Search result for

วางท่า

(47 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางท่า-, *วางท่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางท่า[V] put on airs, See also: put on an affected pose, assume affectedly, Syn. ไว้ยศ, Example: เขากล้าวางท่าแบบนี้เพราะถือว่ามีพรรคพวกหนุนหลัง, Thai definition: ทำกิริยาว่าเหนือกว่าผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางท่าก. ทำท่าไว้ยศ เช่น วางท่าเป็นอธิบดี, วางปุ่ม ก็ว่า.
ทำเป็นวางท่า เช่น ทำเป็นคุณนาย ทำเป็นสาว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought he was a wanker. Spoke with some poncey accent.ผมคิดว่าเขาเป็นคนน่ารังเกียจ ชอบพูดด้วยน้ำเสียงวางท่า The Bank Job (2008)
We're not trying to stop you.เราไม่ขัดขวางท่าน Kung Fu Panda (2008)
How dare you act all bossy now.ทำไม แกถึงมาวางท่าใหญ่โต ตอนนี้ Episode #1.5 (2008)
Can you stop condescending for one second or is it a principle of your bullshit philosophy?คุณจะหยุดวางท่าแบบนั้นสักวินาทีได้ไหม หรือว่านั่นเป็นหนึ่งในหลักปรัชญางี่เง่าของคุณ Up in the Air (2009)
No wonder this guy struts around like King Farouk.อย่างไม่ต้องสงสัย หมอนี่ถึงได้อวดดีวางท่ายังกับประธานาธิบดี Na Triobloidi (2009)
Don't get uppity with me.อย่ามาวางท่าให้มากนักนะ Summer Wars (2009)
This is the arrogant jock that totally ignored the only people that truly liked him for non-superficial reasons but weren't allowed to say anything because their parents are bigots!นี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอ นี่มันหนุ่มขี้นอกจอมวางท่า ที่ชอบเมินคนรอบข้างซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวที่ชื่นชมในตัวเขา Football, Feminism and You (2009)
- jeff's character actsคาแร็คเตอร์ของเจฟชอบวางท่าราวกับว่า Debate 109 (2009)
You act like things don't bother you, but they do.คุณชอบวางท่าเหมือนสิ่งรอบข้างไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณ แต่ที่จริงมันมี Debate 109 (2009)
Pompous, arrogant, roman boy-lover!วางท่า หยิ่งยะโส ไอ้เด็กโรมันเอ๊ย The Red Serpent (2010)
Man, so did someone's psyche teacher.ก็เหมือนที่ใครบางคน ชอบวางท่าเป็นครูจิตวิทยา Beginner Pottery (2010)
You're implying I'm some sort of pool poser...คุณกำลังแอบด่าผมว่าเป็นนักเล่นพูลที่ชอบวางท่า... Physical Education (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose   FR: frimer ; prendre de grands airs
วางท่าทาง[v. exp.] (wāngthā thāng) FR: prendre la pose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attitudinize[VI] ทำท่า, See also: วางท่า, Syn. pose
niminy-piminy[ADJ] วางท่ามากเกินไป
pose[VI] วางท่า, See also: ทำท่าทาง, Syn. model, posture
pose[VT] วางท่า, See also: ทำท่าทาง
posture[VI] แสดงท่า, See also: วางท่า (เพื่อเป็นแบบ), Syn. pose
posture[VT] วางท่า, Syn. pose
prim[VI] วางท่าเหมาะสม
prim[VT] วางท่าเหมาะสม
pose for[PHRV] วางท่า, See also: ตั้งท่า, จัดท่า, Syn. sit for, sit to
put among[PHRV] วางไว้ตรงกลาง, See also: วางท่ามกลาง, Syn. set among

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attitudinise(แอททิทูด'ดิไนซ) vi. วางท่า, ทำท่า (assume attitudes)
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful
deport(ดีพอร์ท') vt. เนรเทศ,วางท่าทาง,ประพฤติตัว., See also: deportable adj., Syn. banish
importance(อิมพอร์' เทินซฺ) n. ความสำคัญ, การวางท่าทาง, Syn. moment, weight)
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor

English-Thai: Nontri Dictionary
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
mince(vi) วางท่า,ก้าวอย่างนุ่มนวล
perk(vi) ยก,ยื่นหน้า,วางท่า,เชิดหน้า
pomp(n) ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,การวางท่า,ความผึ่งผาย
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด
pose(n) การวางท่า,การตั้งท่า,การวางมาด
snob(n) คนเห่อ,คนวางท่า,คนวางภูมิ,คนหัวสูง
snobbery(n) การวางท่า,ความบ้าเห่อ,การวางมาด,ความหัวสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top