ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประชดประชัน

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประชดประชัน-, *ประชดประชัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชดประชัน[V] be sarcastic, See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm, Syn. แดกดัน, กระทบกระแทก, กระแหนะกระแหน, Example: น้ำเสียงของเขาราบเรียบจนจับไม่ได้ว่าพูดจริงหรือประชดประชัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประชดประชันก. พูดหรือทำเป็นเชิงกระทบกระแทกแดกดัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meaning, ironically, it's probably the only one worth reading.ทำให้ผู้เขียนไม่ได้รับเลือกให้ลงข้อความในทอร์ช' เขียนได้ประชดประชันดีแท้ บางทีอาจจะเป็นข่าวน่าอ่านที่สุดก็ได้ X-Ray (2001)
you're abrasive, sarcastic. you never shut up.เธอหยาบ ชอบพูดจาประชดประชัน ไม่เคยหุบปากเลย Aqua (2005)
Yeah, and I can detect that note of sarcasm there, Frank.ใช่ และผมรู้สึกถึงน้ำเสียงการประชดประชันนะ แฟรงค์ Little Miss Sunshine (2006)
What sarcasm? I didn't- I didn't hear it.ประชดประชันอะไร ผมเปล่านะ ไม่เห็นได้ยิน Little Miss Sunshine (2006)
Yeah, he seemed a little sarcastic.ใช่เขาช่างประชดประชัน Cassandra's Dream (2007)
Actually, as byron interpreted him, don juan was an ironic reversal of sex roles.จริงๆ แล้ว ไบรอนได้บอกไว้ว่า ดอนฮวนเป็นเหมือนกับการประชดประชันในเรื่องเพศ 52 Pickup (2008)
You know, Bree, I can't help but take issue with your sarcastic tone.คุณก็รู้ บรี่ว่ามันช่วยไม่ได้แต่ ด้วยน้ำเสียงประชดประชันอย่างนั้น Me and My Town (2008)
No more wisecracks. No Susie Q's.เลิกประชดประชัน ไม่มี ซูซี่ คิว A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
It was wonderful, Filled with nuanced observations About the world around you.มีการประชดประชันอย่างไม่ไม่คาดฝันอยู่ด้วย Carrnal Knowledge (2009)
You don't have to be sarcastic with me, Bill Compton.คุณไม่ต้องมาประชดประชันฉันหรอก บิลล์ คอมป์ตัน Keep This Party Going (2009)
- I hate irony.ผมเกลียดการประชดประชัน Lost Boys (2009)
No, I'm being incredibly sarcastic.ไม่มั้ง ฉันคงเป็นพวกชอบ ประชดประชันอย่างเหลือเชื่อ Appointment in Samarra (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biting[ADJ] กระทบกระเทียบ, See also: ประชดประชัน, Syn. sarcastic, mordant

English-Thai: Nontri Dictionary
irony(n) การพูดอย่างใจอย่าง,คำประชดประชัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top