ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก้มหน้าก้มตา

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้มหน้าก้มตา-, *ก้มหน้าก้มตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้มหน้าก้มตา[V] concentrate, See also: make an effort, do assiduously, converge, Syn. ตั้งใจ, ทำอย่างตั้งใจ, Ant. ละเลย, Example: ทุกวันนี้นักวิจัยสาขาปัญญาประดิษฐ์ต่างก้มหน้าก้มตาคิดค้นหาหนทางและเทคนิคใหม่ๆ เสมอ, Thai definition: ทำโดยไม่มองดูสิ่งอื่น ทำโดยตั้งใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้มหน้าก้มตาก. ทำโดยไม่มองดูสิ่งอื่น, ทำโดยตั้งใจ, เช่น ก้มหน้าก้มตาทำไปจนกว่าจะสำเร็จ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I am made-up as a girl, lower my head, and walk right behind you all,ถ้าผมแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิง ก้มหน้าก้มตา แล้วก็เดินตามหลังพวกเธอ The Flowers of War (2011)
Look, we keep our heads down, keep swinging.พวกเราก้มหน้าก้มตา แล้วก็เหวี่ยงหมัด Mannequin 3: The Reckoning (2011)
Make an effort. We're dining with Peter and Vero after.ก้มหน้าก้มตา เรากำลังรับประทานอาหารกับปีเตอร์และเวโรหลังจาก Young & Beautiful (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้มหน้าก้มตา[xp] (kom nā kom tā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make an effort to ; put one's mind to sth.   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assiduously[ADV] เพียรพยายาม, See also: ก้มหน้าก้มตา, Syn. industriously, laboriously

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top