ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flick

F L IH1 K   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flick-, *flick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flick[N] การฟาด, See also: การหวด, การตี, การดีด, Syn. strike, tap
flick[VT] สะบัด, See also: ปัด, ตวัด, กระตุก
flick[VI] กระตุก, See also: ตวัด, สะบัด
flick[VT] หวด (ด้วยแส่, มือ), See also: ฟาด, ดีด, ตี, Syn. strike, hit, flip
flick[VT] กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล, Syn. flip
flick[N] ภาพยนตร์ (แสลง), See also: หนัง, Syn. motion picture
flick[SL] หนัง, See also: ภาพยนตร์
flicks[SL] โรงหนัง
flicker[VI] ริบหรี่ (เปลวไฟ), See also: วูบวาบ, Syn. flare, flash, glimmer, Ant. glow
flicker[N] เปลวไฟริบหรี่, See also: เปลวไฟวูบวาบ, ไฟที่จวนจะดับ, Syn. flare, flash, gleam, Ant. glow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
flick(n) การกระเดาะ,การตีเบาๆ,เสียงดีดนิ้ว,เสียงเปาะ
flick(vt) ดีด,ตีเบาๆ,สะบัด,กระตุก,ปัด,เคาะ
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flickerการสั่นไหว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flicker Fusionแสงแลบ [การแพทย์]
Flicker Fusion Frequenciesความถี่ในการประสานโดยแสงแลบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, let's check out the end of the flick.ไปดูหนังต่อให้จบเถอะ Blazing Saddles (1974)
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น! Return of the Condor Heroes (1983)
And she plucked out this frog's eye and she flicked it at me and it stuck on my neck.ควักตากบ แล้วดีดใส่ผม Punchline (1988)
Flick it!เสียดายที่เราเจอตัวมันช้าเกินไป ที่จะยับยั้งการเกิดสงคราม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The flickers on the-- Fluorescent lights were flickering.พอดีชั้น 16 หลอดไฟมันวูบ ๆ Nothing to Lose (1997)
The swish and flick. Everyone.โบกนิดสะบัดหน่อย เอาล่ะทุกคน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The swish and flick. Good. Oh, and enunciate.โบกนิดสะบัดหน่อย ดี อ้อ แล้วร่ายคาถา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Swish and flick.- โบกนิด สะบัดหน่อย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I quit the porn flick business today.ฉันออกจากธุรกิจโรงหนังเอวีวันนี้ Platonic Sex (2001)
-We call her Flicka.- เราเรียกเธอว่ายัยม้าพยศ Mona Lisa Smile (2003)
When you spun around and flicked your bud, your back was so flexible, and your legs were so stretched,ตอนที่นายหมุนตัวและสะบัดหัว หลังช่างโค้งเว้า ขาเรียวยาว My Tutor Friend (2003)
with a flick of a wrist and just a flash you'll land a prince with a ton of cash.แค่สะบัดข้อมือ ก็เกิดประกาย คุณก็จะเต็มไปด้วยเจ้าชาย ที่เต็มไปด้วยเงินตรา. Ha-ha. Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flickHe flicked me in the face.
flickIf you just crouch a little, her crotch can just be seen flicking in and out of sight. [XXX]
flickSkin flicks are usually playing in old theaters in the sleazy part of town.
flickThe candle flickered a few times and then went out.
flickThe candle's flame is flickering in the soft breeze.
flickThe picture (on this TV) is no good. It keeps flickering.
flickThis fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะบัด[V] flick, See also: flip, Thai definition: เคลื่อนไหวหรือทำให้เคลื่อนไหวไปเร็วและแรง เพื่อให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดไป
กระหวัด[V] cuddle, See also: flick, Syn. ตวัด, รัด, กอด, Ant. คลาย, Example: ยายคว้าตัวหลานสาวมากระหวัดด้วยความคิดถึง
ดีดนิ้ว[V] snap one's fingers, See also: flick one's fingers, be very satisfied, Example: เขาดีดนิ้วเรียกคนใช้, Thai definition: งอนิ้วเข้า ช้อนหัวแม่มือ แล้วลัดออกไป
แปลบปลาบ[ADV] sparkling, See also: flickering, glittering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบๆ, Example: ฟ้าแลบแปลบปลาบและส่งเสียงกระหึ่ม, Thai definition: เปล่งประกายปลาบ
แปลบปลาบ[ADV] sparkling, See also: flickering, glittering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบๆ, Example: ฟ้าแลบแปลบปลาบและส่งเสียงกระหึ่ม, Thai definition: เปล่งประกายปลาบ
ดีด[V] flick, See also: flip, Syn. สลัด, พุ่ง, เด้ง, ปัด, Example: เขาดีดลูกหินของเขาลงไปในรู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering   FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary
FLICK    F L IH1 K
FLICKS    F L IH1 K S
FLICKER    F L IH1 K ER0
FLICKERS    F L IH1 K ER0 Z
FLICKING    F L IH1 K IH0 NG
FLICKERED    F L IH1 K ER0 D
FLICKERING    F L IH1 K ER0 IH0 NG
FLICKINGER    F L IH1 K IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flick    (v) flˈɪk (f l i1 k)
flicks    (v) flˈɪks (f l i1 k s)
flicked    (v) flˈɪkt (f l i1 k t)
flicker    (v) flˈɪkər (f l i1 k @ r)
flickers    (v) flˈɪkəz (f l i1 k @ z)
flicking    (v) flˈɪkɪŋ (f l i1 k i ng)
flickered    (v) flˈɪkəd (f l i1 k @ d)
flickering    (v) flˈɪkərɪŋ (f l i1 k @ r i ng)
flick-knife    (n) flˈɪk-naɪf (f l i1 k - n ai f)
flick-knives    (n) flˈɪk-naɪvz (f l i1 k - n ai v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, / ] flickering; sparkling; glistening; glittering, #9,154 [Add to Longdo]
闪烁[shǎn shuò, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, / ] flicker; twinkling, #9,655 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flickarbeit {f}; Flickwerk {n}patchwork [Add to Longdo]
Flickerei {f}patching [Add to Longdo]
Flickerin {f}; Flicker {m}patcher [Add to Longdo]
Flickschuster {m}cobbler [Add to Longdo]
Flickwerk {n}botchiness [Add to Longdo]
Flickzeug {n}sewing kit; repair kit [Add to Longdo]
Schnappmesser {n}flick knife [Br.] [Add to Longdo]
flicken | flicktto botch | botches [Add to Longdo]
flicken; basteln; pfuschen | flickend; bastelnd; pfuschend | geflickt; gebastelt; gepfuscht | flickt; bastelt | flickte; bastelteto tinker | tinkering | tinkered | tinkers | tinkered [Add to Longdo]
flicken; schustern | flickend; schusternd | geflickt; geschustert | flickt; schustert | flickte; geschustertto cobble | cobbling | cobbled | cobbles | cobbled [Add to Longdo]
flicken; reparierento vamp up [Add to Longdo]
flicken | flickend | geflickt | flickt | flickteto patch | patching | patched | patches | patched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down [Add to Longdo]
タッチフリック[, tacchifurikku] (n) {comp} touch flick [Add to Longdo]
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display) [Add to Longdo]
パラパラ漫画[パラパラまんが, parapara manga] (n) flip book; flick book [Add to Longdo]
フリーク[, furi-ku] (n) (1) freak; (2) flick [Add to Longdo]
フリッカ[, furikka] (n) {comp} flicker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
フリッカ[ふりっか, furikka] flicker [Add to Longdo]
フリッカーフリーの[ふりっかーふりー の, furikka-furi-no] flicker-free [Add to Longdo]
点滅[てんめつ, tenmetsu] blink (vs), flicker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flick \Flick\ (fl[i^]k), v. t. [imp. & p. p. {Flicked}
   (fl[i^]kt); p. pr. & vb. n. {Flicking}.] [Cf. Flicker.]
   1. To whip lightly or with a quick jerk; to flap; as, to
    flick a horse; to flick the dirt from boots. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw, snap, or toss with a jerk; to flirt; as, to
    flick a whiplash.
 
       Rude boys were flicking butter pats across chaos.
                          --Kipling.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flick \Flick\, n.
   A flitch; as, a flick of bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flick \Flick\, n. [See {Flick}, v. t.]
   1. A light quick stroke or blow, esp. with something pliant;
    a flirt; also, the sound made by such a blow.
 
       She actually took the whip out of his hand and gave
       a flick to the pony.         --Mrs. Humphry
                          Ward.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A motion picture; as, I went to see a flick on Friday.
    [Colloq.]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flick
   n 1: a light sharp contact (usually with something flexible);
      "he gave it a flick with his finger"; "he felt the flick of
      a whip"
   2: a short stroke
   3: a form of entertainment that enacts a story by sound and a
     sequence of images giving the illusion of continuous
     movement; "they went to a movie every Saturday night"; "the
     film was shot on location" [syn: {movie}, {film}, {picture},
     {moving picture}, {moving-picture show}, {motion picture},
     {motion-picture show}, {picture show}, {pic}, {flick}]
   v 1: flash intermittently; "The lights flicked on and off" [syn:
      {flicker}, {flick}]
   2: look through a book or other written material; "He thumbed
     through the report"; "She leafed through the volume" [syn:
     {flick}, {flip}, {thumb}, {riffle}, {leaf}, {riff}]
   3: cause to move with a flick; "he flicked his Bic" [syn:
     {flip}, {flick}]
   4: throw or toss with a quick motion; "flick a piece of paper
     across the table"; "jerk his head" [syn: {jerk}, {flick}]
   5: shine unsteadily; "The candle flickered" [syn: {flicker},
     {flick}]
   6: twitch or flutter; "the paper flicked" [syn: {flick},
     {ruffle}, {riffle}]
   7: cause to make a snapping sound; "snap your fingers" [syn:
     {snap}, {click}, {flick}]
   8: touch or hit with a light, quick blow; "flicked him with his
     hand"
   9: remove with a flick (of the hand)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top