ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

x-film

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -x-film-, *x-film*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
x-film(เอคซฺ'ฟิล์ม) n. ภาพยนต์จำกัดผู้ชม (เช่น ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ขวบเข้าชม)

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳優崩れ[はいゆうくずれ, haiyuukuzure] (n) down-and-out ex-film star [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Essential to the film-making team was David Douglas, one of the world's leading authorities on the IMAX film system.Von großer Bedeutung für das Film-Team war David Douglas, eine der höchsten Autoritäten im Bereich des IMAX-Films. Grand Canyon: The Hidden Secrets (1984)
The violent sex film studioTiersex-Filmaufnahmen. Getting Any? (1994)
They put them in a bunch of movies.Die sind oft in Miramax-Filmen. Jay and Silent Bob Strike Back (2001)
It's a Miramax flick.Ein Miramax-Film. Jay and Silent Bob Strike Back (2001)
You wanna go see that new IMAX movie on tide pools?Du willst gehen sehen dass neue IMAX-Film auf Gezeiten-Pools? The One with the Stain (2001)
Then, so many offers of sexy sorts.Und so viele Angebote für Sex-Filme. 2LDK (2003)
I... I knew Los Angeles is where they make the Tom Mix movies.Ich... lch wusste, in Los Angeles werden die Tom-Mix-Filme gemacht. Changeling (2008)
Well, other than keeping all my netflix movies and saying the post office lost 'em.Nun, anders als die Netflix-Filme zu behalten und zu behaupten, sie wären bei der Post verloren gegangen. Eeny Teeny Maya Moe (2009)
That acting with your boyfriend, without your clothes on...Ohne Kleidung ... Es ist, um, weißt du, es ist ein Sex-Film. How to Succeed in Bassness (2009)
I haven't seen him this stuck since he tried to figure out the third Matrix movie. Hey.Ich sah ihn nicht mehr so feststecken, seitdem er versuchte, den dritten Matrix-Film zu verstehen. The Einstein Approximation (2010)
He recommended that I go see the third Matrix movie because it was, and I quote, "just as good as the first one."Er schlug vor, dass ich mir den dritten Matrix-Film ansehen solle, weil er - ... und ich zitiere - "genauso gut wie der erste ist". The Apology Insufficiency (2010)
And I got Larry to cut together an IMAX film on the history of G.D.Und ich habe Larry angewiesen, einen IMAX-Film über die Geschichte von G.D. zusammenzuschneiden. Crossing Over (2010)
If this country like which Mad-Max film, the soil Then we have a lead.Wenn dieses Land ein so schlechter Mad-Max-Film wird, bin ich es, der die Nase vorne hat. Alyce Kills (2011)
A few sales do not make up for a runway strip show and sex tapes, and bandage dresses without the... the bandages.So ein paar lausige Vorbestellungen machen diese Laufsteg-Strip-Show mit Sex-Filmchen und einem viel zu freizügigen Stofffetzen nicht wett. Where the Vile Things Are (2012)
♪ Hey. Came from a Matrix movie marathon.Wir kommen von 'nem Matrix-Filmmarathon. How Much Vomit? (2017)
I'll betcha she'd be the quickest ex-movie star that ever ex'd...ich wetten, sie wäre der schnellste Ex-Filmstar, der jemals Ex war. Holiday Inn (1942)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top