Search result for

ถ่ายภาพ

(57 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่ายภาพ-, *ถ่ายภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายภาพ[V] take photographs, See also: take a picture, Syn. ถ่ายรูป, ชักรูป, Example: ช่างภาพถ่ายภาพนางแบบเพื่อนำไปขึ้นปกนิตยสาร, Thai definition: จำลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบนวัสดุไวแสง
ถ่ายภาพยนตร์[V] make movie, See also: film, shoot a movie, take a motion picture, Syn. ถ่ายหนัง, Example: โนแอลชอบถ่ายภาพยนตร์ตั้งแต่อายุ 14 ปี, Thai definition: บันทึกภาพให้ต่อเนื่องกันบนฟิล์มแถบยาวๆ เมื่อฉายด้วยเครื่องฉายไปบนจอ จะมองเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได้เหมือนจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่ายภาพยนตร์ก. บันทึกภาพให้ต่อเนื่องกันบนฟิล์มแถบยาว ๆ เมื่อฉายด้วยเครื่องฉายไปบนจอ จะมองเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได้เหมือนจริง, (ปาก) ถ่ายหนัง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerial photography in land useถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน, การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]
Close-Upถ่ายภาพใกล้ [การแพทย์]
Cross Table Techniqueถ่ายภาพโดยให้รังสีเอ็กซ์ผ่านข้ามเตียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I like photographing you, though.ฉันชอบถ่ายภาพเธอ คิดสิ Pret-a-Poor-J (2008)
- You're ruining my shot. - You what?- แกขวางการถ่ายภาพของฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Harold, I'm doing a photo shoot.- ฮาโรลด์ ฉันกำลังถ่ายภาพอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Enough with the pictures! - Come on! You look beautiful!คุณสวยมากเลย ผมอยากถ่ายภาพคุณเก็บไว้ Shutter (2008)
The most beautiful blushing bride in all of Brooklyn.การถ่ายภาพเป็นทุกอย่างของผม Shutter (2008)
You know, spirit photography has been around since the 1 800s-- as long as photography itself.รู้ปะ รูปวิญญาณมีมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 18 นานพอๆกะการถ่ายภาพ Shutter (2008)
You know, this exhibition on the Mars-rover photographs are...คุณก็รู้ นี่มันเป็นงานจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการถ่ายภาพจากการสำรวจดาวอังคาร... Pilot (2008)
It photographs everything behind you and puts it in front of you.มันจะถ่ายภาพทุกอย่างทางด้านหลังนาย แล้วเอามาแสดงด้านหน้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Yep. Everyone gets photographed in some way at some time.ใช่ ทุกคนที่ถูกถ่ายภาพไว้ ทุกที่ ทุกเวลา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Man, I wish I had video on this!น่าถ่ายภาพตอนนี้ไว้จริงๆ Duplicity (2009)
Yeah, it's just a video I took on my phone.เหมือนนายถ่ายภาพสารคดีเลย - ที่พักของพวกเพี้ยนๆ แต่... Some Kinda Love (2009)
Can you get a photo of the cut-out in front of the Luxor pyramid?เธอช่วยถ่ายภาพหน้าพีระมิดโรงแรมลัคซอว์มาหน่อยได้มั้ย Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่ายภาพ[v.] (thāiphāp) EN: photograph ; take photographs ; take a picture   FR: photographier
ถ่ายภาพยนตร์[v.] (thāiphāpphayon) EN: make movie ; film ; shoot a movie ; take a motion picture   FR: filmer

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
film[VT] ถ่ายภาพยนตร์, See also: ถ่ายหนัง, ถ่ายรูป, ถ่ายภาพ, ถ่ายทำ, บันทึกภาพ, Syn. photograph, shoot, snap
photograph[VT] บันทึกภาพ, See also: ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, Syn. snap, shoot
retake[VT] ถ่ายภาพอีก, See also: ถ่ายภาพใหม่อีกครั้ง
shoot[VI] ถ่ายภาพ, See also: ถ่ายรูป, ถ่ายภาพยนตร์
shoot[VT] ถ่ายภาพ, See also: ถ่ายรูป, ถ่ายภาพยนตร์
take[VT] ถ่ายหนัง, See also: ถ่ายภาพ
x ray[VT] ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, See also: ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
x-ray[VT] ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, See also: ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.
cinematographn. เครื่องฉายภาพยนตร์,กล้องถ่ายภาพยนตร์.
close-upn. ภาพถ่ายในระยะใกล้,การถ่ายภาพในระยะใกล้
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
film(ฟิล์ม) n. ฟิล์ม,เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มภาพยนตร์,ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม,ถ่ายภาพยนตร์,ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม
heliograph(ฮี'ลีอะกราฟ) n. เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ v, See also: heliographer n. heliographic adj. heliography n.
hollywoodn. ฮอลลีวูด,โรงถ่ายภาพยนต์,ชื่อเมือง
pan(แพน) n. กระทะก้นแบน,ใบพล -v. วิจารณ์อย่างรุนแรง,ถ่ายภาพทั้งหมด,ส่ายกล้องเป็นมุมกว้าง
panoramic camera n.กล้องถ่ายภาพกว้างราว140องศา

English-Thai: Nontri Dictionary
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
CLOSE-close-up(n) การถ่ายภาพระยะใกล้
film(vt) คลุมด้วยเยื่อบาง,ถ่ายภาพยนตร์,ถ่ายหนัง,ฉายหนัง
photograph(vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง
photography(n) การถ่ายรูป,การถ่ายภาพ,เทคนิคการถ่ายภาพ
picture(vt) วาดรูป,นึกภาพ,มองเห็นภาพ,หลับตานึก,ถ่ายภาพยนตร์
projection(n) การพุ่ง,การถ่ายภาพ,การวางแผน,การยิง,การฉาย
shoot(n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก

German-Thai: Longdo Dictionary
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Fotowettbewerb(n) |der, pl. Fotowettbewerbe| การประกวดการถ่ายภาพ
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี

French-Thai: Longdo Dictionary
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top