ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be on

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be on-, *be on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on(phrv) ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า), See also: เปิดอยู่, กำลังทำงาน, กำลังใช้งาน, Syn. put on
be on(phrv) เกิดขึ้น, See also: จัดขึ้น
be on(phrv) รับหน้าที่, See also: รับภาระ, รับผิดชอบ
be on(phrv) เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)
be on(phrv) อยู่กับที่, See also: ถูกที่, เข้าที่, Syn. keep on, remain on, stay on
be on(phrv) อยู่ในเส้นทาง, See also: อยู่ในทิศทาง, Syn. keep on, remain on, stay on
be on(phrv) รับประทานยาเป็นประจำ, See also: รับประทานยาสม่ำเสมอ, Syn. keep on
be on(phrv) (พนัน) เข้าข้าง, See also: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย, Syn. bet on
be onto(phrv) ติดต่อกับ (โดยเฉพาะทางโทรศัพท์), See also: พูดคุยกับ, Syn. get onto, put onto
be onto(phrv) เฝ้าบอก, See also: คอยบอก, ขอร้อง, Syn. go on at

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You thought you could defeat the most powerful being on earth!เจ้าคิดว่าจะสามารถฆ่า คนที่เเข็งแกร่งที่สุดบนโลกได้งั้นรึ Aladdin (1992)
A beautiful desert bloom such as yourself should be on the arm of the most powerful man in the world.ดอกไม้อันสวยงามที่บานกลางทะเลทรายอย่างเจ้า คู่ควรกับแขนของผู้ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ Aladdin (1992)
Like being on trial for murder?หรือการเป็นจำเลยสำหรับคดีฆาตรกรรม? Basic Instinct (1992)
I'm Slim. You're gonna be on my team.ฉันสลิม นายอยู่ในทีมของฉัน Of Mice and Men (1992)
Everybody is gonna want to be on my bobsled team.ใคร ๆ ก็อยากร่วม ทีมบ๊อบสเลดของฉัน Cool Runnings (1993)
Now about the Wheaties box. I'm gonna be on it by myself, right?เกี่ยวกับทำเนียบแชมเปี้ยน ฉันต้องทำด้วยตัวเองใช่มั้ย? Cool Runnings (1993)
We may be on the same team, but I am no one's teammate.ถึงเราจะอยู่ทีมเดียวกัน แต่ฉันไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมกับใคร Cool Runnings (1993)
Well, your hat should be on sideways, shouldn't it?หมวกลูกต้องหันแบบนี้, ไม่ใช่แบบนั้น? Hocus Pocus (1993)
Just stay calm, be on your best behavior, and this'll be behind us soon.เพียงแค่พักสงบอยู่บนของคุณมากที่สุด พฤติกรรมและการ? In the Name of the Father (1993)
"Made a wee bit of a mistake, but you can be on your way now"?"Made บิตวีของผิดพลาด แต่คุณสามารถได้รับในทางของคุณตอน? In the Name of the Father (1993)
They should be on my train ! They're skilled munitions workers !นี่แรงงานสำคัญ Schindler's List (1993)
As soon as we're in position we'll be on a count of five.คำบรรยายภาษาไทยโดย NuNont ทันที่เราประจำตำแหน่ง เราจะนับห้า Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be onAfter I sign these release papers, you'll be on your way.
be onBe on one's best behavior.
be onBe on your guard against fire.
be onBe on your guard against her.
be onBe on your guard against him.
be onBe on your guard against pickpockets.
be onBe on your guard against pickpockets, Ken.
be onBe on your guard against running into debt.
be onDrivers should always be on their guard against accidents.
be onFew people live to be one hundred years old.
be onHe assumed that the train would be on time.
be onHe is considered to be one of the interested parties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ้นขีดอันตราย(v) be on / off the danger list, Example: ร่างกายเขาอ่อนเพลียเต็มทีแล้ว แพทย์ก็ไม่กล้ารับรองว่าจะพ้นขีดอันตรายหรือไม่
ครึ่งผีครึ่งคน(adj) be on the threshold of death, See also: be at death's door, be on one's death bed, be in one's last gasps, be dying, near death, o, Syn. ร่อแร่, Example: ธุรกิจเหล่านี้โคม่าอยู่ในขั้นครึ่งผีครึ่งคน, Thai Definition: จะเป็นจะตายเท่ากัน
วิ่งรอก(v) be on the run, See also: bustle about, Example: ในทางปฏิบัติแล้ว นางแบบชุดว่ายน้ำจะไม่วิ่งรอกมากเพราะเป็นมารยาทและป้องกันการเฟ้อ, Thai Definition: อาการที่นักร้องหรือนักแสดงเป็นต้นไปแสดงตามที่ต่างๆ หลายแห่งในวันเดียวกันหรือคืนเดียวกันให้ทันกำหนดเวลา
เป็นใหญ่เป็นโต(v) be the boss, See also: be on top, be the top man, have power and authority, be head of, be a big shot, Syn. ยิ่งใหญ่, Example: พ่อแม่ส่วนใหญ่อยากให้ลูกรับราชการเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโต, Thai Definition: มีอำนาจ, มีอิทธิพล, มีความสำคัญ, มีฐานะที่ดีในหน้าที่การงาน
ถูกโรค(v) get along well with, See also: be on friendly terms, have the same tastes, Syn. ถูกอัธยาศัย, ถูกคอ, ต้องกัน, Example: เขาไม่ถูกโรคกัน
ยืน(v) stand, See also: be on one's feet, Syn. ยืนขึ้น, Ant. นั่ง, Example: ประธานาธิบดีถูกลอบยิงขณะยืนปราศรัยกับเหล่าทหาร
ลาป่วย(v) take or request sick leave, See also: be on sick leave, Example: พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้ 30 วันต่อปี
ออกอากาศ(v) broadcast, See also: be on the air, Syn. กระจายเสียง, ถ่ายทอด, Example: การรับฟังและรับชมต้องเป็นไปตามเวลาที่ออกอากาศ, Thai Definition: กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
วางแผง(v) be on the market, See also: be on sale, appear on the market, Syn. วางตลาด, Example: อัลบั้มชุดนี้จะวางแผงในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.นี้, Thai Definition: นำสินค้าออกขายตามร้านทั่วไป
สอดส่อง(v) be on the lookout for, See also: look after, watch closely, pay close attention to, keep an eye on, Ant. เพิกเฉย, Example: ครูต้องคอยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี, Thai Definition: ตรวจดูทั่วๆ ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทาง[doēnthāng] (v) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave  FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เฝ้า[fao] (v) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on  FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
เฝ้าแหน[faohaēn] (v) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance  FR: être sur ses gardes
เฝ้าระวัง[fao rawang] (v, exp) EN: guard against ; be on the alert ; monitor
เฝ้ายาม[faoyām] (v) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over  FR: garder ; surveiller
เกือบจะ[keūap ja] (v) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of  FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
เข้าเวร[khao wēn] (v) EN: be on duty ; be on shift
ขยับ[khayap] (v) EN: make a move ; be on thepiont of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise
ขี่ม้า[khī mā] (v, exp) EN: ride a horse ; be on horse back  FR: monter à cheval
ครึ่งผีครึ่งคน[khreung phī khreung khon] (v) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ,  ] be on good terms; be close friends #9,508 [Add to Longdo]
备取[bèi qǔ, ㄅㄟˋ ㄑㄩˇ,   /  ] be on the waiting list (for admission to a school) #80,190 [Add to Longdo]
防範[fáng fàn, ㄈㄤˊ ㄈㄢˋ,  ] be on guard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hüte dich vor ihm!Be on your guard against him! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r, vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r, aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) #14,931 [Add to Longdo]
居場所[いばしょ, ibasho] (n) (1) whereabouts; place; location; (2) place where one belongs; where one fits in; place where one can be oneself; (P) #16,597 [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp, v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp, v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp, v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp, v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
ずっこける[zukkokeru] (v1, vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp, v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
べそをかく[besowokaku] (exp, v5k) to be ready to cry; to be on the point of tears [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top