào guà, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] to hang (e.g. a painting); dangling; hanging (from the ceiling) [Add to Longdo]
吊杆[diào gān, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄢ, ] a boom (i.e. transverse beam for hanging objects) [Add to Longdo]
吊死[diào sǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ, ] death by hanging; to hang oneself [Add to Longdo]
吊环[diào huán, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] hanging rings (gymnastics) [Add to Longdo]
吊篮[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] hanging basket (for flowers); gondola (of cable car) [Add to Longdo]
吊索[diào suǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, ] rope tackle hanging from a mast; crow foot (system of ropes through tackle to hold up an awning) [Add to Longdo]
吊兰[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant [Add to Longdo]
吊钩[diào gōu, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄡ, / ] suspended hook; hanging hook [Add to Longdo]
喜幛[xǐ zhàng, ㄒㄧˇ ㄓㄤˋ, ] celebratory hanging scroll [Add to Longdo]
坐不垂堂[zuò bù chuí táng, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, ] lit. don't sit under overhanging eaves (成语 saw); fig. don't stay in danger area [Add to Longdo]
垂悬分词[chuí xuán fēn cí, ㄔㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄘˊ, / ] hanging participle (error of grammar in English) [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast [Add to Longdo]
壁挂[bì guà, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] wall hanging [Add to Longdo]
壁毯[bì tǎn, ㄅㄧˋ ㄊㄢˇ, ] tapestry (used as a wall hanging) [Add to Longdo]
天长地久[tiān cháng dì jiǔ, ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, / ] (saying) as eternal and unchanging as the universe [Add to Longdo]
寒暄[hán xuān, ㄏㄢˊ ㄒㄩㄢ, ] exchanging conventional greetings; to talk about the weather [Add to Longdo]
屏条[píng tiáo, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] set of (usually four) hanging scrolls [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] hanging scroll [Add to Longdo]
心绞痛[xīn jiǎo tòng, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄊㄨㄥˋ, / ] angina [Add to Longdo]
悬而未决[xuán ér wèi jué, ㄒㄩㄢˊ ㄦˊ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] pending a decision; hanging in the balance [Add to Longdo]
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, ] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging [Add to Longdo]
挂兰[guà lán, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, / ] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] draw out; let hanging [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] to carry (hanging down from the hand); to lift; to put forward; to mention; to raise (an issue); upwards character stroke; lifting brush stroke (in painting); scoop for measuring liquid [Add to Longdo]
插花[chā huā, ㄔㄚ ㄏㄨㄚ, ] flower arranging; ikebana [Add to Longdo]
[liāo, ㄌㄧㄠ, ] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands) [Add to Longdo]
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ, ] camera bag (for changing film) [Add to Longdo]
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 西 / 西] banging away clumsily in all directions with no overall vision [Add to Longdo]
异军突起[yì jūn tū qǐ, ㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄊㄨ ㄑㄧˇ, / ] a new factor changing the situation [Add to Longdo]
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, ] cross-beam for hanging bells [Add to Longdo]
绞刑[jiǎo xíng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] to execute by hanging [Add to Longdo]
绞索[jiǎo suǒ, ㄐㄧㄠˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] a noose for hanging criminals [Add to Longdo]
繁博[fán bó, ㄈㄢˊ ㄅㄛˊ, ] numerous and wide-ranging [Add to Longdo]
[dā, ㄉㄚ, ] ears hanging down [Add to Longdo]
声纳[shēng nà, ㄕㄥ ㄋㄚˋ, / ] sonar (sound navigation and ranging) [Add to Longdo]
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, / ] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly [Add to Longdo]
解民倒悬[jiě mín dào xuán, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ, / ] lit. to rescue the people from hanging upside down (成语 saw, from Mencius); to save the people from dire straits [Add to Longdo]
变局[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, / ] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.) [Add to Longdo]
变暖[biàn nuǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] warming; changing to become warmer [Add to Longdo]
变脸[biàn liǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] to turn hostile suddenly; face changing, a device of Sichuan Opera, a dramatic change of attitude expressing fright, anger etc [Add to Longdo]
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, / ] agio (charge for changing currency); premium [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狭心症[きょうしんしょう, kyoushinshou] Herzkrampf, Angina_pectoris [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top