Search result for

เสื่อมเสีย

(43 entries)
(0.0597 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสื่อมเสีย-, *เสื่อมเสีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื่อมเสีย[V] spoil one's reputation, See also: damage one's name, Syn. เสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัย ทำให้สถาบันศาสนาเสื่อมเสียเป็นอย่างมาก, Thai definition: เสียชื่อเสียง, เสียเกียรติยศ, เสียศักดิ์ศรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสื่อมเสียก. เสียหาย เช่น เพราะถูกกล่าวหาว่าฉ้อราษฎร์บังหลวง จึงทำให้ชื่อเสียงของเขาเสื่อมเสียไปมาก.
เสื่อมเสียว. ที่เสียหาย เช่น เขามีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่ควรจ้างให้มาทำงานด้วย.
อปยศ, อัปยศเสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอายขายหน้า.
อัปยศเสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอายขายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lasciviousเสื่อมเสียทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hyewon has disgraced the court and brought shame to Dohwaseo with vulgarityขุนนางผู้นี้นำความเสื่อมเสียสู่ราชสำนัก และความอับอายมาให้กับสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
Too much is never better than lackingหากล่วงพ้นขอบเขตที่เหมาะสม ก็จะกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสีย Portrait of a Beauty (2008)
Hyewon joined Dohwaseo under false pretence of a man and by doing so, brought the court into contemptขุนนางของสำนักโดวาโซ ได้กระทำผิดต่อบทบัญญัติของสำนัก อันเป็นการกระทำ ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
Hyewon SHIN Yun-bok who brought shame to Dowhaseo shall be banishedโปรดให้เนรเทศชินยุนบุ๊กโทษฐาน สร้างความเสื่อมเสียต่อสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
You're a disgrace to kung fu, and if you have any respect for who we are and what we do, you will be gone by morning.เจ้าทำให้กังฟูเสื่อมเสีย ถ้าท่านเคารพพวกเรา เคารพว่าเราเป็นใคร ๆ และสิ่งที่เราทำ ท่านควรจะไปภายในเช้าพรุ่งนี้ Kung Fu Panda (2008)
It's corrupt, dirty and dense.มันคือความเสื่อมเสีย, กามารมณ์ และ ความเบียดเสียด Bangkok Dangerous (2008)
Humiliated all the more for having tried so pitifully hard.เสื่อมเสียเกียรติทั้งหมด\ ทั้งๆ ที่ได้ทำงานมาอย่างหนัก Frost/Nixon (2008)
In a tight skirt who will very soon be disgracing herself under a desk with her boss in ways that only God knows how she can still look at herself in a mirror!ใส่กระโปรงรัดติ้ว คนที่เร็วๆนี้กำลังทีความเสื่อมเสียให้กับตัวเธอเอง ในใต้โต๊ะกับเจ้านายของเธอ ในวิธีที่พระเจ้ารู้เท่านั้นว่าเธอสามารถ เอากระจกส่องดูหน้าตัวเอง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Don't dishonor his death like this.อย่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเลย Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
The derogatory term Prawn is used for the alien, and obviously it implies something that is a bottom feeder, that scavenges the leftovers.สิ่งที่เสื่อมเสียจากเอเลี่ยน ก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว ไอ้ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันขับเอาของเสียออกมา District 9 (2009)
No, but don't bring a guy home 'cause you're horny and then act all wounded and mystified when he doesn't stick around.ไม่,แต่อย่าเอาผู้ชายมาบ้าน\ เพราะความต้องการทางเพศ. และการกระทำทั้งหมดจะทำให้เสื่อมเสียและหมุกมุ่น\เมื่อไม่มีผู้ชายข้างกาย. Pilot (2009)
YOU KNOW, BEING A MOTHER MYSELF, I'VE MADE MISTAKESที่ทำให้แม่ต้องเสื่อมเสีย Valley Girls (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื่อมเสีย[v.] (seūamsīa) EN: spoil one's reputation ; damage one's name   FR: se détériorer ; s'abîmer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be beneath[PHRV] เสื่อมเสียเกียรติ, See also: ไม่น่ายกย่องสำหรับ, ไร้เกียรติ์
be beneath someone's dignity[IDM] เสื่อมเสีย, See also: ไม่ให้เกียรติ, Syn. fall beneath
inglorious[ADJ] น่าอับอาย, See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, ไร้เกียรติ, Syn. shameful, disgraceful, Ant. graceful
taint[VI] มีมลทิน, See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, มีจุดด่างพร้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) {bankrupted,bankrupting,bankrupts} n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย,สิ้นเนื้อประดาตัว,เสื่อมเสีย,ล้ม,คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
demoralise(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
derogatory(ดิรอก'กะโทรี) adj. เสื่อมเสีย,เสียหาย., See also: derogatoriness n.
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen

English-Thai: Nontri Dictionary
defile(vt) ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เสื่อมเสีย
defilement(n) ความสกปรก,มลทิน,ความด่างพร้อย,ความเสื่อมเสีย
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
derogatory(adj) เสื่อม,เสื่อมเสีย,เลว,เสียหาย
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgrace(vt) ทำให้ขายหน้า,ทำให้อับอาย,ทำให้เสียหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
imperishable(adj) ไม่มีวันตาย,ไม่เสื่อมเสีย,ทนทาน
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top