ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วางโต

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางโต-, *วางโต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางโต[V] act big, See also: swagger, be arrogant, Syn. วางกล้าม, ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า, Thai definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางโตก. ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต, วางก้าม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Always talkin'.ทำกร่าง ทำพูดวางโต Rushmore (1998)
Can you put my desk over here?ช่วยวางโต๊ะของผมตรงนี้ด้วยนะ The Water Horse (2007)
How many tables can you fit in that space?ตกลงมันวางโต๊ะได้กี่ตัวคะ ? Episode #1.13 (2010)
Where we told them to put the desk.ที่ที่เราบอกให้เขาวางโต๊ะ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
I've seen pushing carts around army camps making grand claims about jars full of pig shit...ที่ข้าเคยเห็นเลื่อนเกวียน ไปทั่วแค้มป์ พูดวางโตเกี่ยวกับ คันโทที่เต็มไปด้วยอาจมหมู... The Ghost of Harrenhal (2012)
- Wait till I put the food on the table.- รอจนฉันเอาอาหารวางโต๊ะก่อน Fences (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางโต[v.] (wāngtō) EN: swagger ; be arrogant   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put on airs[PHRV] วางโต, See also: อวดอ้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast

English-Thai: Nontri Dictionary
mouth(vi) พูดวางโต,พูดชัดเจน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top